Vendor Certification

บริการอบรมและจัดสอบใวัดระดับความสามารถ

การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดจำหน่าย โดยที่มีแนวความรู้หลากหลายด้าน ทั้งการเข้าใจผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้ซอฟแวร์สำหรับการแนะนำลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดในการเป็นตัวแทนภายในประเทศ โดยที่บริการของเราจะช่วยเติมเต็มกับตัวแทนจำหน่าย ในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน

บริการฝึกอบรมสำหรับตัวแทนจัดจำหน่าย

มีการจัดสอบความสามารถตามมาตรฐาน

ให้คำปรึกษาการเตรียมทีมงาน

ออกใบรับรองการเป็นตัวแทน

คอร์สได้รับความรู้ตามมาตรฐาน

การเรียนรู้เพื่อฝึกอบรมสำหรับตัวแทนจำหน่าย ช่วยให้ได้เรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์และความรู้ในผลิตภัณฑ์

  • ความเข้าใจด้าน Hardware
  • ความเข้าใจด้าน Software
  • ความเข้าใจด้านกฏหมายและข้อตกลงของผลิตภัณฑ์

มีการจัดสอบความสามารถ

หลังจากมีการเรียนรู้ด้านระบบต่างๆแล้ว ยังมีบริการทดสอบความสามารถตามกฏเกณฑ์ของเจ้าของแบรนด์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

มีบริการที่ปรึกษาการแต่งตั้ง (บริการเพิ่มเติม)

บริการที่ปรึกษาสำหรับการเตรียมพนักงาน เตรียมการด้านกฏหมายและด้านกระบวนการเอกสารระหว่างประเทศ ช่วยให้ลดเวลาจัดการระบบหลังบ้านให้สามารถเป็นตัวแทนได้อย่างถูกต้อง

ปรึกษาการทำงานด้านระบบกับเรา

ทีมงานเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ