Firewall คือ อะไร หน้าที่ ประเภท ทำงานอย่างไร

firewall คือ

ถ้าเปรียบเสมือนออฟฟิศเราเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกครอบครัว โดยทุกคนนั้นเดินทางเข้าออกจากบ้านด้วยถนนที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต บ้านของเราจะไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีคนที่มาสอดส่องว่าใครเอาคนแปลกหน้าเข้ามา หรือกำลังทำอะไรผาดโผนเสี่ยงอันตราย ทำให้จำเป็นต้องสร้างรั้ว มาดูแลพฤติกรรมการใช้งานให้สมาชิกในบ้านที่เรียกว่าไฟร์วอลล์ ซึ่ง Firewall คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งรั้ว เป็นทั้งกล้องวงจรปิด เป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลความสงบสุขของทุกคนภายในบ้าน คอยป้องกัน ห้ามปรามพฤติกรรมบางอย่าง ทำให้บ้านของเราปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็น 

Firewall คือ (ไฟร์วอลล์) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไอทีบริษัท

ไฟร์วอลล์เปรียบเสมือนระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยจะเป็นตัวควบคุมการทำงาน การเปิดเว็บไซต์ บล็อคเว็บ ห้ามโหลดไฟล์แปลก โดยการดูแลความปลอดภัยเหล่านี้ครอบคลุมไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ภายในบริษัท เช่น คอมพิวเตอร์ , tablet , ปริ้นเตอร์ , เครื่องถ่ายเอกสาร , กล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยรวมถึงการเข้าถึงการติดต่อกันภายในบริษัท อย่างการส่งไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง การสั่งพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในบริษัทโดยใช้สัญญาณ WiFi เหล่านี้เองถ้าหากมีวันหนึ่งถูกใครบางคนเข้ามาทำให้ระบบใช้การไม่ได้ หรือแอบมาดักฟัง ดักเอาข้อมูลไฟล์ต่างๆอออกไป ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มหาศาล ดังนั้นบทบาทของ Firewall คือ การเข้ามาจัดระเบียบ ดูความปลอดภัยให้ระบบ Network ของบริษัท ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การถูกเข้ามาคุกคามจากผู้ไม่หวังดีอย่างแฮกเกอร์เป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยเท่าที่ควร ทำให้บุคคลเหล่านี้หรือผู้ที่ต้องการบุกรุกสามารถเจาะข้อมูลจากทุกช่องทางที่เราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

firewall คือ อุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
การทำงานของ Firewall เป็นการควบคุมการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง โดยช่วยคัดกรองข้อมูลที่ปลอดภัย

การทำงานของไฟร์วอลล์

 • ไฟร์วอลล์คือไปรษณีย์ไอทีที่ควบคุมพัสดุ จดหมายให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  ถ้าจะให้เปรียบการทำงานของไฟร์วอลล์นั้นเหมือนกับไปรษณีย์ที่คอยรับส่งพัสดุจากบ้านเราไปยังปลายทางที่ต้องการ โดยที่มีเงื่อนไขการรับพัสดุว่าจะไม่รับพัสดุผิดกฏหมาย พัสดุแตกง่าย พัสดุเหลว ขึ้นอยู่กับว่าไปรษณีย์นั้นจะตั้งกฏเกณฑ์อะไรขึ้นมา เช่นเดียวกับการทำงานของ Firewall โดยหน้าที่หลักของมันนั้นจะช่วยให้เป็นไปรษณีย์ให้เราในโลกคอมพิวเตอร์ ให้เราสื่อสารกับคนในบริษัทได้ ให้เราสื่อสารกับคนอีกทวีปได้ โดยจะทำหน้าที่คัดกรองว่าเราจะส่งอะไรออกไป ใครเป็นคนส่งไป คนที่ส่งมีสิทธิ์ไหม ใครส่งอะไรมาให้เรา ผิดกฏเกณฑ์ที่เราตั้งไหม มีความเสี่ยงอะไร โดยสิ่งนี้เป็นหน้าที่หลักของการทำงานของมัน

 • ตรวจสอบต้นทาง ปลายทางว่าไม่ใช้ที่อันตราย

  ในโลกของมนุษย์นั้นการที่เราจะส่งจดหมายหาใครสักคนหนึ่งเราจำเป็นต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับ ในโลกของคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน แต่อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้นั้นอาจจะไม่ได้ชื่อ “นายโปร สเปซ” เหมือนชื่อมนุษย์ แต่มันจะถูกตั้งชื่อเป็นตัวเลขรหัส IP address ที่ถูกสุ่มขึ้นมาโดยอุปกรณ์เร้าเตอร์ สมมติว่าเป็น “58.11.43.153” นี่คือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆทั่วโลกสามารถติดต่อได้ ต่อมาเมื่อเราต้องการส่งอีเมลไปหาอีกคนที่ติดต่อกันเขา(สมมติ)เลข IP address “122.44.35.77” แล้วส่งออกไปปรากฏว่าเป็นปลายทางที่ Firewall (ที่เปรียบเสมือนไปรษณีย์ของเรา) ในฐานข้อมูลเห็นว่ามันเป็นปลายทางที่อันตราย ก็จะทำการบล็อคการส่งนั้นออกไปก่อน แล้วจะทำการแจ้งเตือนผู้ควบคุมว่าขณะนี้มีกิจกรรมแปลกๆในระบบนั่นเอง

 • เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว รวดเร็ว ดุดัน แต่ต้องบอกว่าให้ทำอะไรบ้าง

  ทำให้หน้าที่ของไฟร์วอลล์ที่เป็นเหมือนทั้งไปรษณีย์ ผู้รักษาความปลอดภัย ผู้คอยดูกิจกรรมว่าอะไรที่ไม่ปกติในระบบ หัวใจหลักของการเลือกใช้เลยต้องสอดคล้องกับคนในบริษัท สอดคล้องกับการตั้งค่าที่เราต้องการ โดยให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำกำภหนดกฏเกณฑ์ต่างๆให้อย่างครอบคลุม การเลือกใช้ Firewall ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติหลักของมัน โดยการจัดระเบียบโครงสร้างของไอทีตามที่ต้องการ การแบ่งระดับความลับของข้อมูล ผู้ทำงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่รับผิดชอบ ผู้บริหารมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ในส่วนที่ตัวเองดูแล  โดยการเลือกใช้ Firewall มีคุณสมบัติที่แตกต่างและคล้ายกับโปรแกรมป้องกันไวรัส Antivirus แต่ในความเป็นจริงแล้ว AntiVirus เป็นเพียงเหมือนการจ้างคนมาเฝ้าที่รู้ตอนคนบุกรุกแล้ว แต่ Firewall จะมีหน้าที่ป้องกันตั้งแต่แรกจนกระทั่งสามารถตรวจจับการบุกรุกได้

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กรของคุณ"

firewall คือ การใช้โปรแกรม และ อุปกรณ์ ร่วมกันคัดกรองข้อมูล

เครื่องไฟร์วอลล์ vs โปรแกรมไฟร์วอลล์

Firewall Software (โปรแกรมไฟร์วอลล์)

เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันที่ถูกลง Software ไว้ที่ตัวระบบปฏิบัติการ การป้องกันนั้นเป็นการสร้างแนวป้องกันไว้สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยใช้ CPU ประมวลผลการทำงาน ทำให้หลายครั้งเอง Firewall software เองนั้นมีความสามารถในการป้องกันที่พอสำหรับใช้งานส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถป้องกันภาพรวมทั้งองค์กรได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Firewall Hardware ระดับองค์กร

Firewall Hardware (เครื่องไฟร์วอลล์)

เปรียบเสมือนกำแพงที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันจากภายนอก โดยความแตกต่างกับตัว Software โดยจะทำหน้าที่ควบคุมระบบ Network ทั้งหมดโดยให้มีทางเข้าออกทางเดียว สามารถคัดกรอง บล็อค เก็บลิสต์ ดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่าใครใช้เว็บไหน เปิดดูอะไร และวางกฏเกณฑ์การใช้อินเตอร์เน็ตในบริษัททั้งหมดจากอุปกรณ์ตัวนี้ ซึ่งถึงแม้ไม่สามารถควบคุมการทำงานภายในเครื่องได้เหมือนกับโปรแกรม Firewall หรือ โปรแกรม Antivirus แต่ทุกกิจกรรมที่คอมพิวเตอร์ต้องติดต่อกับโลกภายนอกจะถูกตรวจสอบได้ทั้งหมด

firewall ออกแบบ
การออกแบบ Firewall คือ การร่วมมือกัน

ความร่วมมือภายในองค์กร

จะเห็นได้ว่า Firewall มีหน้าที่ป้องกัน ปิดกั้นและตรวจสอบกิจกรรมบนระบบเครือข่ายที่เป็นอันตรายจากภายนอก ไม่ให้เข้าข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนตัวได้ดี และปฏิเสธไม่ได้ว่า Firewall มีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทำให้สามารถตรวจสอบระบบต่างๆ รวมถึงการบล็อค Website, Application ที่ไม่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทโดยความร่วมมือจาก

 • ระดับผู้บริหาร

  ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายความปลอดภัย

 • ระดับ IT ที่เชี่ยวชาญ

  ระบบ Cyber Security ต้องค้นหา Firewall ที่เหมาะสมกับปริมาณข้อมูลของบริษัท (Network traffic) และเข้ามาคอย monitor การบุกรุก รวมถึงการเก็บ Log ตามกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

 • ระดับปฏิบัติการ

  ต้องมีหน้าที่เข้าใจวิธีการตั้งรับการบุกรุกจากภายนอก และแจ้งให้กับไอทีที่ดูแล มาคอยตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

หาคนเชี่ยวชาญจากไหนที่พร้อมทำงานร่วมกัน

การเริ่มต้นการสร้างระบบ Firewall นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในช่วงแรก แต่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการถูกขโมยข้อมูล ไฟล์หาย หรือแม้แต่พนักงานภายในทำผิดกฏหมายเอง ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาว จากการลงทุนอย่างเข้าใจ ซึ่งหลายองค์กรนั้นไม่ได้มาจากวงการไอที ทำให้พนักงานไอทีที่มี หรือบางทีก็ไม่มีพนักงานไอทีประจำ ทำให้การวางระบบไอทีเองอาจจะต้อบเพิ่งพาพนักงานเอ้าซอส หรือต้องจ้างคนที่ไม่แน่ใจว่าเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่า ทำให้ทาง Prospace มีบริการ Firewall subscriptionพร้อมทีม Cyber Security ที่มีความเข้าใจในการติดตั้ง วางระบบ มีใบเซอร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ่านบริการ Firewall as a Service

การเลือกซื้อ Firewall สำหรับมือใหม่

6 อันดับ Firewall ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

Firewall as a Service

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Dark web ดาร์กเว็บ เว็บลึกลับอีก 95% ที่ค้นหาไม่เจอบน Google

dark web

Dark web ดาร์กเว็บหรือเว็บมืด เป็นเว็บไซต์ที่อยู่บนโลกคู่ขนานของอินเตอร์เน็ต เพียงแต่วิธีการเข้าไปเพื่อเปิดเว็บไซต์เหล่านั้นจะแตกต่างไปจากการใช้งานเว็บไซต์ปกติ โดยสามารถไม่ระบุตัวตนได้ ไม่สามารถสืบต้นต่อของผู้ใช้งานได้อย่างเว็บไซต์ที่เราใช้งาน ทำให้ความเป็นส่วนตัวสูงและไม่สามารถสืบอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลได้นี่เอง ดาร์กเว็บจึงเป็นแหล่งรวมตัวกันของกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกัน และกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าผิดกฏหมายกันโดยไม่ต้องเห็นหน้ากัน โดยประมาณการว่าเว็บไซต์บนโลกของเราที่เกิดขึ้นมาใหม่ในทุกวินาทีนั้น กว่า 95% เป็นเว็บไซต์ที่ค้นหาไม่ได้จาก Google chrome หรือบราวเซอร์ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป   การเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้โดยเว็บเบราว์เซอร์เฉพาะเท่านั้น สร้างขึ้นมาเพื่อกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยจะไม่เปิดเผยตัวตนและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งเว็บเหล่านี้มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่คนจะใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากรัฐบาล และก็เป็นที่รู้กันดีว่าถูกนำไปใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Dark Web ภัยร้ายสำหรับองค์กรพร้อมวิธีรับมือ

ประเภทของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีหน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และเซิร์ฟเวอร์หลายล้านหน้าและทำงานตลอดเวลา โดยเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาเจอได้จาก google หรือพิมพ์ค้นหาได้บน บราวเซอร์ทั่วไปจะถูกเรียกว่า  “เว็บที่มองเห็น” (surface web หรือ Open web) โดยการค้นหาได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะวางเว็บไซต์ให้ถูกกฏการค้นหาของ Search enguine หรือเปล่า เพราะแต่ละเว็บค้นหานั้นจะมีกฏว่าห้ามทำเว็บผิดกฏหมาย ห้ามฝังโฆษณา ห้ามทำหน้าต่างเด้งขึ้นมา ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ผิดกฏหมายระหว่างประเทศ แต่เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ค้นหาอย่าง Google เองก็ออกกฏนี้มาเพื่อคัดกรองเว็บไซต์ให้ลูกค้าไม่เกิดความลำคาญ หรือ เสี่ยงอันตรายจากการใช้งาน อย่างไรก็ตามมีอีกหลายคำศัพท์ที่หมายถึง “เว็บที่มองไม่เห็น” (Invisible Web) ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกันต่อไป

dark web คือ  

เว็บมืด (ดาร์กเว็บ) คือ เว็บไซต์อีก 95% ที่ค้นหาไม่ได้จาก Google
 1. เว็บที่มองเห็น (Surface web) คืออะไร?

  Surface web หรือ Open web คือชื่อเรียกของเว็บไซต์ที่ “มองเห็นได้”  ซึ่งทางสถิติแล้วเว็บไซต์กลุ่มนี้มีเพียง 5% ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด และถ้าเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งแล้ว เว็บพวกนี้ก็เหมือนส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำออกมา ปกติแล้วเว็บไซต์ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ยอดนิยม เช่น Google Chrome, Internet Explorer และ Firefox ซึ่งเว็บไซต์พวกนี้มักจะลงท้ายด้วย “. com” และ “.org” รวมถึงสามารถค้นหาได้ง่ายด้วย Search Engines ยอดนิยมอื่น ๆ Surface web เป็นเว็บที่หาได้ง่าย เนื่องจาก search engines สามารถ index เว็บพวกนี้ผ่านลิงก์ที่มองเห็นได้ (visible links) กระบวนการนี้เรียกว่า “การรวบรวมข้อมูล” หรือการ crawling เพราะ search engine ค้นหาเว็บไซต์ด้วยการไต่ไปตามเว็บต่าง ๆ เหมือนแมงมุม

 2. เว็บที่มองไม่เห็น (Invisible Web)

  ดีปเว็บ (Deep web) คืออะไร?

   มีสัดส่วนประมาณ 95% ของเว็บไซต์ทั้งหมด ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นภูเขาน้ำแข็ง เว็บเหล่านี้ก็เหมือนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำที่มีปริมาณขนาดใหญ่มาก เป็นเว็บที่ซ่อนตัวอยู่มากจนไม่สามารถหาเจอได้ว่ามีการใช้งานกี่หน้าเว็บ หรือเว็บไซต์กี่เว็บ ถ้าจะเปรียบเทียบ search engines เหมือนเรือประมงขนาดใหญ่ที่สามารถ “จับ” ได้เฉพาะเว็บไซต์ที่อยู่เหนือผิวน้ำ และข้อมูลอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเว็บวารสารวิชาการ ไปจนถึงฐานข้อมูลส่วนตัว แต่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือ ผิดกฏเกณ์ของเว็บ Search engines เช่น Google , Bing , Yahoo และอื่นๆ เว็บไซต์เหล่านี้สามารถตรวจจับได้ก็จริง แต่ถ้าไม่ถูกลบออกจากการค้นหา ก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับแล้วบังคับปิดเว็บในเวลาไม่นาน หริอในกรณีที่เว็บนั้นไม่ได้ผิดกฏหมายการใช้งานก็อาจจำเป็นต้องใช้กันอย่างเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการให้ใครข้างนอกสามารถเข้ามาได้ เว็บเหล่านั้นเองก็ถูกจัดว่าเป็น Deep web เช่นเดียวกัน โดยหลักๆเว็บที่ถูกกฏหมายจะทำดีปเว็บเพื่อจุดประสงค์ 2 อย่างได้แก่

  เว็บไซต์ฐานข้อมูล (Database website) เว็บเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็น back-end เก็บข้อมูลให้กับเว็บไซต์หลัก ถ้าหากเราได้ลองใช้เว็บไซต์ Facebook ที่มีหน้าตาสวยงาม ใช้งานง่ายแบ่งเป็นสัดส่วนต่าง แต่เมื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านเข้าไปแล้วเข้าสู่ระบบของตัวเองได้ กระบวนการที่จดจำชื่อ รหัสผ่านของเรานั้นจะถูกจัดเก็บไปในเว็บที่ทำหน้าที่เก็บฐานข้อมูล ซึ่งเราไม่สามารถค้นหา เข้าไปใช้งานได้ แต่ใช้กันภายในกับพนักงานวิศวกรไอทีของบริษัทเข้ามาจัดการ บริหารข้อมูล ให้เราเองสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา โดยเว็บเหล่านี้จะไม่สามารถกดเข้าไปได้จากหน้าเว็บไซต์หลัก แต่จะมีหน้าเฉพาะที่เป็นทางลับที่สามารถรู้ได้จากนักพัฒนาเท่านั้น
  เว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranets) เครือข่ายภายในขององค์กร เอกชน หน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ที่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์หรือนำขึ้นให้ผู้อื่นเข้ามาเข้าชมได้แล้ว แต่ละหน่วยงานจะยังใช้ประโยชน์จากความสะดวกของเว็บไซต์เข้าไปใช้งานภายในองค์กรอีกเช่นเดียวกัน เช่น ถ้าหาก Facebook เป็นการค้นหาบุคคลได้ทั่วโลก เพื่อเก็บความทรงจำ รูปภาพ หรือการแชทกัน ถ้าหากหน่วยงานต้องการเก็บข้อมูลของพนักงาน วันเดือนปีเกิด ประวัติอาชญากรรม ฐานเงินเดือน รวมถึงเอกสารสำคัญของพนักงานคนนั้น หรือ เข้าไปเรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานได้จากเว็บไซต์ภายในองค์กร

  จะง่ายกว่าถ้าหากสามารถคีย์ชื่อค้นหา ดาวน์โหลดไฟล์ออกมาใช้แทนการเก็บเป็นไฟล์เอกสารทำให้พนักงานของตัวเองใช้ได้เฉพาะภายในบริษัท  เพราะมันง่ายกว่าการที่ให้พนักงานเข้าไปเปิดไฟล์จากการรีโมทไฟล์ หรือเป็นไฟล์ excel เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ ฉะนั้นการทำเว็บเพื่อให้คนที่ไม่ได้รู้โปรแกรมเฉพาะทาง สามารถทำการใช้งานได้ อย่างเช่น Facebook ที่ต่อให้เราค้นหาข้อมูล ชื่อใครไม่เป็น ก็รู้ว่าถ้าหากกรอกชื่อในช่องค้นหาบนเว็บไซต์ จะมีการแสดงผลออกมาจาก AI ที่ประมวลผลซึ่งแน่นอนว่าเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาในการซ่อนเพราะผิดกฏหมายแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้ในจุดประสงค์การทำงานเฉพาะทางนั่นเอง

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

ดาร์กเว็บ (Dark web) คืออะไร

ถึงแม้ว่าเส้นทางของเว็บไซต์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปอย่าง deep web นั้นอาจจะเกิดจากผู้พัฒนาเว็บไซต์ไม่ต้องการให้มีการแสดงผลบน Search engine ด้วยเหตุผลความเป็นส่วนตัวก็ตาม แต่การทำงานของดาร์กเว็บนั้นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากจุดประสงค์ของการทำงานนั้นต้องการความเป็นส่วนตัว ระบุตัวตนไม่ได้ ซับซ้อนและไม่มีกฏเกณฑ์ทำให้นอกจากการใช้งานต้องลึกลับซับซ้อน ใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการเข้าถึงแล้ว ยังสามารถถูกโจรกรรมทุกอย่างได้เพียงแค่เปิดเว็บไซต์ที่มีการเตรียมพร้อมสำหรับขโมยข้อมูล

เส้นทางที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ยากลำบาก
วิธีการซ่อนตัวของนักเล่นเว็บดาร์กนั้นจะใช้วิธีการปลอมตัวโดยการแปลง IP address ที่เป็นเสมือนบัตรประชาชนของคนเล่นอินเตอร์เน็ต ไปเป็นของคนอื่นหลายๆครั้งสามารถดูวิธีการเต็มได้จาก เล่นอินเตอร์เน็ตให้ใครจับไม่ได้ทำยังไง ถ้าจะให้ยกตัวอย่างแบบง่ายคือการส่งพัสดุ โดยปกติแล้วถ้าหากต้องการส่งพัสดุจากกรุงเทพมหานคร ไปสู่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยไปรษณีย์ไทย โดยตรงจะใช้เวลาเพียง 1 วัน แต่กระบวนการซ่อนตัวของคนเหล่านี้จะใช้งานส่งพัสดุไปพักที่อื่นอีก 3 ที่ก่อนถึงปลายทาง อย่างเช่นถ้าหากส่งพัสดุจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครสวรรค์ อาจจะเริ่มจากส่งพัสดุจากกรุงเทพฯไปยังสุพรรณบุรีด้วยไปรษณีย์ไทย จากนั้นก็ส่งจากสุพรรณบุรีไปเชียงใหม่ด้วย Kerry แล้วก็ส่งพัสดุชิ้นนั้นผ่านรถไฟลงมาที่พิษณูโลก ก่อนส่งพัสดุชิ้นนั้นผ่านรถ บขส ลงมาปลายทางยังนครสวรรค์

dark web
การปลอมตัวบนโลกของดาร์กเว็บ เป็นการเปลี่ยนตัว IP address จากเดิมที่ส่งไปยังปลายทางโดยตรง ก็เปลี่ยนเป็นการส่งอ้อมไปอย่างน้อย 3 ที่ก่อนถึงปลายทาง

จริงอยู่ว่าทางทฤษฏีถ้าหากพัสดุชิ้นนั้นเป็นสิ่งผิดกฏหมายเมื่อพัสดุถึงปลายทางแล้ว สามารถย้อนกลับไปตรวจดูได้ว่าต้นทางใครเป็นคนส่งออกมา แต่กระบวนการนั้นยากและยาวนานเกินกว่าที่จะสืบย้อนกลับได้ ทำให้ปัจจุบันวิธีการซ่อนตัวจากโลกออนไลน์ แฝงตัวเข้ามาทำกิจกรรมบางอย่างนั้นเป็นที่นิยมของผู้คนบนโลกดาร์กเว็บและยังคงมีการส่งของผิดกฏหมายให้ไปมาระหว่างกันบนโลกนี้

ดาร์กเว็บ ยังเป็นแดนสนธยาที่ยังคงไม่หายไป

การเลือกใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของเราถึงแม้จะไม่ได้ใช้งานในเว็บดาร์ก เว็บที่อันตรายจากการใช้งานก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งถ้าหากไม่ได้เตรียมสำหรับการล่วงหน้าในการป้องกันการโจรกรรมการไซเบอร์ ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อในการหลอกลวงรหัสผ่าน เลขบัตรเครดิตที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้