demo service

อุปกรณ์ไอทีสำหรับใช้งานในบริษัทเป็นการทำ

การทดลองใช้งาน กับเทคนิคการขายที่ทรงพลัง

หหหหห

ปัญหาของการทดลองใช้งานที่พบเจอ

หหหหห

เราจะไปแก้ปัญหาคุณได้ยังไงบ้าง?

หหหหห

เราทำงานร่วมกับคร

โดยทั่วไปแล้วก่อนจะมีการจัดซื้อสินค้า ผลิตภันฑ์ใหม่ๆนั้นจะมีการทดลองใช้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจก่อนใช้งานจริง ดังนั้นกระบวนการทดลองใช้สินค้าจะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Distributor , Supplier และ ลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการจริง แต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในหลายครั้งเอง ซัพพลายเออร์อาจจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ลูกค้าทดลองใช้ตรงตามความต้องการจริง หรือเป็นเพียงลูกค้าเกรงใจจึงยอมทดลองใช้งาน ทำให้หลายครั้งเอง Distributor ก็ไม่แน่ใจว่าการขออุปกรณ์ไปใช้งานนั้นทำไมถึงไม่สามารถรู้ฟีดแบคที่แท้จริงจึงเกิดเป็นบริการ “ทดลองใช้สินค้าแบบครบวงจร” ซึ่งจะตอบโจทย์ให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าใจ ลดต้นทุนระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล

จัดการระบบการทดลองสินค้า

มีบริการรับส่งสินค้า

มีทีมเทคนิคช่วยเหลือลูกค้าที่ทดลองใช้

มีการเก็บข้อมูลปรับปรุงผลิตภัณฑ์

จัดการระบบทดลองสินค้า

บริการของเราช่วยเหลือครอบคลุมการทำระบบการจัดการทดลองสินค้า ทดสอบสินค้าใหม่ เพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการ 

มีทีมเทคนิคช่วยเหลือลูกค้า

ตลอดการทดลองสินค้ามีทีมเทคนิค ซัพพอร์ตลูกค้าในการใช้งาน พร้อมเก็บข้อมูลการปรับปรุงสินค้า

เก็บข้อมูลในการพัฒนาสินค้า

นอกจากนี้เรายังมีบริการเก็บข้อมูลในการทดลองใช้สินค้า เพื่อนำมาส่งต่อให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อนำกลับไปต่อยอดผลิตภัณฑ์

ปรึกษาการทำงานด้านระบบกับเรา

ทีมงานเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ