Mail as a Service

Mail Service + Mail Box + Professionals support

บริการ Mail as a Service (MaaS) เป็นบริการสำหรับใช้ในองค์กรที่คุ้มค่า มีความยืดหยุ่น และปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยให้พนักงานของคุณส่งอีเมลจากภายในแอปพลิเคชันใดก็ได้

คุณยังสามารถตั้งค่าเพื่อรองรับกรณีมีการใช้งานอีเมลที่มีความหลากหลาย รวมถึงการทำธุรกรรมหรือการสื่อสารทางอีเมลจำนวนมาก กับพื้นที่การใช้งาน 4GB / User (Storage 4Gb/Mail box) ของเรา

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบอีเมลได้ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

Mail as a Service

บริการ Mail as a Service (MaaS) ของเราทำให้คุณหมดปัญหาเรื่องอีเมลติดไวรัส Spam หรือติด Black List

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

Need Help? Call Our Support Team