WiFi Rental

WiFi and network rental service

บริการให้เช่า Wifi และระบบ Networking สำหรับงานอีเวนท์ และงานประชุมสัมมนาต่าง ๆ มีอุปกรณ์ควบคุมระบบ Wireless Network พร้อม Access Point ระดับ Enterprise Grade ให้บริการทั้งแบบ Indoor และ Outdoor 

เพราะทีมเรามีประสบการณ์ นอกจากนี้เรายังเราจัดวางระบบ WiFi ให้กับงานประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกด้วย และด้วยประสบการณ์ทำให้เราไม่พลาดเรื่องพื้นที่ครอบคลุมและสัญญาณ WiFi ที่ต้องเร็วและแรง

WiFi Rental

เพราะเราคือมืออาชีพ ความเข้มงวดทางด้านวิศวกรรมคือหลักการที่เราใช้

Remarkable Testimonials!

What Our Clients Say

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

Need Help? Call Our Support Team