demo service

DEMO/POC Service บริการทีมทดลองสินค้าพร้อมเก็บข้อมูล

บริการทีมจัดการสินค้าทดลอง พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุง

จัดการระบบการทดลองสินค้า

มีบริการรับส่งสินค้า

มีทีมเทคนิคช่วยเหลือลูกค้าที่ทดลองใช้

มีการเก็บข้อมูลปรับปรุงผลิตภัณฑ์

จัดการระบบทดลองสินค้า

บริการของเราช่วยเหลือครอบคลุมการทำระบบการจัดการทดลองสินค้า ทดสอบสินค้าใหม่ เพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการ 

มีทีมเทคนิคช่วยเหลือลูกค้า

ตลอดการทดลองสินค้ามีทีมเทคนิค ซัพพอร์ตลูกค้าในการใช้งาน พร้อมเก็บข้อมูลการปรับปรุงสินค้า

เก็บข้อมูลในการพัฒนาสินค้า

นอกจากนี้เรายังมีบริการเก็บข้อมูลในการทดลองใช้สินค้า เพื่อนำมาส่งต่อให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อนำกลับไปต่อยอดผลิตภัณฑ์

ปรึกษาการทำงานด้านระบบกับเรา

ทีมงานเราจะเข้าไปช่วยเหลือคุณ