พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฏหมายที่ต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูล เช่น ขอเก็บข้อมูลพนักงาน ขอถ่ายวีดีโอบุคคล หรือ ขอเก็บข้อมูลการเข้าเว็บบริษัท และอื่นๆ เพื่อให้ป้องกันถูกฟ้องร้องในกรณีที่คู่กรณีไม่ได้ยินยอม ซึ่งเป็นใจความสำคัญของกฏหมายฉบับนี้

บริการผู้เชี่ยวชาญ PDPA

ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างครบถ้วนจบในที่เดียว ด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก DataWow x ProSpace ที่จะเข้าไปช่วยออกเเบบ ที่มีทีมที่ปรึกษาทางกฏหมายประสบการณ์สูงมาช่วยทำให้เรื่อง PDPA เป็นเรื่องง่าย และจบปัญหาการเก็บข้อมูลลูกค้า

PDPA Prokit

ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างครบถ้วนจบในที่เดียว ด้วยเอกสารและชุดเครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA บริการชุดเอกสารที่เข้ามาช่วยให้ทีมงานของคุณให้คุณประหยัดเวลา ด้วยเอกสารที่ประกอบด้วย นโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ
 เครื่องมือ และเอกสารอื่น ๆ ที่คุณต้องการ เพื่อให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้รับการรับรองเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

LearnPDPA

LearnPDPA ช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการเรียนแบบ Self-paced learning สะดวกประหยัดเวลา

มีทั้งหลักสูตร PDPA Awareness Training ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และหลักสูตร HR PDPA Awareness Training ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA Form

หากคุณมีทีมพร้อมสำหรับรับมือ PDPA แล้ว แต่ยังขาด tool ที่จะเข้ามาช่วยเรามีบริการ PDPAFORM ที่จะเข้ามาช่วยให้บริษัทคุณรับคำขอ PDPA จากเจ้าของข้อมูลอย่างง่ายดาย จัดการคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คำขอลบ คำขอโยกย้ายข้อมูลของ ลูกค้าของคุณได้เป็นระบบอย่างง่ายดาย ไม่พลาด ไม่โดนปรับ

Cookie Wow

เครื่องมือที่ช่วยทำให้การขอความยินยอมในการใช้คุกกี้บนหน้าเว็บเป็นเรื่องง่าย ให้เราสแกนเว็บของคุณและสร้างแบนเนอร์แจ้งเตือน การใช้ Cookies สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ขอใบเสนอราคากับเรา

Need Help? Call Our Support Team