Phishing email วิธีแก้ อีเมล หลอกลวง สแปม ขโมยข้อมูลทางการเงิน

Phishing email

Phishing email เป็นกระบวนการที่ได้รับอีเมล ที่เหมือนตัวจริง ต้องการมาล่อลวงให้ทำตามที่สั่ง เช่น ต้องใส่เลขบัตรเครดิต ต้องแนบเอกสารส่วนตัว โดยผู้ที่ส่งอาจจะปลอมแปลงเป็นเหมือนสำนักงาน สถาบัน โดยอาจจะเปลี่ยนตัวเลข หรือตัวอักษรเพียงบางตัว ให้คนที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดหลงเชื่อ และมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้หลอกลวง

Email hosting อีเมล คือการสื่อสารที่ยอมรับกันทั่วโลก

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 70 ปีก่อนการสื่อสารระหว่างกันไม่ว่าจะอยู่ภายในบริษัทเดียวกัน ตึกเดียวกันแต่คนละชั้น การทำงานส่งเอกสารหากินจำเป็นต้องเดินไปเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยน หรือการส่งเอกสารไปมาระหว่างกันซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการติดต่อสื่อสารในแต่ละครั้ง จนกระทั่งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านการส่งข้อความจาก จุดหนึ่ง ไปสู่จุดหนึ่งในออฟฟิศผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อลองย้อนเวลากลับไปสู่อดีตในช่วงครึ่งทศวรรษก่อนนั้นการมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สักตัวคงเป็นเหมือนฐานปฏิบัติการลับทางทหารของหน่วยงานราชการทีเดียว เพราะนอกจากความใหญ่ขนาดห้องๆหนึ่งแล้ว ยังมีราคาแพงและยังไม่ได้ใช้งานง่ายอย่างเช่นปัจจุบัน ทำให้ต่อให้มีการคิดค้นการส่งข้อความหากันผ่านสายไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ ก็ทำได้เฉพาะในแลปและยังดูเหมือนใช้งานไม่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Mail as a Service

กระทั่งอีก 20 กว่าปีต่อมาวิทยาการทางคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น การนำประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาใช้งานในฐานะนักคณิตศาสตร์ที่คิดเลขเร็วกว่ามนุษย์ถูกนำมาใช้ในการคิดคำนวน รวมถึงใช้สัญญาณไฟฟ้าในการเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหากันจากยุคแรกที่ใช้ได้ในออฟฟิศ ก็เริ่มมีการส่งคลื่นไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ การผนวกเอาสายโทรศัพท์มาเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าหากคนรุ่นใหม่ที่โตมาในยุคอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อาจจะจินตนาการการใช้อินเตอร์เน็ตในการดาวน์โหลดเพลงๆหนึ่งเป็นวันไม่ออก แต่นั่นคือภูมิหลังของการสื่อสารผ่านสายอินเตอร์เน็ต โดยมีอีเมลเป็นตัวกลางในการติดต่อ

การโจรกรรมข้อมูลบนอีเมลผ่านการ Phishing email

Phishing email คืออะไร มีวิธีการล่อลวงอย่างไร

เป็นลักษณะพฤติกรรมชนิดหนึ่งในการหลอกลวง ส่งข้อความ หรือทำวิธีการเพื่อให้ผู้รับสารเกิดเข้าใจผิด ในการมอบข้อมูลละเอียดอ่อนส่วนบุคคลให้ไป แล้วผู้ที่ได้ข้อมูลไปหวังว่าจะนำข้อมูลไปเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware) เป็นการโจรกรรมข้อมูลโดยใช้ อีเมลเป็นตัวดำเนินการ เมื่อลองกลับมาศึกษาพฤติกรรมการใช้อีเมลของผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นการใช้อีเมลเพื่อการทำงาน และติดต่อระหว่างองค์กร เหตุนี้เองเหล่าแฮกเกอร์จึงเลือกตกเหยื่อผ่านทางอีเมล เพราะอีเมลทางธุรกิจ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กร และอาจจะเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรได้นั่นเองดยแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

 • การหลอกลวงแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Spear Phishing)

  เป็นการสร้างตัวตนเพื่อหลอกลวงอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน กล่าวคือแฮกเกอร์นั้นมีเป้าหมายว่าต้องการจะเจาะเข้าระบบขององค์กรนี้ แผนกนี้ เพื่อจุดประสงค์อย่างแน่นอน ทำให้กระบวนการใช้อีเมลเพื่อหลอกลวงนั้น เป็นการทำแบบมีกลยุทธ์ เช่น ต้องการส่งอีเมลปลอมเพื่อหลอกลวงผู้บริหาร A โดยที่รู้มาแล้วว่าผู้บริหารคนนั้นมีการติดต่อสมาชิก ฟิตเนสประจำปี แล้วแฮกเกอร์สามารถปลอมตัวเป็น ฟิตเนส แล้วก็เริ่มทำการหลอกลวงให้มีการกรอกข้อมูลสำคัญนั่นเอง

 • การล่าวาฬ (Whaling and CEO fraud)

  วิธีนี้คล้ายกับการหลอกลวงแบบข้อที่ผ่านมา เพียงแต่ว่าครั้งนี้จะมุ่งเป้าหมายไปหาผู้บริหารระดับสูง โดยจะมุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของผู้บริหาร เช่น การร้องเรียนของลูกค้า หรือ ปัญหาในบริษัทที่ต้องได้รับการแก้ไขด่วน อาจจะทำให้เป็นการหลอกลวงให้โอนเงินออกไปต่างประเทศนั่นเอง

 • ปลอมตัวให้เข้าใจผิด (Clone phishing)

  สิ่งที่วิธีนี้ทำให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายเลย เพราะการปลอมตัวด้วยวิธีนี้ เป็นการส่งอีเมลซ้ำ ให้คล้ายกับอีเมลที่เพิ่งได้รับ เช่น ได้รับอีเมลใบเสนอราคาจากคุณ A จากนั้นมีอีเมล์ฉบับเดิมที่เหมือนกับคุณ A ส่งกลับมาอีกครั้ง เพียงแต่ครั้งนี้ไฟล์เอกสารที่ส่งมาอาจจะมีไวรัสที่เข้ามา เมื่อเปิดไฟล์ก็ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและเข้าถึงข้อมูลอื่นต่อไปได้

Phishing email

แนวทางการป้องกัน

ใครส่งอีเมลมา

การติดต่อสื่อสารในการทำงานนั้นเป็นไปได้ที่จะมีเบอร์โทรแปลกที่ไม่ได้บันทึกไว้ มีอีเมลของใครต่อใครที่ส่งเข้าสู่กล่องข้อความของเราได้ แต่สำหรับการติดต่องานรูปแบบจริงจังนั้น กรณีสำหรับประเทศไทยการทำงานส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรูปแบบคู่ขนานระหว่างแอพพลิเคชั่นแชท กับการติดต่อผ่านอีเมล ทำให้เป็นการง่ายที่จะสอบถามเจ้าของอีเมลว่าเป็นตัวตนของเขาจริงหรือเปล่าจะช่วยให้แน่ใจว่าสิ่งที่ส่งมาเป็นของจริง

ภาษาที่หลอกลวง เร้าๆ ยั่วๆ

จุดประสงค์หนึ่งของการส่งอีเมลมาหลอกลวงนั้น ทำไปเพื่อการได้ข้อมูลของเหยื่อ ได้รหัสผ่าน เพื่อทำการโจรกรรมด้วยจุดประสงค์ต่างๆ รวมถึงการหลอกลวงทางการเงิน ทำให้หลายครั้งการหลอกลวงจะเป็นไปในการให้ตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง กรอกเลขบัตรเครดิตอีกครั้ง โดยมีรูปแบบหน้าแสดงผลคล้ายกับเจ้าของเช่น เปลี่ยนแปลงบัญชี Paypal เปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook หรือบางครั้งจะมาในนามของไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเองก็มีเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะที่มีร่วมกันของการกระทำเหล่านี้คือ ต้องการให้รีบตัดสินใจทำ รีบตัดสินใจแก้ หมดอายุภายในวันนี้ ถ้าไม่ทำจะเกิดผลอย่างนั้นก็เป็นได้

อีเมลฟรี กับการติดต่องาน

นอกจากนี้ยังปรากฏมิจฉาชีพในรูปแบบติดต่อมาจากบริษัทใหญ่ มีทุนจดทะเบียนมากมายและมีชื่อเสียง แต่ให้ติดต่องานผ่านอีเมลฟรีที่สามารถใช้ โดยสุดท้ายแล้วจะมีการหลอกล่อเพื่อทำตามสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะขอเอกสาร ขอเลขบัญชี แต่อย่าลืมดูว่าติดต่องานในนามบริษัท ทำไมต้องส่งมาด้วยเมล xxxx@gmail.com หรือ @hotmail.com ซึ่งการทำงานอย่างเป็นทางการ จะไม่มีการใช้อีเมลฟรีที่สมัครได้ง่าย ส่งหาลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่ากลลวงการหลอกเอาข้อมูลผ่านข้อความมือถือ ก็จะมีลักษะคล้ายกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเป็นรูปแบบมือถือเพียงเท่านั้นเอง

กรณีศึกษาหลอกลวงพนักงานของตัวเอง

มีเคสกรณีที่มีอีเมลฟิชชิ่งที่เผยแพร่ออกไปให้กับพนักงานที่บริษัท Tribune Publishing Co. ในอีเมลเขียนข้อความประมาณว่า “ประกาศโบนัสสูงถึงสามแสนกว่าบาท เพื่อขอบคุณพวกเขาสำหรับความมุ่งมั่นในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ” แต่ที่น่าสงสัยคืออีเมลในเคสนี้ไม่ได้ส่งโดยมิจฉาชีพแต่กลับส่งโดยอีเมลของบริษัทเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและทดสอบอีเมลฟิชชิ่งกับพนักงานในบริษัท เพื่อดูว่าพนักงานเหล่านั้นจะคลิกลิงก์ที่แนบมาหรือไม่ สำหรับพนักงานที่คลิกลิงก์จะถูกแจ้งให้ทราบทันทีว่าไม่ผ่านการทดสอบ โบนัสเหล่านั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อเฉย ๆ 

ผู้เชียวชาญพบว่าการทดสอบอีเมลฟิชชิ่งกับพนักงานนั้นค่อนข้างล้มเหลว เนื่องจากได้รับอีเมลที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของพนักงานนั้นนั้น อย่างเช่นในเคสบริษัทนี้ที่ทำการหลอกให้พนักงานจำนวนมากคลิกที่อีเมลฟิชชิ่งปลอม การฝึกพนักงานเรื่องอีเมลฟิชชิ่งอาจล้มเหลวก็จริง แต่การสร้างข้อความฟิชชิ่งปลอมที่มีเล่ห์เหลี่ยมเช่นนั้น สามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้รับ ที่สามารถระบุอีเมลฟิชชิ่งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การเลือกผู้ให้บริการ Email Hosting 

จริงอยู่ว่าเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาถูกหลอกลวงทางอีเมลนี้ได้อย่างแท้จริง เพียงแต่ถ้าหากเราสามารถเรียนรู้การรับอีเมล และเข้าใจวิธีการล่อลวงของเหล่าแฮกเกอร์แล้ว สิ่งต่อมาคือระบบ Hosting ที่จะช่วยแสกนหรือแจ้งให้เราทราบแต่แรกถึงความเสี่ยงของไฟล์ หรือผู้ติดต่อที่ดูน่าสงสัยแล้วกันเหตุการณ์เหล่านี้ออกไปเป็นอันดับแรกนั่นเอง จึงเกิดเป็น Mail as a Service ที่เป็นการใช้ Private Hosting และซอฟแวร์อีเมลของอเมริกา Kerio มาประสานกันสร้างอีเมลความปลอดภัยสูง โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อปรึกษาเบื้องต้นกับเรา หรือ “แชท” มุมล่างขวามือของคุณได้เลย

Mail as a Service

บริการ Email พร้อมระบบความปลอดภัยไอที

 • บริการ Email hosting
 • พร้อมระบบคลาวส่วนตัว เร็ว ไม่แชร์พื้นที่กับใคร
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ

ปรึกษาการใช้ Email ได้อย่างปลอดภัย

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย

 

Email คือ อะไร ทำงานอย่างไร โพรโตคอล POP , IMAP , STMP แตกต่างกันอย่างไร

email คือ อะไร ทำงานอย่างไร

ถ้าย้อนกลับไปในเมื่อ 30 ปีก่อนในประเทศไทย เราคงยังอยู่กับการส่งจดหมายติดแสตมป์ ติดต่อด่วนก็ส่งหากันผ่านโทรเลข โทรศัพท์บ้าน ในสมัยนั้นเองการมีคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ยาก และการสื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ตก็ยิ่งยากกว่า มาถึงปัจจุบันเราเองหรือคนที่เติบโตมาในยุคเทคโนโลยีเองก็เริ่มจะไม่รู้จักการส่งจดหมาย หรือ โทรศัพท์บ้านกันแล้ว เพราะหันมาใช้การแชทในแอพพลิเคชั่น หรือ ส่งอีเมลหากัน ในการติดต่อเป็นทางการกว่า email คือ อะไร แล้วมันมีเบื้องหลังที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมือถือ ติดต่อกันข้ามอุปกรณ์ได้อย่างไรกัน

การเกิดขึ้นของ Email คือ การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า

email คือ การส่งข้อความทางอินเทอร์เน็ต ที่ส่งหากันระหว่างคอมพิวเตอร์ในยุค 1960s ในยุคที่คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องทดลอง จากนั้นก็มีการพัฒนาการใช้อีเมลภายในองค์กรในอีกสิบปีถัดมาโดยการพัฒนาของบริษัทคอมพิวเตอร์มากมายหลายระบบ จนกระทั่งสุดท้ายบนโลกมีภาษาที่คอมพิวเตอร์สื่อสารกันหลักๆ เพียง 3 ภาษา คือ SMTP , POP และ IMAP

 • Email คือ การสื่อสารที่ช่วยให้ไม่ต้องส่งจดหมายติดแสตมป์

ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นของอีเมลคือการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ภายในบริษัทด้วยกันผ่านเครือข่าย LAN ในยุคแรกที่ยังไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ต แต่ต่อมาเมื่อการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายแล้ว อินเตอร์เน็ตเริ่มมาลดเวลาการติดต่อระหว่างกัน ราคาถูกกว่า เร็วกว่า การติดแสตมป์ส่งไปรษณีย์ ไม่มีข้อจำกัดเหมือนโทรเลข จึงเป็นที่มาของการใช้อีเมลเพื่อสื่อสารกันระหว่างกันผ่านตัวกลางที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ต โดยบุรุษไปรษณีย์ไม่กี่เจ้าที่ใช้ร่วมกันบนโลก

 • ไปรษณีย์ที่ทำหน้าที่ส่งอีเมลคือใคร?

ปกติแล้วในทางคอมพิวเตอร์จะมีภาษากลางที่อุปกรณ์จะสื่อสารกัน เช่น การเปิดบราวเซอร์เปิดเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ แท๊บแลต ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกัน ไม่ต้องมีระบบปฏิบัติการเดียวกัน แต่จะมีภาษาที่สื่อสารกันหรือเรียกว่า Protocol ในการคุยกันในกรณีนี้จะเรียกว่า web protocol และแน่นอนว่าอีเมลเองก็มี mail protocol ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เช่นเดียวกัน โดยหลักๆจะแบ่งเป็น 3 ชนิดที่ทำงานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของอุปกรณ์นั้นๆ

email คือ เบื้องหลังการทำงาน protocol
Protocol ในด้านเทคนิคคือตัวกลางของการทำระบบสักอย่างหนึ่ง เช่น การใช้หัวปลั๊กไฟแบบไทย จะมี protocol ที่เป็นหัวกลม เหมือนกันทั้งประเทศ เป็นต้น

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

Protocol ภาษากลางที่ระบบอีเมลใช้ในการสื่อสาร
 • Simple mail transfer protocol : SMTP

  เป็นภาษากลางที่สื่อสารระหว่างกันบน mail server โดยที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ส่งระหว่าง server A >>> server B ถ้าเปรียบเสมือนการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ มีไปรษณีย์ไทยเป็นคนส่งจากจุดที่ลูกค้ามาส่งขึ้นเครื่องบินการบินไทยเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง ระบบ SMTP เหมือนการบินไทยที่พาออกจากจุดต้นทาง ไปถึงปลายทางที่มีสนามบิน

 • Post office protocol : POP

  ภาษานี้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีการใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บกล่องข้อความไว้บนคอมพิวเตอร์ที่รับทั้งหมด ถ้าเปรียบเสมือนหลังจากที่ไปรษณีย์ปลายทางรับพัสดุมาจากการบินไทยแล้ว ไม่ว่าพัสดุจะชิ้นเล็กหรือใหญ่มากๆก็ตาม จำเป็นต้องเก็บพัสดุที่ได้รับมาไว้ที่บ้านตัวเอง วิธีดังกล่าวนี้จึงเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากๆอย่างคอมพิวเตอร์ และสามารถเปิดดูข้อมูลได้แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็ตาม แต่เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดอื่นๆที่มีพื้นที่จัดเก็บน้อยแต่จำเป็นต้องทำงานเช่นเดียวกัน จึงมีการพัฒนาภาษาอีกภาษาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่จัดเก็บที่เรียกว่า IMAP

 • Internet message access protocol : IMAP

  เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความหลากหลายแตกต่างการใช้งานและข้อจำกัด ทำให้แม้แต่ภาษาอีเมลเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ แต่ไม่ใช่ทุกอุปกรณ์จะสามารถเก็บข้อมูลมหาศาลจากการรับส่งอีเมลระหว่างกันได้ ระบบภาษา IMAP เองจึงออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้อง download ทุกเอกสาร ทุกข้อความลงบนเครื่อง แต่ใช้วิธีการต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อไปเปิดดูเอกสารบน Server หรือ Cloud โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่เมมโมรี่บนโทรศัพท์ หรือ แท๊บแลตนั่นเอง

  email คือ
  การสื่อสารภาษากลางของอีเมล ประกอบด้วยภาษาสากลที่ใช้กันหลักๆ สามอย่าง ได้แก่ STMP ในการส่งข้อความจากจุด A ไปยังจุด B แล้วอีเมลจะถูกส่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลบนเครื่องด้วย POP3 อุปกรณ์ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ IMAP

ผู้ให้บริการอีเมลใช้ภาษาอะไร

ในการเขียน ส่ง และอ่านอีเมล จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียกว่า email client ปัจจุบันผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมมากอันดับต้นของโลกอย่าง Gmail เป็นการใช้ภาษาอีเมล (protocol) ทั้งที่แสดงบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ความพยายามที่ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่าง Inbox และ email client ที่หลายอุปกรณ์ จึงเป็นความท้าทายของนักพัฒนาที่ทำให้การใช้งานทั้งสองระบบมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าอีเมลถูกเก็บไว้ที่ไหนและอ่านได้ที่ไหน ข้อความของอีเมลจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์จนกว่าจะถูกดาวน์โหลด แต่หากดาวน์โหลดโดยใช้ POP อีเมลจะไม่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์อีกต่อไป แต่จะไปอยู่ในกล่องจดหมายที่ที่ถูกดาวน์โหลดแทน ในทางกลับกันหากดาวน์โหลดโดยใช้ IMAP อีเมลจะถูกดาวน์โหลดแค่สำเนาของข้อความเท่านั้น และข้อความเดิมจะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ client อื่นอ่านได้ 

ความปลอดภัยของอีเมลที่ใช้ในบริษัท

เกือบทุกบริษัทในประเทศไทยต้องมีการใช้อีเมลในการทำงาน แต่ถึงแม้จะเลือกใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลอีเมลแบบไหนก็ตาม สิ่งที่ทุกบริษัทต้องเผชิญคืออีเมลแปลก หรือ แสปม การเข้ามาของอีเมลเหล่านี้จะมีมาทั้งการเข้ามาด้วยการส่งมากวน หรือเคยไปสมัครสมาชิกแล้วมีการให้อีเมลเพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจก็ตาม อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้มีไวรัส หรือโปรแกรมที่แอบดักข้อมูลด้วยได้ โดยมีการพบการแอบดักข้อมูลได้หลักๆ 3 วิธี

 • การส่งอีเมลสุ่มๆเพื่อหาเหยื่อ (Phishing)

  วิธีที่ใช้ในการแอบดักข้อมูลของเหยื่อทางอีเมลนั้น ส่วนมากเป็นการส่งอีเมลเข้าไปหาเหยื่อ อาจจะแนบไฟล์หลอกให้เหยื่อดาวโหลดลงคอมพิวเตอร์แล้วเปิดไฟล์นั้นออกมาเป็นวิธีการที่คลาสิคที่ใช้มานานหลายสิบปีแล้วปัจจุบันก็ยังมีการใช้วิธีการดังกล่าวอยู่แต่ก็มีการพัฒนาให้เหยื่อหลงกลได้มากยิ่งขึ้น

 • การส่งอีเมลสุ่มๆแบบมีเป้าหมาย (Spear phishing)

  วิธีการนี้เป็นขั้นต่อยอดมาจากการสุ่มหาเหยื่อในรูปแบบก่อน แต่วิธีการนี้เริ่มรู้จักเรามากยิ่งขึ้น เช่น ส่งอีเมลไปหลอกเหยื่อเฉพาะสมาชิกของร้าน A เพราะรู้ว่าลูกค้าสนใจโบว์ชัวร์ เป็นต้น การทำวิธีการนี้นอกจากโจรเองจะรู้ว่าจะใช้อีเมลชื่ออะไร รูปแบบไหน ต้องการสื่อสารให้ใคร ทำให้ผู้รับอีเมลนี้มีแนวโน้มจะถูกหลอกลวงได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • การส่งข้อความในโซเชี่ยลมีเดีย (Angler phishing)

  วิธีการดังกล่าวนี้ปัจจุบันยังมีการใช้แพร่หลายและหลอกลวงได้มาก โดยมากจะอยู่บนสื่อโซเชี่ยลที่เราใช้งานกันอยู่ เพียงมิจฉาชีพจะทำการแปะลิ้งค์ที่เกี่ยวกับข่าว หรือ คอนเท้นท์นั้นเพื่อให้คนหลงกลเข้าไปอ่าน แล้วมีการหลอกลวงไปติดตั้งไวรัสลงเครื่อง สิ่งเหล่านี้แก้ไขด้วยการวางระบบ Firewall as a Service ระบบที่ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยไอที
  angler phishing หลอกลวงผ่านโซเชี่ยลมีเดีย

สมัครรับข่าวสาร "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

FWaaS advantage

บริการระบบ Firewall พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแล

 • ช่วยออกแบบโครงสร้าง Network องค์กรให้เสถียร ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Customer centric)
 • สร้าง Network โดยเรียงระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับต่ำ ระดับปานปลาง ระดับสูง เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
 • มีทีม Cyber Security ประสบการณ์ 20 ปี+ เข้ามาดูแลระบบ โดยไม่ต้องจ้างพนักงานมาเพิ่ม

ปรึกษาการทำระบบ Cyber Security

ทีมงานจะติดต่อกลับไป

MAIL AS A SERVICE บริการอีเมลเพื่อธุรกิจที่ต้องการปลอดภัยสูง

Mail as a Service

Mail as a Service เป็นบริการอีเมล ในการติดต่อธุรกิจจำนวนมาก มีความยืดหยุ่น และปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยให้พนักงานในบริษัทส่งอีเมลจากภายในแอปพลิเคชันใดก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าเพื่อรองรับกรณีมีการใช้งานอีเมลที่มีความหลากหลาย รวมถึงการทำธุรกรรมหรือการสื่อสารทางอีเมลจำนวนมาก กับขนาดพื้นที่การใช้งานที่ค่อนข้างเยอะ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบอีเมลได้ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

ทำไมบริษัทไม่ควรใช้อีเมลฟรีในการทำงาน

 • ความมืออาชีพในการทำงาน

  การใช้ free email hosting นั้นมีผู้ให้บริการที่หลากหลาย แต่การทำงานจริงในบริษัทนั้นถ้าหากติดต่อประสานงานกันแล้วการใช้อีเมลฟรี (เช่น Gmail , Yahoo และอื่นๆ) จะทำให้การติดต่องานระหว่างกันนั้นไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้การสร้างอีเมลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในการติดต่อ ดีล ประสานงานระหว่างกัน
  Mail as a Service

 • ปัญหาไซต์ ยืดขยายลำบากยากเข็ญ

  มาตรฐานของการใช้งานฟรีอีเมลนั้นเป็นจะมีพื้นที่ cloud มาให้ใช้งานในปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้งานพื้นฐาน แต่การทำงานจริงนั้นมีรายละเอียดการใช้ที่มากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลงาน ส่งเอกสารต่างๆ ซึ่งพื้นที่การใช้งานนั้นไม่แน่นอน รวมถึงการเก็บข้อมูลอีเมลของผู้ใช้งานคนหนึ่งอาจจะต้องเก็บไว้นานหลายปี ทำให้ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้บริษัทไม่เลือกใช้งานอีเมลฟรีนั่นเอง

 • ความปลอดภัยของข้อมูล

  โดยปกติการใช้อีเมลฟรีนั้นมีการแบ่งพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้งานฟรีโดยเฉพาะ โดยความสามารถพื้นฐานในการใช้งานนั้นก็เป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่ง ความเร็วในการรับส่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของแพลตพอร์ม รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูล ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นคนกำหนดขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้บริการเองต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ และบางทีก็ขัดกับความต้องการของบริษัท เช่น การบล็อคอีเมลจากบางเว็บไซต์ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดในการตั้งค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองา

Mail as a Service ตอบโจทย์ใคร

 • เราจะช่วยสร้างและดูแลอีเมลทั้งหมดของบริษัท โดยจัดการระบบอีเมล และโปรแกรม เป็นช่างเทคนิคที่จัดการเพิ่มลด เปลี่ยนเมลให้จากระบบหลังบ้าน
 • ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เซิฟเวอร์ด้วยตัวเอง
 • มีระบบความปลอดภัยสูงในการคัดกรองไฟล์ที่อันตราย
 • สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ รวมถึงการซิงค์ร่วมกันกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น ปฏิทินการทำงาน การจดบันทึกต่างๆได้

คุณสมบัติ

สิ่งทีทำให้ง่ายต่อการนำไปปรับใช้งานภายในองค์กร และจุดเด่นที่ทำให้เลือกใช้งาน

 • ปรับขนาดได้ง่าย

  การใช้งานอีเมลของเรานั้นมีอิสระในการใช้งาน โดยสามารถเลือกจำนวนอีเมลที่ต้องการใช้งาน พื้นที่การเก็บข้อมูลต่ออีเมล โดยไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดไดร์ฟเพิ่ม ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่ม และแบกรับภาระการซ่อมบำรุงต่างๆ

 • ความเร็วและทรัพยากร

  การใช้งานกับเรานั้นเป็นระบบคลาวที่มีความเร็วสูง ไม่ได้แชร์ทรัพยากรต่างๆร่วมกับใคร ทำให้การใช้งานของลูกค้ามีสิทธิภาพและความเร็วสูง

 • ลดภาระของพนักงาน

  ไม่ว่าจะมีพนักงานกี่คนในออฟฟิศก็ใช้งานได้ เพราะระบบหลังบ้านที่ยุ่งเหยิง เราจัดการให้ใช้ได้ด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องจ้างพนักงานไอทีมาเพิ่มอีกตำแหน่ง เพราะทีมไอทีของเราจะช่วยจัดการให้ทั้งระบบ

Mail as a Service

แพกเกจอีเมล

อีเมลรูปแบบของเรานั้นจะเน้นไปที่การให้ลูกค้าใช้งานอย่างง่ายและสะดวก โดยที่ไม่ต้องมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกับผู้ใช้อื่นบนคลาว ทำให้การทำงานรวมถึงความสามารถในการกรองข้อมูลความปลอดภัยต่างๆมีความพร้อมสูง รวมถึงไม่ต้องมีการเปิดใช้เครื่องเซิฟเวอร์ที่บริษัทตลอดเวลา ทำให้ไม่ต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ รูปแบบอีเมลดังกล่าวจึงได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริการอีเมล

Small

สำหรับใช้งาน 10 อีเมล
฿ 18,000 Yearly
 • รวมค่าติดตั้ง
 • รวมค่า config
 • มีทีมเทคนิคดูแล
Popular

Medium

สำหรับใช้งาน 25 อีเมล
฿ 45,000 Yearly
 • รวมค่าติดตั้ง
 • รวมค่า config
 • มีทีมเทคนิคดูแล

Custom

สำหรับใช้งานตามต้องการ
ติดต่อ โทร 085-449-7373
 • รวมค่าติดตั้ง
 • รวมค่า config
 • มีทีมเทคนิคดูแล

สอบถามบริการเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ

Mail จัดการอีเมลขยะทั้งบริษัทแบบลดต้นทุนหลักแสน

mail

Mail เป็นเสมือนกระดูกสันหลังของการเข้าถึงลูกค้าในเกือบทุกบริษัท ไม่ว่าจะดีลงาน ส่งใบเสนอราคา หรือรับเรื่องร้องเรียน จำเป็นต้องประสานงานกันผ่านอีเมล์ ทำให้ช่องทางนี้เลยเป็นทั้งความสะดวก และจุดอ่อนของการติดต่อสื่อสาร รับไวรัส ข้อมูลมากมายที่จัดเก็บ และการทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในบริษัทได้หลักแสนบาทต่อเดือน

Mail เป็นกระดูกสันหลัง

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะสามารถติดต่อกันผ่านแชทได้แบบ realtime แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือเกือบทุกบริษัทยังคงติดต่อกันผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Electronic mail หรือ อีเมล โดยติดต่อตั้งแต่ภายในองค์กร ระหว่างแผนกไปถึงบริษัท ข้ามทวีป โดยการใช้อีเมลนั้นกลายเป็นกระดูกสันหลังของการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ยุคที่เริ่มมีการใช้อินเตอร์เน็ต จนกระทั่งแม้ว่าปัจจุบันเราสามารถวีดีโอคอลกันข้ามทวีป อีเมลนั้นอาจจะถูกลดบทบาทในการใช้งานระหว่างบุคคลแล้ว แต่ฝั่ง corperate เองยังคงมีการติดต่อกันผ่านช่องทางดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง เหตุนี้เองจึงเป็นโอกาสของการเจาะระบบเพื่อการขโมยข้อมูล รวมถึงการเรียกค่าไถ่ Ransomware

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Ransomware กันก่อนว่าคืออะไร?

Ransomware เป็นสิ่งที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างขึ้นมาเพื่อก่อกวนผู้ใช้งานทางอีเมล หรือหาช่องว่างในการเข้ามาในระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ Ransomware จะถูกส่งมาทางอีเมลในรูปแบบ Spam mail แต่เมื่อมีผู้ที่ได้รับมากขึ้น จึงทำให้ผู้คนที่ต้องการกำจัดก็จำนวนมากขึ้นตาม ผู้คนที่มีความสามารถจึงจัดทำ SpamBlocker หรือผู้กำจัด Spam mail ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ผู้รับ Spam mail จะมีทั้งรูปแบบข้อความธรรมดา และรูปแบบการแนบไฟล์ ซึ่งทำให้ตัวดักจับ Spam Blocker บนอุปกรณ์ Firewall จะมีหน้าที่เข้ามาแสกนไฟล์ที่แนบมาทางอีเมลว่าเป็น Spam หรือไม่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีการแสกนในรูปแบบความคิดแบบ AI ทำการแยกแยะไฟล์ที่ดีออกจากไฟล์ Malware ได้เลยแต่การแข่งขันกันระหว่างเจ้าของโปรแกรมและผู้เจาะเข้าระบบนั้นก็ยังเป็นการแข่งขันหนูจับแมว ที่ไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าระบบนั้นจะไม่มีผู้ใช้งานอีกต่อไป

ssl certificateโครงสร้างระบบ E mail ในบริษัท ลดการโจมตีได้อย่างไร

ในบางครั้งที่เราได้รับอีเมลแปลกและเผลอทำการคลิกดาวโหลดไฟล์แนบที่มากับเมลเข้าไปแล้ว แต่ตัวเครื่องของผู้ใช้โปรแกรมดักจับไวรัสได้จนทำให้ปฏิเสธการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงเครื่อง แต่นั่นอาจจะเป็นแค่ 1 ครั้งจากหลายหมื่นครั้งที่ระบบตรวจจับไม่ได้เพราะไม่มีระบบการป้องกันการคุกคามโดยการรีเช็คได้จากเครื่องมือข้างต้นดังนี้

 1. โปรแกรมเถื่อน Crack 

  ด้วยพื้นฐานของการเจาะเข้าโปรแกรมเพื่อไปแก้ไขการทำงานบางอย่าง เช่น การทำให้โปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล หรือ เปิดใช้งานฟีเจอร์เต็มโดยทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจจับไม่ได้ก็ตาม ผู้เจาะระบบนี้จะใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป แต่จุดร่วมกันของกระบวนการดังกล่าวคือการแฝงตัวเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ติดตั้งโดยสมยอม ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรม Antivirus จะแจ้งเตือนละบังคับไม่ให้มีการทำงานก็ตาม แต่เจ้าของคอมพิวเตอร์เองก็ยอมหยุดการทำงานของโปรแกรม Antivirus ให้โปรแกรมเถื่อนสามารถเข้าไปซ่อนตัวและสั่งการได้ในฐานะเจ้าของเครื่องอีกด้วย

 2. โปรแกรม Antivirus 

  โปรแกรมสำหรับตรวจจับไฟล์ที่เป็นไวรัส หรือออกคำสั่งเพื่อเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเรา โดย windows ตั้งแต่รุ่น 10 เป็นต้นมาเริ่มมีระบบการตรวจจับไวรัสจากบนเครื่องโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมจากภายนอกแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นฐานของผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ OS นั้นจำเป็นต้องมีการอุดช่องโหว่ของตัวเองตลอดเวลา สอดคล้องกับการงัดแงะของเหล่าโปรแกรมเมอร์สายดำที่ต้องการหาช่องโหว่เพื่อนำมาขายในตลาดมืด เหตุนี้เองทางผู้ให้บริการอย่าง Microsoft ที่เป็นเจ้าของ Windows จึงพ่วงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาให้ฟรีๆ เพียงแต่เจ้าของคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีการอัปเดตฐานข้อมูลของไวรัสจาก Windows update ตลอดเวลา ก็จะช่วยให้อุดช่องว่างที่ทำให้ไวรัสไม่สามารถเข้ามาในคอมพ์ของเราได้อย่างง่ายดายนั่นเองmail

 3. โปรแกรม Firewall

  นอกจากมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสติดบนเครื่องแล้ว ใน Windows รุ่นใหม่ๆยังมาพร้อมกับโปรแกรม Firewall ซึ่งเป็นเสมือนตัวคัดกรองข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อย่างเช่นการคัดกรองเว็บไซต์ที่มีการซ่อนไวรัส เว็บไซต์ที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล หรือระบบปลอมแปลงในการกรอกรหัสบัตรเครดิต ซึ่งถ้าหากเปิดใช้งานฟีเจอร์ Firewall บนคอมพิวเตอร์แล้ว จะช่วยมาเติมเต็มความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งานอีกทางหนึ่ง เพียงแต่อัปเดตฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตลอดเวลาเพียงเท่านั้น

 4. อุปกรณ์ Firewall (สำหรับองค์กร)

  ความแตกต่างของโปรแกรมและอุปกรณ์ของ Firewall คือการในภาพรวม โดยอุปกรณ์ Firewall นั้นทำหน้าที่คล้ายกับโปรแกรม เพียงแต่ว่าเครื่อง Firewall นั้นทำงานกับเครือข่ายในออฟฟิศ เครือข่ายของหมู่บ้าน ทำให้การติดตั้ง Firewall ครั้งเดียวสามารถสั่งให้คอมพ์ที่ต่อในเครือข่าย หรือ ออฟฟิศเดียวกันไม่สามารถเข้าบางเว็บไซต์ หรือ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ ตัวอย่าง การติดตั้ง Firewall แล้วมีการ configuration ที่บลอคไม่ให้มีการรับเมล์ที่ส่งมาจาก IP ที่เคยส่งไวรัสออกมา หรือ การคัดแยกเมลที่มีการแนบไฟล์ EXE โดยการตั้งค่าครั้งเดียว จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหลายร้อยเครื่องได้

ในปัจจุบัน Ransomware ไม่ได้มีการบุกรุกมาเพียงวิธีการที่เราคาดเดาได้เท่านั้น แต่ยังมีในรูปแบบข้อความที่ให้คลิก link หรือแม้กระทั่งรูปแบบที่เราเองไม่ต้องคลิก ขโมยข้อมูลระดับบริษัท ระดับประเทศจนไปถึงการเข้าไปแฮกระบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์กลางทะเลทรายที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำมาได้แล้วเช่นกัน เหล่านี้เองเป็นหลักฐานที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าไม่ว่าระบบปลอดภัยขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมทางข้อมูลได้เช่นเดียวกัน ทำให้การเตรียมพร้อมรับมือกับการถูกโจมตีทางข้อมูลที่เป็นอาวุธเบื้องต้น จึงจำเป็นสำหรับการเตรียมรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นั่นเอง

encryption

Integrate + Configuration?

การป้องกัน Ransomware จากทางอีเมลที่ได้ผลดีนั้นจะต้องใช้เครื่องมือหลายตัวมาประกอบกัน (Integration) ซึ่งเหล่านี้มีต้นทุนที่ประหยัดเมื่อเทียบกับการถูกขโมยข้อมูลเพื่อไปเรียกค่าไถ่ในราคาสูง

 • SpamBlocker

  เป็นฟีเจอร์ในการคัดกรองอีเมล โดยมีการแนบไฟล์มาด้วย หรือมีข้อมูลว่าอาจจะมาจากปลายทางที่ไม่คุ้นเคย

 • Antivirus scan

  เป็นการคัดกรองข้อมูลก่อนการเก็บเข้าเครื่องโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงของไวรัสด้วยตัวเอง

 • User training

  การอบรมความเข้าใจกับพนักงานให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในการเข้าถึงอีเมล

 • Client antivirus scan

  การตรวจดูความพร้อมของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของคอมพ์ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมอัปเดตฐานข้อมูลให้เป็นล่าสุด

 • WebBlocker

  ฟีเจอร์นี้ปัจจุบันนอกจากใช้ในอุปกรณ์ Firewall แล้วยังมีใน Browser ต่างๆที่ใช้เข้าเว็บไซต์ โดยจะมีการคัดกรองเว็บไซต์เบื้องต้น หรือ ถ้าติดตั้งโปรแกรมเฉพาะทางดังกล่าวจะมีฟีเจอร์ในการตรวจจับและบลอคเว็บที่อันตรายก่อนจะมีการเข้าไป

 • Firewall log/report engine

  เป็นฟีเจอร์ของเครื่องไฟร์วอลลในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของคอมพ์ เก็บสถานะการเข้าใช้ของเครื่อง รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าไป นอกจากจะช่วยให้รู้ว่ามีใครเข้ามาแล้วยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่มีการแฮกข้อมูลเข้ามาในระบบอีกด้วย

 • Data backup

  การวางระบบ Server ในปัจจุบันไม่มีอะไรแน่นอนในการมั่นใจว่าจะไม่มีการโจมตี ถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัย ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูล โดยการสำรองข้อมูลนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ Server อีกตัวมาสำรองข้อมูล หรือ การใช้ Cloud computing ในการสำรองข้อมูลไว้

จะเห็นได้ว่าการ Integration ของ Product หลายๆตัวนำมาทำงานร่วมกัน จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยอยู่ในบริการ Firewall as a Service (FWaaS) ที่เป็นบริการทำ Integration เพื่อให้ระบบมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมืออาชีพ 

FWaaS advantage

ปรึกษาการทำระบบ FWaaS

 • ออกแบบระบบ Network security
 • ลำดับความปลอดภัยของข้อมูล
 • ดูแลฐานข้อมูลความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน
 • ดูแลระบบให้ตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ