ทำไมต้องเลือก Sophos Firewall หลักการและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

Sophos Firewall

ทำไมต้องเลือก Sophos Firewall หลักการและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

Sophos Firewall สำหรับองค์กร

ความสำคัญของ Firewall ในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัล ที่ข้อมูลและการเข้าถึงเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ การมี Firewall เป็นเสมือนปราการแรกในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส มัลแวร์ หรือการบุกรุกเครือข่าย การทำงานของ Firewall ไม่เพียงแต่จำกัดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้นจากการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้ Firewall จึงถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความปลอดภัยดิจิทัลของทุกองค์กร

ทำไม Sophos Firewall ถึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

Sophos Firewall นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดด้วยคุณสมบัติการป้องกันที่เหนือกว่าและการใช้งานที่ง่ายดาย ไม่เพียงแต่ให้การป้องกันจากภัยคุกคามไซเบอร์แบบเดิมๆ แต่ Sophos Firewall ยังมีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนสูง เช่น การบุกรุกขั้นสูงและการหลอกลวงทางไซเบอร์ Sophos Firewall มีการออกแบบที่เน้นการใช้งานได้ง่าย การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น และการบูรณาการกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ ภายในองค์กร ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลและเครือข่ายขององค์กรในยุคดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม : การเลือกซื้อ Firewall สำหรับมือใหม่

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Sophos Firewall

หลักการทำงานของ Sophos Firewall

หลักการทำงานของ Sophos Firewall มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบเครือข่ายขององค์กร Sophos Firewall ทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านเข้าและออกจากระบบเครือข่าย แยกแยะประเภทข้อมูลและการเข้าถึงที่ปลอดภัย รวมถึงการตรวจจับและป้องกันการบุกรุก การใช้งานไม่เหมาะสม และการป้องกันมัลแวร์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เพื่อการตรวจจับภัยคุกคามที่ซับซ้อน

ประโยชน์ของ Sophos Firewall ในองค์กร

Sophos Firewall มีประโยชน์หลากหลายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต การตรวจจับและป้องกันมัลแวร์ การบริหารจัดการเครือข่ายที่ง่ายดาย และการให้ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชัน Sophos Firewall ยังสามารถปรับแต่งได้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม

Sophos Firewall

การติดตั้งและการกำหนดค่า

ขั้นตอนการติดตั้ง Sophos Firewall

การติดตั้ง Sophos Firewall เริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ในองค์กร เช่น สวิตช์ เราเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นจึงดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์และอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การติดตั้งควรทำโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อความเรียบร้อย

การกำหนดค่าเบื้องต้น

การกำหนดค่าเบื้องต้นของ Sophos Firewall รวมถึงการตั้งค่า IP แอดเดรส การกำหนดพาร์ติชัน และการตั้งค่าการเข้าถึงระบบ การกำหนดค่านี้มีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร การกำหนดค่าเบื้องต้นควรคำนึงถึงการใช้งานระยะยาวและความต้องการขององค์กร

คำแนะนำในการกำหนดค่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งาน Sophos Firewall การกำหนดค่าควรรวมถึงการตั้งค่า firewall rules ที่เข้มงวด การตั้งค่าระบบการตรวจจับและป้องกันการบุกรุก และการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ ควรมีการตั้งค่าการตรวจสอบและรายงานเพื่อติดตามและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน

ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System, IPS)

ระบบป้องกันการบุกรุกของ Sophos Firewall มีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันการบุกรุกจากภัยคุกคามภายนอกและภายใน ระบบนี้ทำงานด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการสื่อสารของข้อมูลในเครือข่าย และใช้ฐานข้อมูลภัยคุกคามที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่อระบุและตอบสนองต่อพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่ปกติ

Sophos Firewall

การจัดการการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control, NAC)

การจัดการการเข้าถึงเครือข่ายของ Sophos Firewall ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานเครือข่าย การกำหนดนโยบายเหล่านี้รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงตามบทบาท ตำแหน่ง หรือแม้แต่ประเภทของอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลภายในองค์กร

การป้องกันมัลแวร์และไวรัส

Sophos Firewall มีความสามารถในการป้องกันมัลแวร์และไวรัสที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือตรวจจับแบบ signature-based และการวิเคราะห์พฤติกรรม ช่วยให้สามารถตรวจจับและกำจัดภัยคุกคามที่เป็นทั้งมัลแวร์ที่รู้จักและไม่รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

การควบคุมการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันใน Sophos Firewall ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ เช่น การกำหนดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล การจำกัดเวลาในการใช้งาน และการป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออันตราย ฟีเจอร์นี้เป็นส่วนสำคัญในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลภายในองค์กร

การบริหารจัดการและรายงาน Sophos Firewall

การบริหารจัดการผ่าน Sophos Central

Sophos Central เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการศูนย์กลางที่ช่วยให้การจัดการ Sophos Firewall ง่ายขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงภาพรวมของสถานะความปลอดภัย ตั้งค่านโยบาย และจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถจัดการการป้องกันภัยคุกคามและตอบสนองต่อเหตุการณ์ไซเบอร์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำรายงานและการตรวจสอบ

การจัดทำรายงานและการตรวจสอบใน Sophos Firewall เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัย รายงานเหล่านี้รวมถึงข้อมูลการใช้งานเครือข่าย การจับภัยคุกคาม และสถิติการเข้าถึง การจัดทำรายงานช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการใช้งานและความต้องการของระบบเครือข่าย รวมถึงการระบุจุดอ่อนและการปรับปรุงระบบความปลอดภัย

Sophos Firewall

การอัปเดตและการบำรุงรักษา

การอัปเดตและการบำรุงรักษาเป็นส่วนสำคัญในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของ Sophos Firewall การอัปเดตระบบและฐานข้อมูลภัยคุกคามอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ใหม่ๆ ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ การบำรุงรักษาระบบเป็นประจำช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและลดโอกาสของการหยุดทำงานจากปัญหาทางเทคนิค

ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อย

ปัญหา Sophos Firewall อาจพบปัญหาทั่วไปที่ผู้ดูแลระบบควรทราบ เช่น ปัญหาในการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลว หรือปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย การระบุและการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยและความสามารถในการทำงานของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติม : ปัญหา Sophos Firewall แก้ไขง่ายๆ ด้วยคำแนะนำเหล่านี้

การประยุกต์ใช้ในองค์กร

การประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจต่างๆ

Sophos Firewall มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงภาคธุรกิจที่มีความต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ธนาคาร สถาบันการศึกษา หรือภาคสุขภาพ ด้วยความสามารถในการปรับตั้งค่าและการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น Sophos Firewall สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับใช้เพื่อรองรับการทำงานระยะไกล

การทำงานระยะไกลเป็นหนึ่งในความท้าทายที่องค์กรหลายแห่งต้องเผชิญ และ Sophos Firewall มีความสามารถในการรองรับการทำงานนี้ Sophos Firewall ช่วยให้การเชื่อมต่อระยะไกลเป็นไปอย่างปลอดภัยผ่าน VPN และการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำในการตั้งค่าสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

การตั้งค่า Sophos Firewall สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความแตกต่างกัน สำหรับองค์กรขนาดเล็ก การตั้งค่าอาจเน้นไปที่ความง่ายในการจัดการและการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องการการตั้งค่าที่มีความซับซ้อน การแบ่งโซนเครือข่าย และการบูรณาการกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ คำแนะนำในการตั้งค่าควรประเมินตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

5 รุ่นยอดนิยมของ Sophos Firewall พร้อมคุณสมบัติเด่น

 1. Sophos XG 86 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีการป้องกันเบื้องต้นที่แข็งแกร่ง, ง่ายต่อการตั้งค่าและบริหารจัดการ ราคาประมาณ 20,000 – 25,000 บาท
 2. Sophos XG 106 สำหรับองค์กรขนาดกลาง มีฟังก์ชันการป้องกันการบุกรุกและมัลแวร์, การจัดการผ่าน Sophos Central ราคาประมาณ 30,000 – 35,000 บาท
 3. Sophos XG 210 ออกแบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพสูงสำหรับการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง มีการบูรณาการกับระบบเครือข่ายที่ซับซ้อน, ราคาประมาณ 100,000 – 120,000 บาท
 4. Sophos XG 310 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มาก  มีการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง การป้องกันภัยคุกคามแบบสมบูรณ์ ราคาประมาณ 150,000 – 180,000 บาท
 5. Sophos XG 430รุ่นท็อป มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลระดับสูงสุด, ป้องกันภัยคุกคามในระดับที่ซับซ้อนที่สุด, ราคาประมาณ 250,000 – 300,000 บาท

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ Sophos Firewall คลิกที่นี่ : https://www.sophos.com/en-us/products/next-gen-firewall

คำถามที่พบบ่อย

Sophos Firewall มีความต่างจาก Firewall อื่นอย่างไร?

Sophos Firewall มีความโดดเด่นในหลายด้าน เมื่อเทียบกับ Firewall แบรนด์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการปรับแต่งและกำหนดค่าที่หลากหลาย การใช้งานที่เรียบง่าย และการรวมฟังก์ชันความปลอดภัยไซเบอร์ที่ทันสมัย เช่น การป้องกันการบุกรุกและการป้องกันมัลแวร์ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับแพลตฟอร์มการจัดการ Sophos Central ซึ่งทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

การจัดการปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน Sophos Firewall

ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน Sophos Firewall มักประกอบด้วย ปัญหาการกำหนดค่า ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการทำงานของ Firewall และการใช้งานที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานและฐานความรู้ออนไลน์ของ Sophos ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าในการจัดการปัญหา

คำแนะนำในการเลือกแพ็กเกจและการอัปเกรด

ในการเลือกแพ็กเกจและการอัปเกรด Sophos Firewall ควรพิจารณาถึงความต้องการและขนาดขององค์กร แพ็กเกจต่างๆ มีการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การปกป้องพื้นฐานไปจนถึงความปลอดภัยขั้นสูง การอัปเกรดควรทำโดยคำนึงถึงการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต

ระบบการสนับสนุนและบริการหลังการขาย

Sophos มีระบบการสนับสนุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคไปจนถึงบริการหลังการขาย บริการสนับสนุนรวมถึงการตอบคำถามทางเทคนิค คำแนะนำในการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคอมมิวนิตี้ออนไลน์และฐานความรู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

กรณีศึกษา

กรณีศึกษา: บริษัการเงิน – การป้องกันการบุกรุกและปรับปรุงความปลอดภัย

บริบทขององค์กร: บริษัท XYZ เป็นบริษัทในภาคการเงินที่มีข้อมูลลูกค้าจำนวนมากและต้องการระดับความปลอดภัยสูงสุดในการป้องกันข้อมูลจากการบุกรุก

ปัญหาที่พบ: บริษัท XYZ พบว่าระบบเครือข่ายของพวกเขามีช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการโจมตีไซเบอร์ และระบบการป้องกันการบุกรุกเดิมไม่สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนได้

การประยุกต์ใช้ Sophos Firewall: บริษัทตัดสินใจนำ Sophos Firewall มาใช้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับการบุกรุกขั้นสูงและการป้องกันมัลแวร์ในเลเยอร์ที่ลึกขึ้น

ผลลัพธ์: หลังจากการใช้งาน Sophos Firewall บริษัท XYZ สามารถตรวจจับและป้องกันการบุกรุกที่มีความซับซ้อนได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ลดความเสี่ยงจากการโจมตีไซเบอร์ และปรับปรุงความมั่นใจในการปกป้องข้อมูลลูกค้าและข้อมูลภายในองค์กร

Sophos Firewall

สรุป

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ Sophos Firewall สำหรับองค์กร

Sophos Firewall มีความคุ้มค่าสำหรับองค์กรที่มองหาการป้องกันที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การลงทุนใน Sophos Firewall ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายและข้อมูลขององค์กร พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากการโจมตีไซเบอร์ นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับแต่งและการจัดการที่ง่ายดายของ Sophos Firewall ทำให้เหมาะสมกับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

สรุปข้อดีและข้อเสนอแนะ

ข้อดีหลักๆ ของ Sophos Firewall คือ ความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ขั้นสูง ความยืดหยุ่นในการตั้งค่า และการบูรณาการกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ ในองค์กร เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย ข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรที่พิจารณาใช้ Sophos Firewall คือ ควรทำความเข้าใจกับความต้องการขององค์กรและเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการบำรุงรักษาและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ

การเลือกซื้อ Firewall สำหรับมือใหม่

ซื้อ Firewall

การเลือกซื้อ Firewall สำหรับมือใหม่

การเลือกซื้อ Firewall เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปกป้องข้อมูลและเครือข่ายของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในบทความนี้ เราจะแนะนำเคล็ดลับและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ในการเลือกซื้อ Firewall

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Firewall ไฟร์วอลล์

อะไรคือ Firewall?

Firewall เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลในเครือข่ายของคุณ มันทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นระหว่างเครือข่ายภายในกับโลกภายนอก

Firewall คือ อะไร หน้าที่ ประเภท ทำงานอย่างไร

ประเภทของ Firewall

1. Firewall แบบ Packet Filtering

   – Firewall ประเภทนี้ทำงานโดยการตรวจสอบและกรองข้อมูลหรือ “packet” ที่ผ่านเข้าออกจากเครือข่าย

   – ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ภายในของแต่ละ packet เช่น ที่อยู่ IP, พอร์ต, โปรโตคอล, และอื่นๆ

   – ขึ้นอยู่กับกฎที่ได้ตั้งไว้ มันจะตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธ packet นั้นๆ

2. Firewall แบบ Stateful Inspection

   – นอกจากการตรวจสอบข้อมูลภายใน packet, firewall ประเภทนี้ยังทำการตรวจสอบ “สถานะ” ของการเชื่อมต่อ

   – จำข้อมูลของแต่ละการเชื่อมต่อและใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจกรองข้อมูล

   – สามารถตรวจจับและป้องกันการบุกรุกหรือภัยคุกคามที่ซับซ้อนได้ดีกว่า firewall แบบ Packet Filtering

3. Next-Generation Firewall (NGFW)

  – NGFW คือการผสมผสานของคุณสมบัติของ Stateful Inspection พร้อมด้วยความสามารถอื่นๆ เช่น การตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IPS), การทำ Deep Packet Inspection (DPI), และการควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชัน

   – มีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามที่ซับซ้อน เช่น มัลแวร์, การโจมตีแบบ zero-day, และการรั่วไหลของข้อมูล

   – ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อนและมีการใช้งานที่หลากหลาย

แต่ละประเภทของ Firewall มีคุณสมบัติและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้จึงควรพิจารณาตามความต้องการและขนาดของเครือข่ายที่คุณมีครับ!

การประเมินความต้องการของคุณ

ขนาดและความซับซ้อนของเครือข่าย

การประเมินขนาดและความซับซ้อนของเครือข่ายของคุณเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเลือกซื้อ Firewall ที่เหมาะสม ทั้งขนาดและความซับซ้อนมีผลต่อประเภทของ Firewall ที่คุณควรเลือกใช้

1. ขนาดของเครือข่าย

   – ขนาดของเครือข่ายหมายถึงจำนวนอุปกรณ์และจุดเชื่อมต่อที่ต้องการการปกป้อง

   – สำหรับเครือข่ายขนาดเล็กหรือการใช้งานที่บ้าน, คุณอาจไม่ต้องการ Firewall ที่ซับซ้อนหรือมีความสามารถมากนัก

   – ในขณะที่เครือข่ายขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีหลายสาขาอาจต้องการ Firewall ที่มีความสามารถในการจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมากและให้การป้องกันระดับสูง

2. ความซับซ้อนของเครือข่าย

   – ความซับซ้อนของเครือข่ายไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่กับขนาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะของการใช้งาน โครงสร้างเครือข่าย และการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ

   – เครือข่ายที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย หรือมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบคลาวด์อย่างเข้มข้นจะต้องการ Firewall ที่มีความสามารถในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิจารณาทั้งขนาดและความซับซ้อนของเครือข่ายจะช่วยให้คุณเลือก Firewall ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติที่ควรมองหาใน Firewall

ความสามารถในการตรวจจับและตอบสนอง

การเลือกซื้อ Firewall ที่มีความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย คุณควรมองหา Firewall ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่หลากหลาย เช่น ไวรัส, มัลแวร์, และการโจมตีแบบต่างๆ นอกจากนี้ ควรเลือก Firewall ที่มีความสามารถในการปรับปรุงฐานข้อมูลภัยคุกคามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้ทันท่วงที

การจัดการและการตั้งค่า

Firewall ที่มีการจัดการและการตั้งค่าที่ง่ายจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ การมีอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายและการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อนจะช่วยลดเวลาและความพยายามในการดูแลรักษา ควรเลือก Firewall ที่มีคุณสมบัติสำหรับการตั้งค่าโปรไฟล์การใช้งานต่างๆ และการปรับแต่งกฎการเข้าถึงเครือข่ายได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ การมีการสนับสนุนทางเทคนิคและคู่มือการใช้งานที่ชัดเจนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้คุณจัดการและบำรุงรักษา Firewall ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

การเลือก Firewall ตามประเภทธุรกิจหรือการใช้งาน

ธุรกิจขนาดใหญ่

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายภายในและภายนอกที่ซับซ้อน, การเลือก Firewall ที่มีความสามารถสูงในการป้องกันภัยคุกคามที่ซับซ้อนเป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณา Firewall ที่มีฟังก์ชัน Advanced Threat Protection (ATP), การควบคุมแอปพลิเคชัน, และการเข้ารหัสข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินทางธุรกิจ Firewall ที่เลือกควรสามารถทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ ในเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูล (Data Loss Prevention – DLP) และระบบการจัดการภัยคุกคามที่มีการปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อน

ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, การเลือก Firewall ควรคำนึงถึงความสมดุลระหว่างคุณภาพและต้นทุน คุณอาจไม่ต้องการระบบที่มีความซับซ้อนสูงเกินไป แต่ต้องการความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับการป้องกันข้อมูลและทรัพย์สินของธุรกิจ Firewall ที่มีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามพื้นฐานและมีการจัดการที่ง่ายดายเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ควรมีระบบสนับสนุนที่ดีเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

การใช้งานส่วนตัว

สำหรับการใช้งานส่วนตัว การเลือก Firewall ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานและงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการการป้องกันพื้นฐาน Firewall ที่มีความสามารถในการกรองข้อมูลและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ปลอดภัยอาจเพียงพอแล้ว ตัวเลือกที่มีราคาไม่สูงและง่ายต่อการตั้งค่าและการบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา นอกจากนี้ ควรเลือก Firewall ที่มีคู่มือการใช้งานที่ชัดเจนและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีเพื่อความสะดวกในการจัดการเมื่อเกิดปัญหา

งบประมาณและต้นทุนในการดำเนินการ

การพิจารณางบประมาณ

การกำหนดงบประมาณสำหรับซื้อ Firewall ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เฉพาะแค่ราคาซื้อเริ่มต้น เช่น ค่าบำรุงรักษา, อัปเดตซอฟต์แวร์, และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงต้นทุนการดำเนินการระยะยาว เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Firewall การเลือก Firewall ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและเข้ากับงบประมาณที่มีจะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น และมั่นใจว่าการลงทุนที่ทำไปนั้นคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

การพิจารณาผู้จำหน่ายและแบรนด์

เลือกผู้จำหน่ายและแบรนด์ที่มีชื่อเสียง

การเลือก Firewall จากผู้จำหน่ายและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมักจะมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้จำหน่ายที่มีชื่อเสียงมักจะมีบริการหลังการขายและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดี เพื่อช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาและดูแลรักษา Firewall ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 อันดับ Firewall ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

การเลือกซื้อ Sophos Firewall

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คำแนะนำในการติดตั้งและการบำรุงรักษา

การติดตั้ง Firewall อย่างถูกวิธีเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบป้องกันของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญหรือตามคู่มือที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การบำรุงรักษาเป็นประจำเช่นการอัปเดตซอฟต์แวร์และตรวจสอบสถานะการทำงานของ Firewall เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย นอกจากนี้ การทำความเข้าใจกับแผงควบคุมและการตั้งค่าต่างๆ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

การเลือกซื้อ Firewall เป็นการลงทุนที่สำคัญในการป้องกันข้อมูลและเครือข่ายของคุณ ด้วยการพิจารณาตามข้อแนะนำข้างต้น คุณจะสามารถเลือก Firewall ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณได้อย่างมั่นใจ

หรือหากคุณต้องการบริการผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Firewall ที่ดูแลคุณแบบครบวงจร จ่ายเป็นรายเดือน และไม่ต้องการซื้อกล่อง แนะนำบริการจาก Firewall as a Service จาก Prospace เลยครับ

Firewall as a Service

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

6 อันดับ Firewall ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

Firewall ดีที่สุด

6 อันดับ Firewall ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

ในยุคที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Firewall (ไฟล์วอลล์)  กลายเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถมองข้ามได้เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่ Prospace เราเข้าใจถึงความสำคัญนี้และต้องการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ Firewall ที่เราคิดว่าดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน 

มาดูกันว่า 6 อันดับ Firewall ดีที่สุดมีอะไรกันบ้าง

1. Cisco ASA Firewall

 • คุณสมบัติเด่น: Cisco ASA มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามแบบทันทีและมีการบริการที่หลากหลาย เช่น การตั้งค่า VPN, การป้องกันการบุกรุก, และการควบคุมการเข้าถึง
 • เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงและมีการใช้งานเครือข่ายที่ซับซ้อน

2. Palo Alto Networks Firewall

 • คุณสมบัติเด่น: Palo Alto Network Firewall  นำเสนอความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและการป้องกันการบุกรุกด้วยเทคโนโลยี AI
 • เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยเชิงรุกและการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์

3. Fortinet FortiGate

 • คุณสมบัติเด่น: Fortinet FortiGate Firewall ประสิทธิภาพการป้องกันที่รวดเร็วและมีประสิทธิผล รวมถึงการบูรณาการกับระบบคลาวด์
 • เหมาะสำหรับ: องค์กรที่มีความต้องการความปลอดภัยที่เชื่อถือได้โดยไม่กระทบกับประสิทธิภาพ

4. Checkpoint Firewall

 • คุณสมบัติเด่น: Checkpoint Firewall มีระบบการจัดการที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมทั้งการบูรณาการกับระบบคลาวด์
 • เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกในการจัดการ

5. Sophos Firewall

 • คุณสมบัติเด่น: Sophos Firewall มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามแบบอัจฉริยะและการจัดการที่ง่าย
 • เหมาะสำหรับ: องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการป้องกันที่ครอบคลุมและการจัดการที่ไม่ซับซ้อน
 • การเลือกซื้อ Sophos Firewall

6. WatchGuard Firebox

 • คุณสมบัติเด่น: WatchGuard Firewall มีความสามารถในการป้องกันการบุกรุก, การจัดการเน็ตเวิร์คที่ยืดหยุ่น และโซลูชันที่เหมาะสมกับทุกขนาดของธุรกิจ
 • เหมาะสำหรับ: ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยแบบเข้มข้นและการตั้งค่าที่ง่ายดาย

ทั้งหมดนี้ คือ 6 Firewall ดีที่สุด ที่เราคัดเลือกมา อย่างไรก็ตามการเลือก Firewall ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันข้อมูลและระบบเครือข่ายจากภัยคุกคามในยุคดิจิทัลนี้ ที่ Prospace  เรามุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำและโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคุณ

การเลือกซื้อ Firewall สำหรับมือใหม่

Firewall as a Service

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Dark Web ภัยร้ายสำหรับองค์กร พร้อมวิธีรับมือความปลอดภัยเบื้องต้น

Dark Web ภัยร้ายสำหรับองค์กร พร้อมวิธีรับมือความปลอดภัยเบื้องต้น

Dark Web เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยความลับและความยากลำบากในการค้นหา ที่ถูกเข้ารหัสและซ่อนอยู่ และเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้โดยใช้ระบบ Tor

แต่หากมองในมุมขององค์กร Dark Web มีการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์จนสามารถสร้างผลร้ายต่อองค์กร ข้อมูลสำคัญและความปลอดภัยหลากหลายอย่างในพื้นที่หวงห้ามขององค์กรอาจถูกทำสำเนาและปรากฏบน Dark Web และกลายเป็นเป้าหมายให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีหรือมุ่งร้าย

บทความนี้จะสำรวจความเสี่ยง Dark Web ภัยร้ายสำหรับองค์กรและแสดงถึงวิธีที่องค์กรสามารถป้องกันความปลอดภัยในโลกของ Dark Web

ความเสี่ยงบน Dark Web ภัยร้ายสำหรับองค์กร

1. การบุกรุกและการรั่วไหลของข้อมูล

การบุกรุกและการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญเป็นหนึ่งในภัยร้ายที่มากที่สุดขององค์กร ใน Dark Web ข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลส่วนบุคคล, หรือความลับธุรกิจอาจถูกคนอื่นขโมยและรั่วไหลไปยังหลายแหล่งที่นำข้อมูลนี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี

2. การขายข้อมูลในตลาดมืด

บน Dark Web ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นอาจถูกลักลอบขโมยมาขาย องค์กรจะต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของตนเองเพื่อไม่ให้ข้อมูลนี้รั่วไหลออกไป เพราะอาจสร้างผลร้ายให้กับองค์กรไม่ว่าจะผิดกฎหมาย PDPA หรือลูกค้าหมดความไว้เนื้อเชื่อในองค์กรของคุณก็ตาม

3. การตรวจสอบความปลอดภัยของศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center)

ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอาจเป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการปลดล็อคความปลอดภัยขององค์กร และนำข้อมูลไปเผยแพร่บน Dark Web โดยไม่สามารถติดตามตัวผู้กระทำผิด และผู้ไม่หวังดีได้

4. การปล่อยมัลแวร์และอุปกรณ์ควบคุมระบบองค์กร

มัลแวร์และอุปกรณ์ควบคุมอาจถูกนำมาใช้ในการบุกรุกหรือควบคุมระบบขององค์กร โดยการเผยแพร่อุปกรณ์ที่อาจทำให้คนอื่นควบคุมเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรได้ ซึ่งเป็นฝันร้ายของผู้ดูแลระบบขององค์กรอย่างยิ่งยวด

5. การค้าขายไม่พึงประสงค์เพื่อทำร้ายองค์กร

ข้อมูลที่มีมูลค่าในองค์กรอาจถูกตั้งขายใน Dark Web เช่น จ้างฝ่าฝืนความปลอดภัย บริการบุกรุกองค์กร x  หรือการเข้าถึงระบบภายในขององค์กร ซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจจ้างเหล่านักเจาะระบบเพื่อมุ่งหวังร้ายในองค์กรใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งหวังว่าจะองค์กรของคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อ

6. การสอบสวนและการตรวจค้น 

การสอบสวนและการตรวจค้นความปลอดภัยบน Dark Web มีความยากลำบาก นอกจากจะทดสอบระะบบความปลอดภัยขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันผู้บุกรุกและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การป้องกัน Darkweb ภัยร้ายสำหรับองค์กร เบื้องต้น

1. การใช้ระบบ Firewall

การใช้ระบบ Firewall ในองค์กรช่วยป้องกันการเข้าถึงไม่พึงประสงค์และความรุนแรงจาก Dark Web ได้

2. การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

การเข้ารหัสข้อมูลและใช้มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญและความลับขององค์กร

3. การสอนพนักงาน

การสอนพนักงานเรื่องความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงและการป้องกันในองค์กรได้

4. การตรวจสอบความปลอดภัยและการตอบสนอง

องค์กรควรตรวจสอบความปลอดภัยของตนอย่างสม่ำเสมอและมีการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อพบกับความเสี่ยงจาก Dark Web

5. การควบคุมการเข้าถึง

การควบคุมการเข้าถึงระบบขององค์กร เช่น การใช้ระบบยืนยันตัวตน การระบุสิทธิ์การเข้าถึง เป็นต้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการบุกรุกจาก Dark Web ได้ 

สรุป

Dark Web เป็นอีกโลกที่มีความซับซ้อนและเสี่ยงสูงสำหรับองค์กร  การรู้จักความเสี่ยงและการป้องกันความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่องค์กรควรมีในการรักษาข้อมูลและความลับของตนเองในโลกของ Dark Web การใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการบุกรุกและการรั่วไหลข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรกับเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อาจเป็นจุดบุกรุกหรือการโจมตี องค์กรควรรับมือกับ Dark Web ด้วยความระมัดระวังและความสำรวจในการเข้าถึงออนไลน์อยู่เสมอ เพื่อปกป้องความปลอดภัยจากภัยร้ายของ Dark Web

มอบส่วนลดราคาพิเศษสำหรับองค์กร จำนวนจำกัด

ป้องกันข้อมูลรั่วไหล

FWaaS ช่วยป้องกันการรั่วไหลข้อมูลจากภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นจาก Darkweb โดยระบบ Firewall จะตรวจสอบและบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นที่ที่ไม่เชื่อถือ ที่อาจเป็นที่มาของข้อมูลที่รั่วไหลหรือถูกขโมย

ป้องกัน Brute Force Attack

FWaaS ช่วยป้องกันกาโจมตีจาก Darkweb โดยป้องกันคนที่พยายามเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการลอบเข้ารหัสผ่านหรือพยายามทดลองรหัสผ่านอย่างเร็ว และมันป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS

FWaaS ช่วยป้องกันการโจมตี DDoS ที่อาจเกิดจาก Darkweb หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดี โดยการกระจายการโจมตีจากหลายแหล่งพร้อมกัน บริการ FaaS จะทำการตรวจจับและป้องกันการโจมตี DDoS โดยปรับความสามารถในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่มากขึ้น

" สู้กับ Darkweb สู้ด้วย Firewall as a Service"

สนใจ รบกวนกรอกฟอร์ม

อายุ Firewall ใช้ได้กี่ปี ควรซื้อ เช่า หรือ ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล

อายุ Firewall

อุปกรณ์ Firewall เป็นเครื่องที่ช่วยกรองข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก่อนเข้าสู่เครื่องเครือข่ายในบริษัท โดยเป็นตัวกลางที่จัดการ filter ข้อมูลตามที่มีการตั้งค่าไว้ ทำให้ อายุ Firewall นั้นจะถูกจำกัดด้วยปริมาณการกรองข้อมูล ซอฟแวร์ที่เอามาใช้ร่วมกัน รวมถึงระยะเวลาที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะซัพพอร์ตก่า

อายุ Firewall ใหม่ – เก่า

เครื่องไฟร์วอลล์เป็นเสมือนรั้วของรั้วบ้าน ที่ช่วยป้องกันคนภายนอกที่ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถเข้าบ้านได้ โดยที่ในความจริงในการปลอมตัวเข้าบ้านได้อย่างแนบเนียน มีวิธีการที่มากมายหลากหลาย ทั้งการปั๊มกุญแจปลอม การปิดหน้าปิดตา และวิธีการมากมายหลายอย่าง ฉะนั้นเราจึงเกิดคำถามว่า Firewall ที่เราได้ใช้อยู่ในทุกวันนี้ มันดีพอที่จะแยกแยะความเนียนของขโมยได้หรือเปล่านั้นเอง

อายุ firewall maintainance
อุปกรณ์ประกอบของ firewall เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

คุณสมบัติของอุปกรณ์

ถ้าเปรียบเทียบอุปกรณ์ Firewall เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ใช้มาตั้งแต่ 10 ปีก่อน จริงอยู่ว่าเมื่อเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันมันใช้งานได้ดีอยู่ก็จริง แต่การใช้งานในชีวิตประจำวันเริ่มไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้ว เช่น เปิดเครื่องแล้วกว่าจะเข้า windows ก็ช้า การเปิดวีดีโอออนไลน์บน Youtube ก็เริ่มกระตุก หรือเปิดโปรแกรมหลายๆตัวพร้อมกันก็เริ่มใช้งานไม่ได้ เป็นต้น

พอย้อนกลับมาที่ระบบ Firewall ที่ใช้งานมานาน ระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณ์ อัปเดตฐานข้อมูลไวรัสจะขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่เลือกใช้ ซึ่งหลังจากมีการประกาศหยุดการซัพพอร์ตอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ จะไม่ได้รับการอัปเดตและครอบคลุมความเสี่ยงที่ทำให้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ในเคสใหม่ๆได้ โดยการใช้งานก็ยังคงใช้ได้ เพียงแต่จะเปรียบเสมือนป้อมยามที่น่าเกรงขาม แต่ไม่มีใครประจำการก็คงไม่ผิด

อายุ firewall filtration
การกรองข้อมูลที่เข้า network เป็นการกรองข้อมูลด้วยเงื่อนไขที่กำหนด โดยกักเก็บข้อมูลที่อันตรายไว้ใน log record ตามกฏหมาย
 • กรองข้อมูล

  พื้นฐานของไฟร์วอลล์เป็นการใช้ตระแกรงร่อนให้กับสัญญาณเครือข่าย โดยจะทำหน้าที่อนุญาตหรือปิดกั้นโดยรองรับการคัดกรองข้อมูลที่หลากหลานไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลในระดับเครือข่ายระดับโปรแกรมแอพพลิเคชั่น

 • จัดการ Config พื้นฐานได้

  การใช้งาน ติดตั้งหลังบ้านของอุปกรณ์ต้องแน่ใจว่าระบบนั้นมีการเปิดพร้อมสำหรับฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน โดยสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

  เก็บ log

  เช็คการเข้าใช้งาน เก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้งาน (เก็บ log) แล้วทดสอบความผิดพลาดในการใช้งาน เพื่อหาสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของระบบ

  ทดสอบอุปกรณ์ใน Network

  ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ Network ของอุปกรณ์ในเครือข่าย เช่น Router , Switch hub เพื่อไปดูว่าการตั้งค่าของอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ไปปิดกั้นการทำงานของ Firewall
  firewall factor and function

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

ปัจจัยที่ต้องรู้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว

เป็นที่ถกเถียงของผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber security อย่างหลากหลายว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการเปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่ถ้ามองถึงสถิติของการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งการถูกขโมยข้อมูลทางธนาคาร การขโมยข้อมูลรหัสผ่าน การแทรกซึมเพื่อเข้าไปเอาข้อมูลสำคัญ เราเลยขอสรุปมาให้ว่าสิ่งที่ที่เป็นสัญญาณเตือนว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้ว

 • อายุอุปกรณ์และความเสี่ยง

  ปัจจัยด้านอายุของอุปกรณ์โดยทั่วไปแล้วอาจจะคำนวนค่าเสื่อมราคาคล้ายกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆมีระยะเวลาอยู่ระหว่าง 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์) เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์เองจะไม่ได้รับการอัปเดตความปลอดภัยอีกต่อไป แนวทางในการพิจารณาเลือกอุปกรณ์ใหม่นั้นอาจจะใช้วิธีการเลือกรุ่นที่คล้ายกัน มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในการมาวางทับอุปกรณ์ตัวเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และประหยัดที่สุดในทางเลือกในการซื้อทั้งหมด ถ้าหากมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมใน Configuration , Implementation และ Mantainance ageement (ต่อ MA) เป็นต้น
  firewall become outdate

 • การดูแลอัปเดตแพท

  การได้รับการดูแลฐานข้อมูลความปลอดภัยจากผู้ให้บริการ (เจ้าของผลิตภัณฑ์) มีระยะเวลาที่กำหนด โดยถ้าหากเปรียบเทียบอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในระยะแรกของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาจะมีการอัปเดตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรเพียงพอสำหรับการทำให้ระบบมีความนิ่ง แก้ปัญหาเสียงเบา เสียงดัง ไม่แจ้งเตือน แบตไหล เลยจะมีการอัปเดตฟังก์ชั่นพื้นฐานจนเริ่มเข้าที่ จากนั้นการอัปเดตต่อมาคือรุ่นของระบบปฏิบัติการ และความปลอดภัย โดยในการซื้อขาดอย่างสมาร์ทโฟนนั้นอาจจะได้รับการดูแลระบบความปลอดภัยประมาณ 2-3 ปีขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โดยในอุปกรณืไฟร์วอลล์ที่มีการจ่ายค่า MA (ที่เป็นค่าอัปเดตความปลอดภัยและฟีเจอร์) ก็จะมีระยะเวลาอนุญาตให้ต่อสัญญาที่ใกล้เคียงกับอุปกรณ์ไอทีทั่วไป

 • การตั้งค่าเครือข่ายภายใน

  การจัดการกับระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดและต้องการความปลอดภัยและถูกต้อง โดยเมื่อระยะเวลาหนึ่งนอกจากคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมและความจำเพาะเจาะจงของโปรแกรมก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณา เช่น การกรองข้อมูลระดับแอพพลิเคชั่น ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่งถูกเพิ่มเติมเข้ามาในระยะเวลาไม่นานมานี้ ดังนั้น การพิจารณาการอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ ควรจำคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน

ให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล อายุ Firewall ของบริษัท

ระบบ Firewall ที่ไม่ตกรุ่น เป็นเสมือนการได้ผู้รักษาความปลอดภัยที่แข็งแรงและไหวพริบดี โดยมีผู้ทดสอบไหวพริบ และเรียนรู้ทักษะใหม่ตลอดเวลา การเตรียมระบบความปลอดภัยที่มีเสถียรภาพ อาจจะไม่ใช้ระบบที่ซับซ้อนเข้าใจยาก แต่เป็นการใช้ระบบที่มีความเข้าใจได้ แต่มีการตั้งค่าที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการจัดการสัญญา MA และเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อไม่ได้รับการซัพพอร์ตและสามารถแก้ปัญหาในแต่ละเคสได้อย่างผู้มีประสบการณ์จึงเกิดเป็นบริการ Firewall as a Service ของ Prospace เป็นตัวช่วยในการออกแบบระบบ Firewall ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วทางทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ

สมัครรับข่าวสาร "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

office wifi

Firewall as a Service

ระบบความปลอดภัยไอที พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมจัดการปัญหาด้านการใช้งาน ปรับปรุง Network ขององค์กร สอดคล้องตามหลัก PDPA พร้อมเก็บ Log ตามกฏมาย

 • ฟรีอุปกรณ์ Firewall BOX ที่ไซต์
 • ฟรีต่อ MA ตามสัญญา
 • ฟรีอัปเกรดอุปกรณ์ตกรุ่น

ปรึกษาระบบไอที

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ

Zero trust network access(ZTNA) คืออะไร

zero trust network access : ZTNA

Zero trust network access  เป็นเครื่องมือความปลอดภัยที่เอามาทดแทนการทำงานผิดพลาดของการตัดสินใจมนุษย์ โดยการใช้ระบบดิจิตอล ในการมายืนยันตัวตน และกระบวนการทำงานที่ใช้การตรวจสอบความปลอดภัยหลายอย่างมาร่วมกันทำงาน ทำให้ตัวระบบเองมีความน่าเชื่อถือ อะไรเป็นสิ่งที่น่ากังวล ข้อดี ข้อเสีย สรุปมาในบทความนี้แล้ว

Zero trust network access (ZTNA)

โดยตัว concept นั้นเกิดจากการพัฒนาระบบความปลอดภัยเดิม ที่ระบบเก่านั้นการเข้าระบบจะเน้นใช้ความเป็นมนุษย์เป็นหลัก มีการให้มนุษย์ต้องกรอก อีเมล รหัสผ่าน แล้วสามารถเข้าไปดูระบบหลังบ้านได้อย่างอิสระ ซึ่งวิธีการที่ง่ายและไม่ซับซ้อนนี่เองถ้าหากมีรหัสผ่านของผู้ใช้หลุดออกไปเพียงไม่กี่แอคเค้าท์ ก็อาจจะทำให้ระบบทั้งหมดถูกยกเค้าได้

การพัฒนาต่อยอดจากความปลอดภัยรูปแบบข้างต้น มีการต่อยอดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการกรอกรหัสหลายวิธีการ โดยการเข้ารหัสด้วยหลายขั้นตอน เช่น การเข้ารหัสด้วย OTP หรือเป็นการยืนยันการเข้าสู่ระบบด้วยแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจจะช่วยได้ หรือ ระบบเครือข่ายภายใน แต่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกบริษัท (เครือข่าย) การยืนยันตัวตนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวตัดสินใจจึงถูกเอามาใช้ 
zero trust is no trust for any incident

จุดเด่น

ระบบความปลอดภัย ซีโร่ทรัสต์ โดยระบบนี้เป็นแนวคิดด้านความมั่นคงแบบใหม่ ที่ถือว่าระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่เฉพาะการติดต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกเท่านั้น แม้แต่ระบบภายในทั้งหมดเองก็ด้วยเช่นกัน

การออกแบบระบบเครือข่าย โดยยึดข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data-centric Network) และมีการวางมาตรการควบคุมโดยรอบข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด ทำให้สามารถตรวจจับและป้องกันแฮกเกอร์ที่เข้ามาในระบบเครือข่าย และป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอกได้ดีกว่า ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อทำงานจากที่บ้าน พนักงานในบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลถึงแม้ไม่ได้อยู่ในบริษัทก็ตาม

zero trust network access diagram
ZTNA มีโครงสร้างภายในคือการพิสูจน์ความเป็นตัวตน จัดการนโยบายของข้อมูล และจัดการพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

การแก้ปัญหา

ระบบนี้เข้ามาจัดการระบบความปลอดภัยโดยแยกแยะ Ransomware ได้อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบอย่างชัดเจน

  กระบวนการดังกล่าวใช้การยืนยันความเป็นตัวตนเอง อาจจะใช้ลายนิ้วมือ การขอรหัส OTP หรือ Authentication application เข้ากุญแจดิจิตอล ต่างๆเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าเป็นตัวเราจริงๆ

 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลน้อยที่สุด

  แน่นอนว่าด้วยพื้นฐานความไม่เชื่อมั่นว่าระบบมีความปลอดภัยนี่เอง ทำให้ต้องมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้เพียงเท่าที่จำเป็น มีเวลาเข้าถึงข้อมูลที่จำกัดเพื่อให้กลับมายืนยันตัวตนอีกครั้ง

 • ปลอมตัวเป็น Hacker เข้าระบบตัวเอง

  กระบวนการนี้ในหลายบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ มีการให้บุคคลภายนอกแข่งขันกันเพื่อแฮกระบบของตัวเองก็มี เพื่อพยายามตรวจจับหารูรั่วของระบบ ปัจจุบันนี้ในหลายบริษัทนั้นมีแนวทางป้องกันที่รัดกุม แต่การหลุดรั่วของข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดจากการให้สิทธิ์ของ Thrid party ในการเข้ามาซัพพอร์ตระบบ แล้วถูกเจาะระบบมาจากผู้ร่วมพัฒนาซอฟแวร์ภายนอกนั่นเอง
  Phishing and threat

การโจมตีและอุปสรรค

การโจมตีแบบ ransomware สามารถเข้าสู่เครือข่ายได้หลายวิธี เช่น การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ การโจมตีแบบฟิชชิง หรือการโจมตีทาง social engineering รวมถึงการพยายามขโมยข้อมูลของผู้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่เครือข่าย เช่น Remote Desktop Protocol หรือ RDP ฯลฯ ด้าน  Trend Micro Research  เคยเขียนอธิบายไว้ว่า ผู้โจมตีจะเจาะเครือข่ายเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีค่า และจะสร้างรังอยู่ในเครือข่ายนั้นนอกจากนี้ยังได้เสนอด้วยว่าองค์กรต่าง ๆ ควรนำซีโร่ทรัสต์มาใช้ภายใน เพื่อลดผลกระทบของมัลแวร์ประเภทนี้ ด้าน Brian Kime นักวิเคราะห์อาวุโสของ บริษัท Forrester กล่าวว่าระบบนี้ มีประสิทธิภาพมากพอที่จะป้องกันการเพิ่มขึ้นของ ransomware ได้

การนำ Zero trust network access (ZTNA) มาปรับใช้ในองค์กร

ด้วยแนวทางของการทำระบบนั้นจะเน้นการออกแบบระบบที่ให้มีการตรวจสอบ 2FA หรือ การเข้ารหัสด้วยสองชั้น จากนั้นจะเป็นการวางผังของระบบ IT ใหม่ ซึ่งแต่เดิมก่อนเกิดการระบาดของโรค การวางผังข้อมูลของบริษัทอาจจะไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็น เนื่องจากระบบ Intranet หรือเครือข่ายภายในนั้น มีการป้องกันรัดกุมและตรวจสอบกลับได้อย่างเร็วนั่นเอง

สมัครรับข่าวสาร "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

วิศวกรดูแลระบบ wifi organizer ตลอดการทำงาน

Firewall as a Service

ระบบความปลอดภัยไอที พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมจัดการปัญหาด้านการใช้งาน ปรับปรุง Network ขององค์กร สอดคล้องตามหลัก PDPA พร้อมเก็บ Log ตามกฏมาย

 • ฟรีอุปกรณ์ Firewall BOX ที่ไซต์
 • ฟรีต่อ MA ตามสัญญา
 • ฟรีอัปเกรดอุปกรณ์ตกรุ่น

5 ฟีเจอร์หลักที่ Firewall as a Service ช่วยบริษัท SMEs ที่ไม่มีไอทีได้

5 ฟีเจอร์ firewall as a service

5 ฟีเจอร์ ทำระบบความปลอดภัยไอทีในบริษัท ที่ไม่มีไอที โดยทั่วไปเคยสงสัยไหมว่า อินเตอร์เน็ตบริษัท ที่เสียบเข้าเครื่องนั้นมีความผิดปกติหรือเปล่า อย่างเช่น การมีแจ้งเตือนแปลกๆจากบราวเซอร์ การมีหน้าต่างลอยขึ้นมาระหว่างใช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการได้รับเมลปลอมมาหลอกเป็นประจำ เน็ตหลุดไม่รู้สาเหตุ โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดไวรัส การติดตั้งบางโปรแกรมที่พ่วงโปรแกรมอื่นเข้ามา หรือแม้กระทั่งการได้รับการมาเยือนจากผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้รับเชิญมาแฝงกายในระบบ โดยที่ระบบความปลอดภัยไม่สามารถตรวจพบเจอ การจำกัดความปลอดภัยทำได้ยากลำบาก ไม่มีผู้ที่พอจะแก้ไขได้ในออฟฟิศ นี่จะเป็น 5 สิ่งที่ทำให้ระบบไอทีบริษัทกลับมาถูกจัดระเบียบได้ ฉบับไม่มีไอทีประจำ ไม่มีคนที่รู้ดูแลระบบ

จัดระเบียบระบบไอทีบริษัทยังไง (สัญญาว่าจะเขียนให้คนไม่รู้ไอทีเข้าใจ)

อัปเดต Windows , MacOS ให้ใหม่ล่าสุด

สิ่งที่ง่ายและทำได้ทันทีในวินาทีแรกคือการกดอัปเดตระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะทุกการอัปเดตนอกจากมันเป็นการปรับปรุงเวอร์ชั่นของโปรแกรมแล้ว ยังปิดจุดบอด bug ที่ถูกเข้ามาทะลุทะลวงได้แล้ว (ในเครื่องของคนอื่นสักที่บนโลกนี้) เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของโปรแกรมต้องรีบแก้จุดดังกล่าวเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบกับการใช้งาน ดังนั้นถ้าหากไม่ได้มีการอัประบบให้ทันสมัยใหม่ล่าสุดถอดด้ามตลอดเวลา มันก็จะทำให้เป็นเหยื่อได้นั่นเอง ในกรณีที่ใช้ Windows เก่าๆนั้นสิ่งที่ต้องแบกรับคือ Microsoft ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ไม่ช่วยแก้ช่องโหว่อีกต่อไป หมายถึงหลังจากนั้นถ้ามีคนเจาะระบบสำเร็จแล้ว จะไม่มีการอุดรอยรั้วให้อีกต่อไป ถ้าหากสามารถอัปเกรด (ซึ่งตอนหลังอัปเกรดรุ่นฟรี) ก็ควรจะทำ หรือถ้ากรณีที่ไม่มั่นใจว่าจะทำให้ระบบที่ใช้งานอื่นๆมันใช้ร่วมกันได้หรือเปล่า เราขอแนะนำให้ลองพูดคุยกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ หรือ ทดลองเปลี่ยนบางเครื่อง เพื่อดูว่ามันไม่เจ๊งแน่นะวิ !?!
อัปเกรด ฟีเจอร์ ความปลอดภัยของระบบ OS

ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ปลอดภัยสูง

ตอนนี้หลายโปรแกรม หลายแอพพลิเคชั่นนั้นจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง การตั้งรหัสผ่านที่ผสมกันทั้งตัวเลขและอักษร รวมถึงการยืนยันตัวตนอีกชั้นด้วยรหัส OTP หรือ แสกนนิ้วที่เรียกว่า Two factor authentication โดยถ้าใช้งานในโปรแกรมหลักอยู่แล้วก็จะมีการบังคับให้เปิดระบบนี้เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น ในกรณีที่เป็นโปรแกรมภายในที่ทำขึ้นมาใช้เอง ถ้าหากพิจารณาในการเพิ่มฟีเจอร์กรอกรหัสผ่านสองชั้นได้ ก็จะช่วยให้ปราการของบริษัทได้รับการดูแล

ไฟล์อะไรลับ ละเอียดอ่อน ก็ใส่ ฟีเจอร์ ตั้งรหัสผ่านไว้

การเข้ารหัสไฟล์เฉพาะที่สำคัญสำหรับออฟฟิศในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว อาจจะสามารถทำได้ตามวิธีการนี้ Windows 10 ขึ้นไป / MacOS Ventura 13 แต่ในกรณีที่ใช้ไฟล์ร่วมกันทั้งบริษัท ไม่ว่าจะผ่านเครื่อง Server หรือ NAS โดยสามารถกำหนดได้ว่า โฟลเดอร์นี้ใครจะมองเห็นได้บ้าง ใครมีสิทธิ์เปิดไฟล์นี้ได้บ้าง รวมถึงการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนก็จะช่วยให้ไฟล์นั้นถูกจัดระเบียบได้
ฟีเจอร์ ป้องกันข้อมูลสูญหาย ก่อนจะสายไป data prevention

Firewall ต้องเข้าแล้วล้ะ (ป้อมยามของไอที)

ถ้าการใช้เน็ตบ้านมาติด ก็จะมีอุปกรณ์พ่วงเข้ามาประเภท เร้าเตอร์ ต่อสายแลนเข้าเครื่องคอมพ์โดยตรงเลย แต่ในออฟฟิศที่มีความซับซ้อนกว่าคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่อง จำเป็นต้องมีเครื่องกรองข้อมูลให้คนที่ไม่ใช่ออกไป

 • กรองข้อมูล
 • บลอคเว็บ
 • บลอคโหลดไฟล์แปลก
 • ส่องคนใช้งานไม่พึงประสงค์

สำรองข้อมูล ไม่มีก็ต้องทำ

โดยทั่วไปแล้วทุกบริษัทมีการเก็บข้อมูลไว้ส่วนกลาง (ในกรณีที่มีอุปกรณ์ Server ของตัวเอง) ทำให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขาย ข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลพนักงานต่างๆ ถึงแม้ว่ามีการกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานให้ใครเข้าถึงข้อมูลส่วนไหน แต่ในกรณีที่มีการยกเค้าเครื่อง ขโมยข้อมูลไปทั้งฮาร์ดดิสก์ ติดไวรัสแรนซัมแวร์อย่างไรก็ตาม การเตรียมพื้นที่สำรองข้อมูลที่ปลอดภัยไว้อีกชุดในอีกสถานที่หนึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆๆ ถ้าหากไม่มีการทำ mirroring (ก้อบปี้ไฟล์ไว้อีกลูกฮาร์ดดิสก์) หรือ Backup ไว้บน Cloud ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

สอนคนในบริษัทให้เข้าใจพื้นฐานการถูกหลอกลวง

การเทรนให้กับพนักงานก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะถูกหลอกลวง การดูชื่ออีเมลที่ถูกปลอมขึ้นมา การหลอกให้ทำอะไรบางอย่างจากผู้ที่เหมือนจะรู้จัก สิ่งเหล่านี้สามารถอบรมทีมงาน รวมถึงทดสอบความเข้าใจของพนักงานได้ สามารถหาคอร์สเพื่ออบรมทีมงานได้จากที่นี่
ฟีเจอร์ สามัญประจำออฟฟิศ 5 firewall features

5 ฟีเจอร์ ที่เป็นสกิลสามัญประจำบ้านของทุกบริษัท

 1. ตั้งกฏเหล็ก ( ฟีเจอร์ ที่เห็นผลได้เร็วสุด)

  การตั้งกฏเกณฑ์การใช้งานระบบก็เหมือนกับการตั้งกฏของพนักงานในบริษัทในการเข้างาน ลามาสายเท่าไหร่ เพียงแต่กฏเกณฑ์ดังกล่าวนั้นจะแตกต่างออกไปในส่วนของเน็ตเวิร์ค การใช้คอมพิวเตอร์บริษัท การใช้อินเตอร์เน็ตบริษัทเท่านั้น

  • กฏของพนักงาน

   การใช้งานอินเตอร์เน็ตในเคสของบริษัทที่ไม่ต้องการให้พนักงานเข้าไปเล่นโซเชี่ยลมีเดียในเวลางาน ก็อาจจะจำกัดการใช้งาน การไม่ให้เข้าบางเว็บไซต์ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายการทำงานของบริษัทเองเช่นเดียวกัน

  • กฏของทางเทคนิค

   เป็นขั้นตอนที่ใช้โปรแกรมในการตรวจสอบพฤติกรรมการผิดปกติการใช้งาน อย่างเช่น (เหตุการณ์สมมติ) พนักงานจำเป็นต้องใช้ Google chrome ทำงานเป็นปกติ แต่อยู่ๆมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF แอบเชื่อมต่อกับเว็บบางเว็บโดยไม่ได้อนุญาตพร้อมกับส่งข้อมูลออกไปตลอดเวลา พฤติกรรมการใช้งานที่แปลกและไม่พึงประสงค์เหล่านี้จะถูกอุปกรณ์ Firewall ตรวจจับได้ถ้าหากมีการเซ็ตระบบให้เป็นไปตามระบบความปลอดภัยพื้นฐานได้
   data structure

 2. จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 

  การกำหนดบทบาทของผู้ดูแลข้อมูล ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้ โดยการแยกหน้าที่อย่างชัดเจนนี่เองจะทำให้ข้อมูลนั้นมีผู้รับผิดชอบ สามารถรู้ได้ว่าในกรณีที่ถูกโจรกรรมข้อมูล ติดไวรัส หรือติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์เข้ามาในเครื่องนั้นเกิดจากอุปกรณ์ตัวใด ใช้เวลาในการจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 3. กรองข้อมูลอินเตอร์เน็ต คัดคนไม่ใช่ออกไป

  คุณสมบัติหนึ่งของ Firewall (ถ้าติดตั้งและดูแลอย่างถูกต้อง) จะทำหน้าที่กรองข้อมูลและจัดการกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานนั้นจะตรวจสอบตั้งแต่การเชื่อมต่อเข้ามา ระยะเวลาที่เชื่อมต่อ ดูการใช้ข้อมูลของโปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง การส่งข้อมูลของโปรแกรม ถ้าหากว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากล กลไกการทำงานนั้นจะถูกแยกเข้าไปในระบบคัดกรองความปลอดภัยว่าพฤติกรรมนั้นจะอยู่ในระบบ เฝ้าระวัง ถูกปิดกั้น หรือ อันตราย เก็บเก็บ record ให้กับผู้ดูแลระบบจัดการต่อไป
  data filtering and screen some user out

 4. ดูพฤติกรรมที่แปลกประหลาดกว่าคนในออฟฟิศ

  ถึงแม้ว่าแฮกเกอร์จะพยายามเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานจริงอยู่แล้ว แต่ในสถานที่ ผู้คนในการทำงานจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกันจนสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างเช่นได้รับอีเมลจากเพื่อนร่วมงานในการออกเอกสารบางอย่าง ในบางออฟฟิศรูปแบบการส่งอีเมลนั้นอาจจะเป็นการสื่อสารภายในแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีฟอร์มหัวท้ายของจดหมาย แต่เมื่อได้รับเมลฉบับหนึ่งจากเพื่อนร่วมงานมีการพูดคุยด้วยภาษาอย่างเป็นทางการ มีรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้กันอยู่ ก็จะสามารถแยกได้ว่าอีเมลฉบับนี้แปลกปลอม ซึ่งสิ่งที่ต้องการตรวจสอบอีกครั้งอาจจะเป็นการสอบถามเพื่อนร่วมงานโดยตรง การตรวจสอบที่อยู่ของอีเมล ในกรณีที่เครื่องนั้นถูกแฮกอย่างสมบูรณ์แล้วเป็นไปได้ที่แฮกเกอร์อาจจะสามารถรับส่งอีเมลได้จากอีเมลของเหยื่อจริงๆ จนไม่สามารถแยกได้ ดังนั้น พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างพนักงานที่ต้องเรียบรู้พฤติกรรมที่ไม่ปกติ รวมถึงอุปกรณ์กรองข้อมูลที่ทำหน้าที่คัดแยกไฟล์ ปิดกั้นการเปิดลิงค์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าไว้วางใจได้

 5. ใช้ข้อมูลเชิงลึก (ทางเทคนิค)

  เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่คนไม่ได้เป็นไอทีอาจจะไม่สามารถทำส่วนนี้ได้ถ้าไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้งานระบบ การใช้ข้อมูลเชิงเทคนิคเป็นการไปเปิดดู dushboard ของการทำงาน การดู traffic ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคนในออฟฟิศ รวมถึงการตรวจดูว่าเครื่องไหนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ถูกคัดกรองได้ของอุปกรณ์ Firewall มาแล้ว จากนั้นจะสามารถช่วยมอนิเตอร์ทีมงานในการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันใกล้ โดยการจัดการระบบครบวงจรนั้นสามารถทำโดยการใช้ออแกไนซ์เซอร์ที่ดูแลระบบความปลอดภัยอยู่แล้วมาช่วยในการวางระบบ ดูแล และนำอุปกรณ์มาติดตั้งในออฟฟิศได้ผ่านบริการ Firewall as a Service ซึ่งสามารถศึกษาได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

Firewall as a Service

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ธุรกิจ ไม่พังแน่นะวิ 5 เหตุผลที่ต้องรื้อ Firewall ก่อนบริษัทจะพังยับ

ธุรกิจ ต้องติด Firewall ในปี 2023

จากการเริ่มฟื้นตัวหลังจากวิกฤติการระบาดครั้งที่ผ่านมาหลาย ธุรกิจ เริ่มมีการปรับตัวใช้คอมพิวเตอร์ Internet of Thing เข้ามาช่วยให้การทำงานมีความง่าย ลดต้นทุน ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น แต่การจะเติบโตแบบไม่มี ผู้รักษาความปลอดภัยอย่าง Firewall สุดท้ายแล้วก็จะต้องตามแก้ปัญหาที่มาจากการโจมตีทางไซเบอร์ นี่จะเป็น 5 เหตุผลที่ธุรกิจควรติด Firewall เพื่อให้ธุรกิจมีความปลอดภัยสูง ในปี 2023

ข้อมูลของ ธุรกิจ หาย เน็ตตัด เปิดเว็บไม่ได้

 • ไฟร์วอลล์ (Firewall) 

ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการในการตรวจ คัดกรองข้อมูลเข้าออก สอดส่องกิจกรรมในออฟฟิศหรือ ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมที่ผิดกฏของบริษัท ถ้าหากเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเป็นทั้ง ผู้รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท เป็นทั้งฝ่ายบุคคลที่ควบคุมพนักงานให้อยู่ตามกฏของบริษัท 

 • ปัญหาการใช้งานที่พบเจอบ่อย

  ถ้าหากมองย้อนกลับไปในหลายบริษัท การนำอุปกรณ์ Firewall เข้ามาใช้งานอาจจะเป็นเพียงการซื้อเครื่องมาเสียบปลั๊ก ตั้งค่าเป็น default (ค่าเริ่มต้น) ทั้งหมดแล้วเสียบเข้ากับ LAN (เครือข่ายภายใน) ก็คงจะจบหน้าที่ของผู้ขาย SI จากนั้นพนักงานในบริษัทที่ส่วนมากเป็นพนักงานไอทีซัพพอร์ตก็จะดูแลรักษาตามสิ่งที่ผู้ขาย SI แนะนำ ทำให้การใช้งานทุกอย่างเป็นไฟเขียวหมดเพราะไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลย ทำให้บทบาทของไฟร์วอลล์ในฐานะกำแพงกันไฟเป็นเพียงศาลเจ้าเปล่าราคาแพงที่ไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากตั้งไว้ดูต่างหน้าว่าบริษัทฉันก็มี404 Not found

 • ปัญหาที่ปิดเปิดเครื่องก็ไม่หาย (รู้ยัง?)

  เนื่องจากตัวเครื่องไฟร์วอลล์เองนอกจากการเป็นกล่องเหล็กมีช่องเสียบสายต่างๆแล้วก็ไปเสียบปลั๊กใช้งานเครื่องได้ แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้อุปกรณ์ตัวนี้ฉลาดเหมือนกับเทพมาจุติคือโปรแกรมของอุปกรณ์ โดยปัจจุบันนั้นแต่ละแบรนด์พื้นฐานของโปรแกรมของเครื่องไฟร์วอลล์นั้นมีฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงกัน  ต่างกันเพียงวิธีการใช้งาน รูปแบบเท่านั้นเอง แต่ปัญหาของมันหลักๆจะมีสองเรื่องที่ต้องโฟกัส

  • การตั้งค่าผิดพลาด

   ปัญหาของการตั้งค่าไม่ถูกต้องอาจจะเกิดปัญหาดังนี้

   บล็อคบางเว็บที่ไม่ได้อันตราย

   ปัญหาพื้นฐานที่พบเจอได้บ่อยคือการเปิดหน้าเว็บไซต์ปกติไม่ได้ บ้างก็ถูกบล็อคเป็น 404 NOT FOUND ไปเลยก็มี ทำให้การใช้งานไม่สะดวกและเสียรายได้จากข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้error configuration ความผิดพลาดทาง ธุรกิจ

   อนุญาตเปิดเว็บที่อันตราย

   สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่โอกาสอาจจะไม่มากคือการที่อุปกรณ์ไม่สามารถตรวจจับเว็บไซต์ ผู้ติดต่อ หรือ การเชื่อมต่อกับ IP Address ที่อันตราย อันเนื่องมาจากการไม่ได้เปิดฟีเจอร์ที่จำเป็น หรือ ไม่ได้ตั้งค่าตามคำแนะนำที่ถูกต้อง

   ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ (ACLs) 

   ถ้าหากพูดถึงการจัดการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานของการควบคุมจราจรทางข้อมูลในบริษัท มีไฟเขียว ไฟแดงในการอนุญาตบางคนเปิดข้อมูลได้ โดยหน้าที่หลักนี้ของไฟร์วอลล์เองถ้าหาก

  • โปรแกรมไม่ได้ต่ออายุ

   ในเครื่องไฟร์วอลล์นั้นมีโปรแกรมที่มาทำหน้าที่เป็นตัวกรองข้อมูล ดักจับจากฐานข้อมูลใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามา โดยที่ถ้าหากเปรียบเทียบแล้วอาจจะเหมือนกับผู้รักษาความปลอดภัยแล้ว ถ้าหาก รปภ. ไม่ได้พัฒนาทักษะการหาสิ่งแปลกปลอม ให้ออกกำลังกายเพื่อรักษาสมรรถนะ หรือ แม้กระทั่งหาอุปกรณ์ตรวจจับด้วย AI แล้ว สุดท้ายแล้วการรักษาความปลอดภัยอาจจะคงที่ในระยะหนึ่งแล้วประสิทธิภาพจะเริ่มลดลง อาจจะเพราะไม่ได้รักษาน้ำหนัก ไม่ได้ฝึกวิ่ง ไม่ได้ฝึกทักษะการแก้ไขวิกฤติเฉพาะหน้า จนสุดท้ายอาจจะนำมาซึ่งความปลอดภัยโดยรวมของบริษัทนั่นเอง ดังนั้น Firewall ที่ทำหน้าที่คล้ายกันนี้ถ้าหากไม่มีการอัปเดตวิธีการจับความผิดปกติ ไม่มีการใช้เทคโนโลยี หรือ การยืมระบบคลาวมาช่วยประมวลผล สุดท้ายแล้วในระยะหนึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบกับบริษัทอยู่ดี
   การต่อรองทาง ธุรกิจ

5 เหตุผลที่ ธุรกิจ ต้องติดตั้ง Firewall อย่างถูกต้อง

จากการที่การทำระบบความปลอดภัยทางไอทีของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผ่าน audit(ตรวจสอบ) พื้นฐานของข้อมูล รวมถึงตามกฏเกณฑ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ยังช่วยธุรกิจในการทำให้บริษัททำงานคล่องตัวขึ้น สรุป 5 เหตุผลที่การติดตั้ง Firewall อย่างถูกต้อง ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้

 • ลดต้นทุน

  จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการซื้ออุปกรณ์ Firewall มาติดตั้งโดยไม่ได้ตั้งค่า ไม่ได้เซ็ตอย่างถูกต้อง จะเกิดผลเสียกับระบบเน็ตเวิร์คของบริษัทในระยะยาว โดยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการที่ระบบไม่สามารถป้องกันการขโมยข้อมูลได้ การขโมยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด (Ransomware) การติดต่อกับลูกค้าไม่ได้เพราะเครื่องอาจจะตรวจจับว่าลูกค้าเป็นสแปม หรือแม้กระทั่งเปิดเว็บไซต์บางเว็บไม่ได้ซึ่งจะเสียทั้งต้นทุนทางเวลา เสียเงินค่าไถ่ข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจอย่างประเมินไม่ได้

 • ลดพนักงานที่ต้องมาดูแลระบบ

  ถ้าหากมีการเตรียมระบบได้อย่างถูกต้อง มีการตั้งค่าและวางนโยบายบริหารจัดการข้อมูลได้ดีตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้บริษัทประหยัดคนในการมาทำงานบริหารข้อมูลใน Database พนักงานในการดูแล  log ข้อมูลทางไอที หรือไอทีซัพพอร์ตเพิ่มเติม ถ้าหากจัดการระบบหลังบ้าน ตั้งค่าไฟร์วอลล์อย่างถูกต้องแล้ว ทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องเพิ่มพนักงานเข้ามา และในระยะยาวเองนอกจากระบบหลังบ้านจะเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ประหยัดต้นทุนด้านพนักงานในระยะยาวcash flow กระแสเงินสดของ ธุรกิจ

 • ลดงานปวดหัว

  เราจะขอยกตัวอย่างเดิมในการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาประจำบริษัท งานรักษาความปลอดภัยนั้นมีความซับซ้อนทั้งในทักษะการสอดส่องความผิดปกติ การตรวจสอบพนักงาน ความคล่องตัวในการทำงานและความสามารถในการทำงานของพนักงานคนหนึ่ง ทำให้หลายบริษัทเองไม่สามารถไปโฟกัสในการเทรนพนักงาน กล่าวคือถ้าหลายบริษัทไม่ใช้บริการของOutsource ที่เป็นบริษัทจัดหา รปภ. ก็ต้องจ้างพนักงานมาเอง ส่งพนักงานไปเทรนสกิลการทำงานเองทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะสร้างความไม่สะดวกของบริษัทเองแล้ว ยังไม่แน่ใจว่าการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพียงพอไหม มีตัวชี้วัดไหนที่ทำให้แน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้องตามระบบนั่นเอง ดังนั้นถ้าหากมีการเตรียมการณ์สำหรับการใช้งานไฟร์วอลล์ มีการติดตั้งค่าตามความต้องการ (ซึ่งควรจะเป็นพนักงานที่มีใบอนุญาตการทำงานจากแบรนด์นั้นๆ) จะแก้ปัญหาปวดหัวร้อยแปดที่บริษัทไม่สามารถเข้าไปโฟกัสได้นั่นเอง

 • รักษากระแสเงินสดของ ธุรกิจ

  ปัจจุบันธุรกิจเริ่มกลับมาติดสปีดเติบโตหลังจากการซบเซามาสักพัก ความกังวลหนึ่งของผู้ประกอบการคือการจัดการกับต้นทุนคงที่ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าเสื่อมสภาพ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน ทำให้นอกจากการเพิ่มพนักงานหนึ่งคนเข้ามานั้นจึงต้องพิจารณาว่าถ้าหากเข้ามาดูแลระบบความปลอดภัยไอทีแล้ว จะช่วยเหลืองานด้านอื่นได้อย่างไรบ้าง หรือ จะเลือกพัฒนาทักษะพนักงานเดิมทดแทนการจ้างคนเพิ่ม ดังนั้นการรักษาสภาพคล่องของบริษัทในการดูแลระบบความปลอดภัยจึงขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของข้อมูลที่ดูแล ลักษณะการเก็บข้อมูลของบริษัทว่ามีการใช้ Server ของตัวเองหรือทำไฮบริดข้อมูลทั้งการเก็บไว้บนเซิพเวอร์และคลาว
  network diagram

 • ลดการทำงานผิดพลาด

  การมีระบบความปลอดภัยไอทีที่ถูกต้องแล้ว สิ่งต่อมาที่บริษัทต้องโฟกัสคือพนักงานที่เข้ามาดูแลระบบ ซึ่งแน่นอนว่าโดยมากอาจจะเป็นผู้ขายอุปกรณ์จะทำหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้ตามรอบใช้งาน ส่งใบเสนอราคาต่ออายุมาให้ซึ่งนอกจากนั้นก็ไม่ได้รับความใส่ใจเมื่อเกิดปัญหา ทำให้เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นมาจะทำให้ไม่มีพนักงานมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ ปล่อยปัญหานั้นให้ผ่านไปจนกว่าจะเกิดผลกระทบจนกระทั้งไม่สามารถทำงานต่อไปได้จึงค่อยแก้ไขปัญหา ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้แน่ใจว่ามีคนมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ อาจจะพิจารณาส่งพนักงานไปเทรน (ซึ่งการรับรู้ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคน) หรือ เลือกจ้างพนักงานเพิ่ม ซึ่งก็เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มของบริษัท แต่ถึงอย่างไรถ้าหากวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดจากการทำงานอย่าลืมคิดต้นทุนการเสียโอกาสต่อชั่วโมงของบริษัท เมื่อเทียบกับการมีคนคอยจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก่อนเกิดเหตุ

firewall

ปรึกษาการทำ Cyber security

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber security

กรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้

Firewall คือ อะไร หน้าที่ ประเภท ทำงานอย่างไร

firewall คือ

ถ้าเปรียบเสมือนออฟฟิศเราเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกครอบครัว โดยทุกคนนั้นเดินทางเข้าออกจากบ้านด้วยถนนที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต บ้านของเราจะไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีคนที่มาสอดส่องว่าใครเอาคนแปลกหน้าเข้ามา หรือกำลังทำอะไรผาดโผนเสี่ยงอันตราย ทำให้จำเป็นต้องสร้างรั้ว มาดูแลพฤติกรรมการใช้งานให้สมาชิกในบ้านที่เรียกว่าไฟร์วอลล์ ซึ่ง Firewall คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งรั้ว เป็นทั้งกล้องวงจรปิด เป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลความสงบสุขของทุกคนภายในบ้าน คอยป้องกัน ห้ามปรามพฤติกรรมบางอย่าง ทำให้บ้านของเราปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็น 

Firewall คือ (ไฟร์วอลล์) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไอทีบริษัท

ไฟร์วอลล์เปรียบเสมือนระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยจะเป็นตัวควบคุมการทำงาน การเปิดเว็บไซต์ บล็อคเว็บ ห้ามโหลดไฟล์แปลก โดยการดูแลความปลอดภัยเหล่านี้ครอบคลุมไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ภายในบริษัท เช่น คอมพิวเตอร์ , tablet , ปริ้นเตอร์ , เครื่องถ่ายเอกสาร , กล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยรวมถึงการเข้าถึงการติดต่อกันภายในบริษัท อย่างการส่งไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง การสั่งพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในบริษัทโดยใช้สัญญาณ WiFi เหล่านี้เองถ้าหากมีวันหนึ่งถูกใครบางคนเข้ามาทำให้ระบบใช้การไม่ได้ หรือแอบมาดักฟัง ดักเอาข้อมูลไฟล์ต่างๆอออกไป ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มหาศาล ดังนั้นบทบาทของ Firewall คือ การเข้ามาจัดระเบียบ ดูความปลอดภัยให้ระบบ Network ของบริษัท ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การถูกเข้ามาคุกคามจากผู้ไม่หวังดีอย่างแฮกเกอร์เป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยเท่าที่ควร ทำให้บุคคลเหล่านี้หรือผู้ที่ต้องการบุกรุกสามารถเจาะข้อมูลจากทุกช่องทางที่เราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

firewall คือ อุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
การทำงานของ Firewall เป็นการควบคุมการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง โดยช่วยคัดกรองข้อมูลที่ปลอดภัย

การทำงานของไฟร์วอลล์

 • ไฟร์วอลล์คือไปรษณีย์ไอทีที่ควบคุมพัสดุ จดหมายให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  ถ้าจะให้เปรียบการทำงานของไฟร์วอลล์นั้นเหมือนกับไปรษณีย์ที่คอยรับส่งพัสดุจากบ้านเราไปยังปลายทางที่ต้องการ โดยที่มีเงื่อนไขการรับพัสดุว่าจะไม่รับพัสดุผิดกฏหมาย พัสดุแตกง่าย พัสดุเหลว ขึ้นอยู่กับว่าไปรษณีย์นั้นจะตั้งกฏเกณฑ์อะไรขึ้นมา เช่นเดียวกับการทำงานของ Firewall โดยหน้าที่หลักของมันนั้นจะช่วยให้เป็นไปรษณีย์ให้เราในโลกคอมพิวเตอร์ ให้เราสื่อสารกับคนในบริษัทได้ ให้เราสื่อสารกับคนอีกทวีปได้ โดยจะทำหน้าที่คัดกรองว่าเราจะส่งอะไรออกไป ใครเป็นคนส่งไป คนที่ส่งมีสิทธิ์ไหม ใครส่งอะไรมาให้เรา ผิดกฏเกณฑ์ที่เราตั้งไหม มีความเสี่ยงอะไร โดยสิ่งนี้เป็นหน้าที่หลักของการทำงานของมัน

 • ตรวจสอบต้นทาง ปลายทางว่าไม่ใช้ที่อันตราย

  ในโลกของมนุษย์นั้นการที่เราจะส่งจดหมายหาใครสักคนหนึ่งเราจำเป็นต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับ ในโลกของคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน แต่อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้นั้นอาจจะไม่ได้ชื่อ “นายโปร สเปซ” เหมือนชื่อมนุษย์ แต่มันจะถูกตั้งชื่อเป็นตัวเลขรหัส IP address ที่ถูกสุ่มขึ้นมาโดยอุปกรณ์เร้าเตอร์ สมมติว่าเป็น “58.11.43.153” นี่คือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆทั่วโลกสามารถติดต่อได้ ต่อมาเมื่อเราต้องการส่งอีเมลไปหาอีกคนที่ติดต่อกันเขา(สมมติ)เลข IP address “122.44.35.77” แล้วส่งออกไปปรากฏว่าเป็นปลายทางที่ Firewall (ที่เปรียบเสมือนไปรษณีย์ของเรา) ในฐานข้อมูลเห็นว่ามันเป็นปลายทางที่อันตราย ก็จะทำการบล็อคการส่งนั้นออกไปก่อน แล้วจะทำการแจ้งเตือนผู้ควบคุมว่าขณะนี้มีกิจกรรมแปลกๆในระบบนั่นเอง

 • เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว รวดเร็ว ดุดัน แต่ต้องบอกว่าให้ทำอะไรบ้าง

  ทำให้หน้าที่ของไฟร์วอลล์ที่เป็นเหมือนทั้งไปรษณีย์ ผู้รักษาความปลอดภัย ผู้คอยดูกิจกรรมว่าอะไรที่ไม่ปกติในระบบ หัวใจหลักของการเลือกใช้เลยต้องสอดคล้องกับคนในบริษัท สอดคล้องกับการตั้งค่าที่เราต้องการ โดยให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำกำภหนดกฏเกณฑ์ต่างๆให้อย่างครอบคลุม การเลือกใช้ Firewall ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติหลักของมัน โดยการจัดระเบียบโครงสร้างของไอทีตามที่ต้องการ การแบ่งระดับความลับของข้อมูล ผู้ทำงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่รับผิดชอบ ผู้บริหารมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ในส่วนที่ตัวเองดูแล  โดยการเลือกใช้ Firewall มีคุณสมบัติที่แตกต่างและคล้ายกับโปรแกรมป้องกันไวรัส Antivirus แต่ในความเป็นจริงแล้ว AntiVirus เป็นเพียงเหมือนการจ้างคนมาเฝ้าที่รู้ตอนคนบุกรุกแล้ว แต่ Firewall จะมีหน้าที่ป้องกันตั้งแต่แรกจนกระทั่งสามารถตรวจจับการบุกรุกได้

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กรของคุณ"

firewall คือ การใช้โปรแกรม และ อุปกรณ์ ร่วมกันคัดกรองข้อมูล

เครื่องไฟร์วอลล์ vs โปรแกรมไฟร์วอลล์

Firewall Software (โปรแกรมไฟร์วอลล์)

เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันที่ถูกลง Software ไว้ที่ตัวระบบปฏิบัติการ การป้องกันนั้นเป็นการสร้างแนวป้องกันไว้สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยใช้ CPU ประมวลผลการทำงาน ทำให้หลายครั้งเอง Firewall software เองนั้นมีความสามารถในการป้องกันที่พอสำหรับใช้งานส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถป้องกันภาพรวมทั้งองค์กรได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Firewall Hardware ระดับองค์กร

Firewall Hardware (เครื่องไฟร์วอลล์)

เปรียบเสมือนกำแพงที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันจากภายนอก โดยความแตกต่างกับตัว Software โดยจะทำหน้าที่ควบคุมระบบ Network ทั้งหมดโดยให้มีทางเข้าออกทางเดียว สามารถคัดกรอง บล็อค เก็บลิสต์ ดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่าใครใช้เว็บไหน เปิดดูอะไร และวางกฏเกณฑ์การใช้อินเตอร์เน็ตในบริษัททั้งหมดจากอุปกรณ์ตัวนี้ ซึ่งถึงแม้ไม่สามารถควบคุมการทำงานภายในเครื่องได้เหมือนกับโปรแกรม Firewall หรือ โปรแกรม Antivirus แต่ทุกกิจกรรมที่คอมพิวเตอร์ต้องติดต่อกับโลกภายนอกจะถูกตรวจสอบได้ทั้งหมด

firewall ออกแบบ
การออกแบบ Firewall คือ การร่วมมือกัน

ความร่วมมือภายในองค์กร

จะเห็นได้ว่า Firewall มีหน้าที่ป้องกัน ปิดกั้นและตรวจสอบกิจกรรมบนระบบเครือข่ายที่เป็นอันตรายจากภายนอก ไม่ให้เข้าข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนตัวได้ดี และปฏิเสธไม่ได้ว่า Firewall มีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทำให้สามารถตรวจสอบระบบต่างๆ รวมถึงการบล็อค Website, Application ที่ไม่เหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทโดยความร่วมมือจาก

 • ระดับผู้บริหาร

  ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายความปลอดภัย

 • ระดับ IT ที่เชี่ยวชาญ

  ระบบ Cyber Security ต้องค้นหา Firewall ที่เหมาะสมกับปริมาณข้อมูลของบริษัท (Network traffic) และเข้ามาคอย monitor การบุกรุก รวมถึงการเก็บ Log ตามกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

 • ระดับปฏิบัติการ

  ต้องมีหน้าที่เข้าใจวิธีการตั้งรับการบุกรุกจากภายนอก และแจ้งให้กับไอทีที่ดูแล มาคอยตั้งค่าระบบให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

หาคนเชี่ยวชาญจากไหนที่พร้อมทำงานร่วมกัน

การเริ่มต้นการสร้างระบบ Firewall นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในช่วงแรก แต่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการถูกขโมยข้อมูล ไฟล์หาย หรือแม้แต่พนักงานภายในทำผิดกฏหมายเอง ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาว จากการลงทุนอย่างเข้าใจ ซึ่งหลายองค์กรนั้นไม่ได้มาจากวงการไอที ทำให้พนักงานไอทีที่มี หรือบางทีก็ไม่มีพนักงานไอทีประจำ ทำให้การวางระบบไอทีเองอาจจะต้อบเพิ่งพาพนักงานเอ้าซอส หรือต้องจ้างคนที่ไม่แน่ใจว่าเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่า ทำให้ทาง Prospace มีบริการ Firewall subscriptionพร้อมทีม Cyber Security ที่มีความเข้าใจในการติดตั้ง วางระบบ มีใบเซอร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ่านบริการ Firewall as a Service

การเลือกซื้อ Firewall สำหรับมือใหม่

6 อันดับ Firewall ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในยุคดิจิทัล

Firewall as a Service

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Firewall as a Service แก้ปัญหาคอมพ์บริษัทติดไวรัสซ้ำๆ เน็ตพังให้หายขาด

Firewall as a Service

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานในบริษัทเป็นสิ่งพื้นฐานที่ใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการควบคุมการผลิต และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายเหล่านี้มีเครือข่ายภายในบริษัท มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้จำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันไวรัส สิ่งแปลกปลอมที่ผ่านเข้ามาผ่านหน้าด่านต่างๆ โดยใช้บริการ Firewall as a Service ที่เติมเต็ม

Firewall as a Service

firewall as a Service
ดูแลระบบ Network ให้เป็นระเบียบ
 • Firewall เป็นอุปกรณ์ที่กรองข้อมูลเสมือน Antivirus แต่ถึกกว่า ทนกว่า

  ระบบ Network เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท ไม่ว่าจะผ่าน WiFi ผ่านสาย Lan ก็ตามต่างต้องมีการวางระบบได้ง่ายต่อการเข้าไปดูแลหลังบ้าน สะดวกในการควบคุมจัดการ และจัดการระบบความปลอดภัย ไม่ให้มีการโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ แสปมเมลต่างๆได้ โดยปกติทั่วไปนั้นจะใช้วิธีการกรองข้อมูลเข้าออกเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่า Firewall (ไฟร์วอลล์) โดยหน้าที่หลักของอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะทำตัวเสมือนโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ที่คอยกำจัดสิ่งแปลกปลอม ไฟล์ปลอม ตรวจจับผู้บุกรุกที่ไม่น่าไว้วางใจต่างๆ แต่ความแตกต่างของมันก็คือมันสามารถควบคุม คัดกรองได้ทั้งระบบเครือข่ายที่ใช้งานภายในออฟฟิศนั่นเอง

 • Firewall ติดตั้งเองแบบไม่มีความรู้จะเป็นยังไง

  แน่นอนว่าถ้าเปรียบ Firewall เสมือนมือถือ IPHONE PRO MAX สักเครื่องที่มีฟังก์ชั่นมากมายหลากหลาย แต่เมื่อซื้อจากคนขายมาสามารถเปิดเครื่องได้ โทรออก รับสายได้ แล้วใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานได้เพียงเท่านั้น ทั้งที่แท้จริงแล้วสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นสามารถมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล การแสกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคหน้าจอ อัปเดตความปลอดภัยของระบบต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนขายไม่เคยได้บอก และไม่เสียเวลาบอกเรา ทำให้การนำอุปกรณ์ราคาแพงมาใช้ แต่มูลค่าที่เกิดประโยชน์ใช้งานจริงไม่ต่างกับมือถือเครื่องละไม่กี่ร้อยบาท

  firewall as a Service
  Firewall มีการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรอง
 • Firewall ที่ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องตัดค่าเสื่อม เพราะเก่าเปลี่ยนรุ่นใหม่ พังเปลี่ยนเครื่องฟรี

  ช่วงหลังมาอุปกรณ์ไอทีในสำนักงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เริ่มมีการเปลี่ยนจากการซื้ออุปกรณ์เป็นการเช่ามาใช้งาน เพียงแต่การเลือกใช้ Firewall as a Service ไม่ใช่เพียงเช่าเครื่อง Firewall

  แต่มันครอบคลุมไปถึงการช่วยดูแลระบบหลังบ้าน บล็อคบางเว็บที่ไม่ต้องการให้ใครเข้าไปใช้ รวมถึงเก็บข้อมูลหลังบ้านการใช้งาน เก็บสถิติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆได้อย่างครอบคลุม ซึ่งโดยรวมแล้วเราเป็นผู้ให้บริการวางระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์บริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบที่อยู่เบื้องหลังการทำงานร่วมกับธุรกิจ SMEs ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา

 • Firewall ที่ไม่ต้องจ้างพนักงานไอทีมาดูแล เพราะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดอายุ

  นอกจากนี้มิติของการใช้บริการ Firewall as a Service กับเรานั้นไม่ได้เพียงเป็นการนำอุปกรณ์มาแปะไว้ในออฟฟิศและตั้งค่าจบๆไป แต่มันเป็นการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในออฟฟิศ การมอนิเตอร์การใช้งานของผู้ใช้ภายในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดให้กับบริษัท โดยจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยไอทีของเรานั้นจะคอยดูระบบหลังบ้าน แก้ไข ปรับแต่ง การใช้งานต่างๆตามแต่ความต้องการของลูกค้า โดยไม่ต้องแบคต้นทุนพนักงานประจำเพิ่ม ไม่ต้องรับความเสี่ยงการเทรน การซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์

computer for coding
มีการจัดการระบบหลังบ้าน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

Firewall as a Service วางระบบ บล็อคเว็บ เก็บ Log 

การวางระบบเน็ตเวิร์คของบริษัทได้ง่าย จะช่วยให้ตรวจสอบระบบย้อนกลับได้เร็ว โดยเดิมทีระบบเครือข่ายภายในของบริษัทนั้นจะเป็นเพียงการนำอุปกรณ์ Firewall , Switch Hub , Router มาติดตั้งในบริษัท ซึ่งการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าถึงข้อมูลจากพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน การใช้ระบบ Zero trust แทนการต้องเช่า VPN เข้าสู่ระบบจากที่ทำงาน เป็นต้น

network mornitoring
การจัดการหลังบ้านมีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าบนความปลอดภัยของลูกค้า
 • การจัดการระบบความปลอดภัย

  รูปแบบของความปลอดภัยเดิมในหลายองค์กรนั้น จะเป็นเพียงการใช้กุญแจดอกเดียวสามารถเข้าไปสู่ระบบหลังบ้านได้ทั้งหมดโดยการใช้มนุษย์ควบคุมการทำงานทั้งหมด และดำเนินกิจกรรมทั้งหมดภายใน LAN ซึ่งไม่ปลอดภัยเพียงพอในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอยู่ในปัจจุบันแล้ว โดยเราจะช่วยเข้าไปปรับปรุงความปลอดภัยข้อมูลโดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยยืนยันการเข้าใช้ระบบผสมผสาน เช่น การขอยืนยันเข้าระบบแต่ละครั้งมีระยะเวลาที่จำกัด ต้องใช้การยืนยันตัวตนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ และจำกัดเข้าดูเนื้อหาที่จำกัด

  IT associated
  มีการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว
 • การซัพพอร์ตจากทีมผู้เชี่ยวชาญ

  ปัญหาของหลายบริษัทที่ไม่สามารถหาพนักงานเชี่ยวชาญมาประจำออฟฟิศได้ อาจจะเพราะว่าความคุ้มค่าของการจ้างงาน หรือ ไม่สามารถหาพนักงานมาอยู่ประจำได้ก็ตาม ทำให้การทำงานนอกจากต้องใช้ Outsource ครั้งคราวโดยไม่สามารถขอความมั่นใจในการแก้ปัญหาได้ บริการของเราจะช่วยเติมเต็มโดยการมีทีมผู้เชี่ยวชาญ Cyber Security มาเป็นที่ปรึกษา คอยแก้ไขปัญหาให้ผ่านทั้งออนไลน์ และออนไซต์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานไอทีเฉพาะทางเอง แต่เราจะดูแลครอบคลุมทุกความต้องการขององค์กรคุณ

 • การเก็บข้อมูล Log ตามกฏหมาย PDPA

  หนึ่งในรอยรั่วที่มาโจมตีระบบเครือข่ายของบริษัท คือการไม่สามารถเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบของทุกคนที่เข้ามาได้หรือ ไม่สามารถติดตามย้อนกลับไปได้อย่างทันที เนื่องจากความยุ่งเหยิงของโครงสร้างเดิม บริการของเราจะช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบตามกฏหมาย รวมถึงสอดคล้องตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นอกจากนี้จะช่วยเหลือปัญหาโครงสร้างขององค์กร การดูแลระบบความปลอดภัยและจัดระเบียบการทำงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ยังสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายด้านบริการมีประโยชน์ในการจัดการด้านระบบบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

สิ่งที่ช่วยซัพพอร์ต Network ของคุณ

ที่ช่วยเพิ่มเวลาเงิน ลดเวลาแก้ปัญหาจุกจิกกวนใจ

แก้ปัญหาไฟล์หายไม่ทราบสาเหตุ
การมี Firewall ที่ดีจะช่วยกลับไปตาม Log ว่ามีใครที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาขโมยไฟล์ หรือ เป็นการเผลอลบจากพนักงานเอง
ไม่ต้องแบกต้นทุนพนักงาน
เรามีทีมงานคอยดูแลระบบให้เสถียรพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยทีมงานที่ดูแลมีใบรับรองทักษะการทำงาน
ออกแบบระบบให้เป็นระเบียบ
สามารถทำระบบหลังบ้านตามต้องการ เปิด ปิดเว็บ เก็บประวัติการเข้าสู่ระบบ ระยะเวลา รวมถึงสรุปข้อมูลต่างๆได้
จัดลำดับข้อมูลที่สำคัญ
จัดการข้อมูลที่ต้องการรักษาความปลอดภัย โดยเพิ่มความยากในการเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ ทดแทนระบบเดิมที่อาจจะไม่มีการป้องกันข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลตามกฏหมาย
เมื่อผู้บริหารต้องการขอดู หรือต้องใช้แก้ปัญหาระบบ เรียกดูสถิติการใช้ แม้กระทั่งเมื่อเกิดปัญหาต้องตามหาคนร้าย ใช้ดำเนินคดี บริการของเราทำให้ Log ที่เก็บไว้กลายเป็นเครื่องมือในการช่วยจัดการได้
Previous slide
Next slide
firewall คืออะไร

แก้ปัญหาไฟล์หาย

การมี Firewall ที่ดีจะช่วยกลับไปตาม Log ว่ามีใครที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาขโมยไฟล์ หรือ เป็นการเผลอลบจากพนักงานเอง

firewall คืออะไร

ไม่ต้องแบกรับต้นทุนพนักงาน

เพราะเรามีทีมงานคอยดูแลระบบให้เสถียรพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยผ่านการรับรองโดย Vendor ของ Firewall ที่นำมาใช้

firewall คืออะไร

ออกแบบระบบให้มีระเบียบ

บริษัทใหม่ให้ตรงตามความต้องการขององค์กร และง่ายต่อการป้องกันโจรที่พยายามแฮกเข้ามาในระบบ

firewall คืออะไร

จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล

ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายเกินไป โดยจัดลำดับ ปลอดภัยน้อย ปลอดภัยปานกลาง ปลอดภัยสูง

firewall คืออะไร

อุปกรณ์เสียไม่ต้องซื้อใหม่ เราเปลี่ยนฟรี

เรามีทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้ฟรีใน 4 ชั่วโมงสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

firewall คืออะไร

เก็บข้อมูลตามกฏหมาย

เมื่อผู้บริหารต้องการขอดู หรือต้องใช้แก้ปัญหาระบบ เรียกดูสถิติการใช้ แม้กระทั่งเมื่อเกิดปัญหาต้องตามหาคนร้าย ใช้ดำเนินคดี บริการของเราทำให้ Log ที่เก็บไว้กลายเป็นเครื่องมือในการช่วยจัดการได้

สอบถามบริการวางระบบความปลอดภัย

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ