review

IT Reviewer

บริการวางแผนการตลาด โปรโมทลูกค้า โดยใช้การตลาดออนไลน์ โปรโมทสินค้า หากลุ่มเป้าหมาย

ช่วยเหลือการตลาดออนไลน์

หากลุ่มลูกค้าที่แท้จริง

จัดหา influencer

encryption

สื่อสารสินค้าตามกลุ่มเป้าหมาย

ที่ปรึกษาการทำการตลาดออนไลน์

การใช้การตลาดออนไลน์เข้ามาทำงาน ไม่ใช่เพียงการนำผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงานเท่านั้น แต่มันเป็นการใช้กลยุทธ์การตลาด เข้าไปซัพพอร์ตงาน โดยผ่านแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ทั้ง Facebook , instagram , ticktok , twich , google และอื่นๆ

การทำตลาดด้วย Influencer

เรามีกลุ่ม influencer ที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้สื่อที่มีประสิทธิภาพวัดผลได้แล้ว ยังมีราคาที่ถูกกว่าไปดีลงานด้วยตัวเอ

หาลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริง

สิ่งสำคัญในการวางกลยุทธ์การตลาด ที่ได้โดยตรงไม่ใช่ยอดขาย แต่เป็นชุดข้อมูลของลูกค้า พฤติกรรม ความสนใจของลูกค้า เรามีการวัดผลด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลาย เช่น การให้โค้ดเพื่อเก็บยอดขาย การเข้าถึง และลูกค้าที่มีส่วนร่วม

ปรึกษาการทำงานด้านระบบกับเรา

ทีมงานเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ