network answer

Network DEEP answer

บริการช่วยแก้ปัญหา Network answer โดยทีมผู้เชียวชาญด้านระบบไอที การีนตีช่วยหาคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

IT Infrastructure

Software solving

Network incident

2 Hours guarantee

ออกแบบ ปรับปรุง

แก้ปัญหาเฉพาะทาง

มีทีมงานเฉพาะทางมาตอบปัญหาโดยเฉพาะที่สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว และเชิงลึกที่หาคำตอบไม่ได้ด้วยตัวเอง หรือเป็นความลับ

แผนกไอทีใช้เงินทำงาน W

Remote solving

กรณีที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำปรึกษา สามารถให้ทีมงานเข้าไปรีโมทเข้าหน้างาน เพื่อช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

ได้คำตอบรวดเร็ว

ทุกปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งการแก้ปัญหาที่พบเจอ เราสามารถหาคำตอบ หรือมีการตอบคำถามภายใน 2 ชั่วโม

ปรึกษาการทำงานด้านระบบกับเรา

ทีมงานเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ