ปกป้องภัยร้ายจาก Darkweb สำหรับองค์กรด้วย Firewall As a Service (FWaaS)

มอบส่วนลดราคาพิเศษสำหรับองค์กร จำนวนจำกัด

ป้องกันข้อมูลรั่วไหล

FWaaS ช่วยป้องกันการรั่วไหลข้อมูลจากภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นจาก Darkweb โดยระบบ Firewall จะตรวจสอบและบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นที่ที่ไม่เชื่อถือ ที่อาจเป็นที่มาของข้อมูลที่รั่วไหลหรือถูกขโมย

ป้องกัน Brute Force Attack

FWaaS ช่วยป้องกันการโจมตีจาก Darkweb โดยป้องกันคนที่พยายามเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการลอบเข้ารหัสผ่านหรือพยายามทดลองรหัสผ่านอย่างเร็ว และมันป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ป้องกันการโจมตีแบบ DDoS

FWaaS ช่วยป้องกันการโจมตี DDoS ที่อาจเกิดจาก Darkweb หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดี โดยการกระจายการโจมตีจากหลายแหล่งพร้อมกัน บริการ FWaaS จะทำการตรวจจับและป้องกันการโจมตี DDoS โดยปรับความสามารถในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่มากขึ้น

" สู้กับ Darkweb สู้ด้วย Firewall as a Service"

สนใจ รบกวนกรอกฟอร์ม

ดูรายละเอียด Firewall As a Service เพิ่มเติม