Cyber Security ความปลอดภัยไซเบอร์ 5 ประเภท มีอะไรบ้าง?

cyber security

Cyber security หรือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือการช่วยป้องกันระบบที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันดูเหมือนว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวของเราเริ่มเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรอบๆตัวเรามากขึ้น โดยสิ่งหนึ่งในนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า IoT หรือ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ตั้งแต่นาฬิกา เครื่องช่างน้ำหนัก ลำโพง หรือแม้กระทั่งหลอดไฟก็ตาม มันเป็นสิ่งที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและถูกโจมตีได้ ถ้าหากไม่มีระบบ Cyber security ที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

ชีวิตของเราต้องพึ่งพา Cyber Security มากแค่ไหน?

สิ่งหนึ่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตหรือ IoT นั้นเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้เรามากมาย เช่น เก็บข้อมูลการนอน เก็บข้อมูลความดันโลหิต หรือเก็บข้อมูลการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะเป็นอย่างไรถ้าหากอุปกรณ์เหล่านั้นถูกโจรกรรมไปเพื่อนำไปขายให้กับผู้ที่ไม่หวังดี ฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งพาระบบในการมาป้องกัน ที่เรียกว่า Cybersecurity นั่นเอง

Cyber security 5 type of threat prevention

ประเภทของ Cybersecurity 

 • Critical infrastructure security

  เป็นความปลอดภัยระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Cyber physical systems (CPS) ที่สังคมสมัยใหม่ต้องพึ่งพา ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบไฟจราจร ระบบข้อมูลคนไข้ในโรงพยาบาล รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยทำงาน ควบคุมการจ่ายไฟ ควบคุมการจ่ายน้ำ การควบคุมจราจรโดยวัดความหนาแน่นของรถบนถนน ซึ่งแต่ละวันแต่ละวินาทีถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางควบคุมสิ่งต่าง ถ้าหากให้มนุษย์มาควบคุมแบบ 1 จุดต่อ 1 คน นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่จำกัดแล้ว ความต่อเนื่องในการทำงาน รวมถึงความผิดพลาดที่เกิดจากความเป็นมนุษย์เองจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างแน่นอน critical infrastructure security

  Cyber physical system level ระดับการควบคุมทางไซเบอร์

  โดยการควบคุมทางไซเบอร์นั้นถูกเรียงลำดับตามการทำงานที่พึ่งพาอุปกรณ์ไซเบอร์น้อยสุดจนไปถึงการควบคุมโดยสมบูรณ์
  Configuration level
  เป็นการทำทุกอย่างโดยมนุษย์ ทุกกระบวนการขั้นตอน
  Cognition level
  เป็นขั้นตอนการทำงานทุกอย่างโดยมนุษย์โดยมีวิธีการทำงาน แนวทางที่แน่นอน
  Cyber level
  มีการทำงานโดยมนุษย์โดยมีเครื่องจักร (ที่มีคอมพิวเตอร์) มาช่วยทำงานบางส่วน
  Data to Information level
  มีการใช้ข้อมูลที่เก็บมาได้จากหลายส่วนมาวิเคราะห์การทำงาน
  Smart connection level
  เป็นการทำงานโดยคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์ โดยเพียงทำแค่การเสียบปลั๊กเท่านั้น ทำให้เบื้องหลังของโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจึงถูกควบคุมด้วยเซนเซอร์อุปกรณ์ต่างๆแล้วส่งข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมา ทำให้ถ้าหากมีการถูกแทรกแซงระบบ ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ ไม่ว่าจะถูกแฮกเข้ามา ไม่ว่าไฟฟ้าที่ใช้เกิดดับ ระบบที่มีเกิดล่มกระทันหัน ก็จะเป็นหายนะทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์ที่ระบบ Network ของหน่วยงานต่างๆถูกโจมตี และนำข้อมูลมาขายทางเว็บมืดมากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนสิ่งที่แจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลออกมาว่า ระบบที่มีมันยังต้องพัฒนามากขึ้นไปอีกนั่นเอง
 • Application security

  Application security เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ควรต้องมีเพื่อใช้ปกป้องระบบ application securityจะใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อจัดการกับภัยคุกคามภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้ง่าย ๆ ผ่านระบบเครือข่าย ทำให้การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการพัฒนาแอปเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดtypes of application security

  ชนิดของ Application security มี 5 รูปแบบ

  Authentication
  การตรวจสอบความถูกต้องจะใช้กระบวนการเข้าผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่านที่มีการลงทะเบียนไว้
  Authorization
  การอนุญาตเป็นกระบวนการตรวจสอบว่าผู้ที่กรอกเข้ามูลเข้ามานั้นมีความถูกต้องกับในระบบหรือเปล่า
  Encryption
  การเข้ารหัสเป็นขั้นตอนต่อไปในการปกปิดข้อมูลระหว่างทาง ทำให้ถ้าเกิดการส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการถูกขโมยไปจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกปกปิดไว้ ไม่สามารถแกะออกได้
  Logging
  การบันทึกข้อมูลทำให้ระบบนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีการเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาใด ในตำแหน่งใดเพื่อดูความเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการเข้าสู่ระบบที่ไม่น่าปลอดภัย
  Testing
  การทดสอบความปลอดภัยเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดให้แน่ใจว่าทำงานได้ตามขั้นตอน
 • Network security

  เนื่องจาก Cyber security เกี่ยวข้องกับการถูกโจมตีจากผู้ใช้นอกเครือข่าย ดังนั้น Network security จึงเป็นการป้องกันการบุกรุกเข้ามาภายในเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยให้มีความปลอดภัย และเป็นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและยับยั้งบุคคลภายนอกที่อาจเข้ามาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานปัจจุบันอุปกรณ์ที่เรียกว่า Firewall นั้นนอกจากทำการกรองข้อมูล กรองผู้ใช้ที่ปลอมเนียน จนระบบยากจะแยกออกแล้ว มีการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า Machine learning ที่เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่แอบปลอมเนียนเข้าระบบ ให้ตัว Firewall นั้นแยกแยะผู้แอบเข้ามาใช้งานได้ดีขึ้นตัวอย่างการเรียนรู้ด้วย Machine learning เช่น การจดจำเวลาที่เข้าใช้งาน ความเร็วในการเข้าหน้าต่างๆ หรือแม้กระทั่งความเร็วในการกดคลิกคำสั่ง ก็ล้วนทำให้ระบบ Machine learning สามารถวิเคราะห์ออกมาว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไร และเป็นการเข้าใช้ด้วยตัวปลอมหรือเปล่า เป็นต้น
 • Cloud security & Cloud computing

  ระบบคลาวด์ หรือ Cloud security คือหนึ่งในความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นระบบที่ถูกใช้งานแพร่หลายมากขึ้นหลังจากการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบแพร่หลาย โดยระบบนี้ใช้โปรแกรมมาควบคุม ข้อมูลบน  Cloud resources นอกจากนี้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่กำลังพัฒนาและใช้เครื่องมือ security ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระดับองค์กรสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นเมื่อการเติบโตของระบบ Cloud ทั้งระบบ Server และ Security ก็เกิดนวัตกรรมขึ้นมาเพิ่มที่ชื่อว่า Cloud computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์โดยปกติแล้วการประมวลผลข้อมูลเป็นล้านๆรายชื่อออกมาด้วยคอมพิวเตอร์ปกตินั้น อาจจะใช้เวลา 3 ปี แต่การใช้ระบบดังกล่าวที่เป็นคอมพิวเตอร์เร็วสูงมาช่วยประมวลผล จะช่วยลดเวลาคิดคำนวลผลเหลือเพียง 3 วันก็เป็นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามระบบ Cloud server และ Cloud computing เหล่านี้เราต้องทำการเชื่อมเข้าระบบด้วยอินเตอร์เน็ตนั่นเอง ซึ่งยังต้องมีข้อด้อยด้านความปลอดภัยที่ถูกโจมตีได้ง่ายอยู่นั่นเอง
 • Internet of things (IoT) security

  เป็นระบบทางกายภาพไซเบอร์ที่มีความหลากหลาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์, โทรทัศน์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, เครื่องพิมพ์, และกล้องวงจรปิดการศึกษาโดย Bain พบว่า ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของ IoT ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จะซื้ออุปกรณ์ IoT เพิ่ม ถ้าหากพบว่าอุปกรณ์ IoT ที่ใช้อยู่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องของมูลค่าและการเติบโตของ IoT อีกด้วย หากธุรกิจของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต มันก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกจัดส่งหรือใช้งาน และจงจำไว้ว่าทุกอุปกรณ์ทางไอทีนั้นมีความเสี่ยงแทบทุกเครื่อง

วางระบบใหม่

ปัจจุบันนี้เมื่อมีการเติบโตทางการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการใช้งานที่เชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต โดยมีทั้งข้อมูลสำคัญ และข้อมูลละเอียดอ่อนมากมายที่เป็นที่หมายของแฮกเกอร์มากขึ้น ทำให้ระบบ Cyber Security ต้องมีการดูแลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เองการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคอยดูแลให้ตลอดจึงช่วยให้ระบบงานมีความเสถียร และ ลดเวลาการแก้ปัญหาที่ยาวนาน ผ่านบริการ Firewall as a Service
ออกแบบ

บริการออกแบบเครือข่าย Network security (Firewall as a Service)

 • ออกแบบระบบ Network security
 • ลำดับความปลอดภัยของข้อมูล
 • ดูแลฐานข้อมูลความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน
 • ดูแลระบบให้ตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำระบบ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ศาลพระภูมิ ของไอที วิธีเซ่นไหว้ และบูชาให้เหมาะสม

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ เป็นความเชื่อของคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรารวมถึงประเทศไทย โดยคำจำกัดความของสิ่งนี้มีการเชื่อว่าเป็นที่สิ่งสถิตของเหล่าเทพ เทวดา ที่ปกป้องสถานที่นั้นๆ ทำให้การอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจะเกิดความสิริมงคลแด่ผู้อยู่อาศัย และความเชื่อเหล่านี้เองก็ไปอยู่ตามบริบทต่างๆของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศาลเพื่อบูชาสิ่งที่สถิตที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆ และไอทีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องบูชาเช่นเดียวกันเพื่อปกปักรักษาการทำงานให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ตลอด

ศาลพระภูมิ ตามความเชื่อของคนไทย (และเพื่อนบ้านของเรา)

ตามความเชื่อของคนในแถบอินโดจีน รวมถึงประเทศไทยเองมีความเชื่อเรื่องการตั้งศาลพระภูมิเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่นั้นๆ โดยต้องมีการตั้งในสถานที่ ตำแหน่ง และความสูงของการตั้งแตกต่างไปตามตำราที่ผู้นำพิธีนับถือ โดยเชื่อว่าถ้าหากทำการบูชาแล้วจะทำให้การอยู่อาศัยหรือทำกิจการในสถานที่นั้นจะมีความรุ่งเรือง ไม่มีสิ่งไม่ดีสามารถเข้ามาทำร้ายทำลายผู้อยู่ในสถานที่นั้น 

ถึงแม้ว่าความเชื่อด้านการบูชานับถือสถานที่หรือ สิ่งของต่างๆ อาจจะไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามาจากชุดความเชื่อแบบไหน หรือ ศาสนาอะไร แต่สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความสบายใจ จึงเริ่มมีการขยายขอบเขตความเชื่อจากการบูชาพระภูมิที่เป็นเสมือนเทพที่ดูแลสถานที่นั้น มาบูชาสิ่งยึดเหนี่ยวทางศาสนา บูชาบรรพบุรุษที่จากไป รวมถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเครือข่ายไอทีให้ปลอดภัยก็มีเหมือนกัน

ศาลพระภูมิศาลพระภูมิ ของแผนกไอที

ไม่เว้นแม้กระทั่งในวงการที่เรียกว่าล้ำยุคสมัยอย่างดิจิตอลไอทีเองก็มีพระภูมิที่ต้องบูชาเช่นเดียวกันกับหลายวงการ โดยคุณสมบัติของพระภูมิในไอทีคือเทพผู้ปกปักษ์รักษาปราการของความปลอดภัยทางข้อมูล โดยหน้าที่หลักของพระภูมินั้นว่ากันว่าต้องเป็นพระภูมิที่กว้างขวาง ทันโลกและทันเหตุการณ์ ป้องกันอันตรายจากปีศาจนักเรียกค่าไถ่ บ้างก็ขโมยข้อมูลสำคัญ โดยการเข้ามาแอบแฝงในร่างของผู้อยู่อาศัยเป็นเวลาแรมปีโดยไม่แสดงอาการอะไรเลยจนกระทั่งพบว่าโดนดูดวิญญาณจนไม่เหลืออะไรเลยก็มีมามากแล้ว

สิ่งที่ต้องบูชา

แน่นอนว่าทุกศาลพระภูมิเรานั้นจำเป็นต้องมีเครื่องเซ่นไหว้ที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ต้องถวายของหวาน ผลไม้ หรือ น้ำอัดลม ตามความเชื่อของแต่ละตำรา ซึ่งพระภูมิของแผนกไอทีนั้นเราก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งศาลพระภูมิกันเลยดีกว่าศาลพระภูมิ

 • การตั้งศาล

  พิธีการตั้งศาลของแผนกไอทีคือการเริ่มจากการตรวจหาความต้องการของผู้อยู่อาศัย การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต้องการเข้ารหัสกี่ขั้นตอน รวมถึงการอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลส่วนไหน ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์อะไรบ้าง ขั้นตอนการตั้งศาลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด ถ้าหากขั้นตอนนี้มีความผิดพลาดแล้วจะทำให้การบูชา เซ่นไหว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ทำให้ควรต้องใช้โหรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดำเนินการให้ตามหลักพิธีที่ถูกต้องจะช่วยได้มากที่สุด

 • ของเซ่นไหว้

  หลังจากที่ตั้งศาลได้ถูกต้องตามรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สิ่งที่ต้องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิของไอทีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้ศาลพระภูมิแบรนด์ไหน ก็จำเป็นต้องมีการซื้อใบอนุญาตในการอัปเดตความศักดิ์สิทธิ์ให้ทันสมัยเป็นฐานความรู้ใหม่ตลอดเวลา

 • ผู้ดูแล

  นอกจากการตั้งศาลที่ดีและมีการอัปเดตที่ทันสมัยตลอดเวลา สิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันคือการมีผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการซัพพอร์ตระบบให้ถูกต้อง ทั้งการตรวจระบบ log ว่ามีอะไรเกิดขึ้น เห็นกิจกรรมของคนเข้าออกและรู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อมีกิจกรรมไม่ปกติขึ้น 

ผู้จัดการศาลพระภูมิไอที ตั้งศาล เซ่นไหว้ ดูแลตามหลักสากล

ถึงแม้ว่าการดูแลศาลพระภูมิ เจ้าที่ ตามความเชื่อของแต่ละศาสตร์นั้นมีความคาดหวังแตกต่างกันไป ทั้งโชค เงินทอง หรือความสุขของผู้อยู่อาศัย แต่การดูแลศาลพระภูมิทางไอทีนั้นมีความคาดหวังไปทางเดียวกัน คือการทำงานที่ปลอดภัย เข้าใช้งานได้ตลอดเวลา และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยบริการทั้งหมดอยู่ในบริการ Firewall as a Service

FWaaS advantage

Firewall as a Service

ตั้งศาลพระภูมิแผนกไอทีอย่างเซียน

 • ช่วยออกแบบโครงสร้าง Network องค์กรให้เสถียร ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Customer centric)
 • สร้าง Network โดยเรียงระดับการรักษาความปลอดภัย ระดับต่ำ ระดับปานปลาง ระดับสูง เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
 • มีทีม Cyber Security ประสบการณ์ 20 ปี+ เข้ามาดูแลระบบ โดยไม่ต้องจ้างพนักงานเฉพาะทางมาดูแล

ปรึกษาการทำระบบ Cyber Security

ทีมงานจะติดต่อกลับไป