fbpx Skip to content

Cyber Security คืออะไร? ความปลอดภัยที่ธุรกิจ SMEs ต้องมีติดบริษัท

Cyber security คือ

Cyber Security คือ  สิ่งที่เข้ามาเมื่อ Internet เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ทั้งในการค้นหาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความลับที่อยู่บนโลกออนไลน์

รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องระมัดระวังการใช้ Internet จากผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการจะปล่อยไวรัสหรือมัลแวร์เพื่อเข้ามาล้วงข้อมูลขององค์กรนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายจำนวนมากต่อองค์กรได้ Cyber Security จึงเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยป้องกันและเป็นทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้

Cyber Security คือ ?

Cyber Security คือ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

Cyber security คือ

นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่หลาย ๆ องค์กรควรเลือกใช้และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการติดตั้งระบบการป้องกันปัญหาในการล้วงข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยองค์กรชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งเริ่มติดตั้งและให้ความสนใจ ซึ่งมองว่าการลงทุนกับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กร ทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งดีกว่าการไม่ลงทุนและถูกล้วงข้อมูลไป จะเกิดความเสียหายยิ่งกว่า

บริษัทควรมีวิธีป้องกันเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ถึงแม้รัฐบาลจะมีการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผ่านการพิจารณามาแล้ว บุคคลและองค์กรก็ยังควรต้องตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทันท่วงที

Cyber security คือ

Cyber Security Management คืออะไร?

Cyber security management หรือการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นส่วนสำคัญของทุกบริษัทที่ต้องมี เพราะหากไม่มี cyber security management บริษัทของคุณก็จะเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้และความไว้วางใจจากลูกค้าไป

นอกจากนี้คุณรู้ไหมว่าในปี 2020 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการถูก cybersecurity breach (การละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์) คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสามารถทำให้ผลกำไรของบริษัทคุณหายไปพริบตา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่บริษัทคุณควรวางแผน cyber security management ให้มีประสิทธิผล

Cyber security คือ

Cyber Security Management Strategy คืออะไร?

หลายปีที่ผ่านมาบริษัทส่วนใหญ่มักมุ่งเน้น cyber security management ไปที่การป้องกันความเสี่ยงภายในบริษัทเป็นหลัก และพนักงานต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย 60% หากเกิดเหตุการณ์โจมตี cybersecurity แม้ว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบ จะต้องเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีก็ตาม

อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดของ cyber security management strategy คือการ training พนักงาน ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายบริษัทแล้วที่ทำอยู่ และ training program ไม่ควรมีแค่พนักงานในบริษัทเท่านั้น แต่ควรรวมไปถึงผู้ที่เข้าออกและเกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นประจำด้วย เช่น ผู้รับเหมาและผู้ขาย การ training ควรเป็นหัวข้อประมาณว่า ‘พฤติกรรมของพนักงาน สามารถทำให้บริษัทตกอยู่ในความเสี่ยงได้อย่างไร’ แต่มันจะไม่เกิดผลเลยหาก training เพียงครั้งเดียว ดังนั้นการ training พนักงานจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผล

Cyber security คือ

ในวันที่ Cybersecurity strategies เปลี่ยนไป

เนื่องจากปัจจุบันการแฮกได้แพร่หลายมากขึ้น cybersecurity strategies จึงเปลี่ยนไป และทีมไอทีกังวลแต่เรื่องที่ว่า ‘บริษัทจะถูกโจมตีเมื่อไหร่?’ ในส่วนของเรื่อง security budgets ก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้  Gartner รายงานว่าในปี 2020 กว่า 60% ของ cybersecurity management budgets ถูกทุ่มงบไปกับการตรวจจับการแฮกหรือไวรัสต่าง ๆ ภายในบริษัท

สรุป

นอกจากการเตรียมระบบเครือข่ายภายในบริษัทที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลย คือปราการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่เรียกว่า Firewall ผ่านบริการ Firewall as a Service ตัวช่วยธุรกิจ SMEs ให้จัดเรียบ Network ขององค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังช่วยเข้ามาดูแลและคอยตอบทุกการใช้งานอย่างไม่มีสะดุด สามารถปรึกษาระบบเครือข่ายในองค์กรได้ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้


Reference : paranet.co

แชทกับทีมงานอย่างเร่งด่วนโดยกดปุ่มนี้

(ด้านล่างขวาของจอ)

Contact us