fbpx Skip to content

Cyber Blog

Read our stories

LATEST POST
MORE FROM PROSPACE
sase

SASE : Secure Access Service Edge คืออะไร

wifi event

WiFi Event บริการไวไฟงานอีเวนท์ ใช้พร้อมกันหลักหมื่นคนอย่างเสถียร

7 tip ransomware protection

Ransomware เจ้าปัญหา 7 วิธีป้องกัน การเรียกค่าไถ่ข้อมูล ในบริษัท

อายุ Firewall

อายุ Firewall ใช้ได้กี่ปี ควรซื้อ เช่า หรือ ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล

zero trust network access : ZTNA

Zero trust network access(ZTNA) คืออะไร

หาไอที

หาไอที พอรู้ไอที freelance เข้าไซต์ต่างจังหวัด เตรียมอุปกรณ์ พร้อมรีโมท

5 ฟีเจอร์ firewall as a service

5 ฟีเจอร์หลักที่ Firewall as a Service ช่วยบริษัท SMEs ที่ไม่มีไอทีได้

HTML smuggling เปิดเว็บมีไวรัส โดยไม่ถูกตรวจจับได้ยังไง

WiFi Organizer ประเมินงานอีเว้นท์ของคุณจำเป็นต้องใช้ WiFi หรือเปล่า?

พนักงานไอที ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ

พนักงานไอที คนรู้ไอที เปิดปิดสวิตส์ เสียบปลั๊ก หน้าไซต์งาน ทั่วประเทศ

network protocol คือ

Network Protocol คือ การตัวกลางในการสื่อสารของอุปกรณ์

ธุรกิจ ต้องติด Firewall ในปี 2023

ธุรกิจ ไม่พังแน่นะวิ 5 เหตุผลที่ต้องรื้อ Firewall ก่อนบริษัทจะพังยับ