api

API Connecting

บริการติดตั้งระบบแสดงหน้าจอ เชื่อมระบบ API บนแอพพลิเคชั่น จัดหาฮาร์ดแวร์เฉพาะทางในการแสดง

ติดตั้ง API

แสดงค่า ประมวลผลขึ้น dushboard

จัดการระบบหลังบ้าน

จัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์

เชื่อมต่อระบบผ่าน API

บริการจัดหา เชื่อมต่อระบบ API เข้ากับซอฟแวร์ พร้อมเชื่อมต่อดึงข้อมูลมาจาก API 

ออกแบบ ระบบไอที

จัดหาฮาร์ดแวร์

พร้อมบริการจัดหาอุปกรณ์แสดงผลที่รองรับตามงานที่ต้องการ เช่น ขึ้นหน้าจอขนาดใหญ่ 

ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น เพิ่มฟีเจอร์

นอกจากนี้ยังมีบริการวางโครงสร้างแอพพลิเคชั่น ในการติดตั้งฟีเจอร์เพิ่มเติม และปรับปรุงแอพพลิเคชั่นในการเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเพจ 

ปรึกษาการทำงานด้านระบบกับเรา

ทีมงานเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ