ศาลพระภูมิ วิธีบูชาของขลังประจำแผนก ไอที

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ เป็นความเชื่อของคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรารวมถึงประเทศไทย โดยคำจำกัดความของสิ่งนี้มีการเชื่อว่าเป็นที่สิ่งสถิตของเหล่าเทพ เทวดา ที่ปกป้องสถานที่นั้นๆ ทำให้การอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจะเกิดความสิริมงคลแด่ผู้อยู่อาศัย และความเชื่อเหล่านี้เองก็ไปอยู่ตามบริบทต่างๆของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศาลเพื่อบูชาสิ่งที่สถิตที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆ และไอทีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องบูชาเช่นเดียวกันเพื่อปกปักรักษาการทำงานให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ตลอด

ศาลพระภูมิ

ตามความเชื่อของคนในแถบอินโดจีน รวมถึงประเทศไทยเองมีความเชื่อเรื่องการตั้งศาลพระภูมิเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่นั้นๆ โดยต้องมีการตั้งในสถานที่ ตำแหน่ง และความสูงของการตั้งแตกต่างไปตามตำราที่ผู้นำพิธีนับถือ โดยเชื่อว่าถ้าหากทำการบูชาแล้วจะทำให้การอยู่อาศัยหรือทำกิจการในสถานที่นั้นจะมีความรุ่งเรือง ไม่มีสิ่งไม่ดีสามารถเข้ามาทำร้ายทำลายผู้อยู่ในสถานที่นั้น 

ความเชื่อ

ถึงแม้ว่าความเชื่อด้านการบูชานับถือสถานที่หรือ สิ่งของต่างๆ อาจจะไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามาจากชุดความเชื่อแบบไหน หรือ ศาสนาอะไร แต่สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความสบายใจ จึงเริ่มมีการขยายขอบเขตความเชื่อจากการบูชาพระภูมิที่เป็นเสมือนเทพที่ดูแลสถานที่นั้น มาบูชาสิ่งยึดเหนี่ยวทางศาสนา บูชาบรรพบุรุษที่จากไป รวมถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเครือข่ายไอทีให้ปลอดภัยก็มีเหมือนกัน

ไม่เว้นแม้กระทั่งในวงการที่เรียกว่าล้ำยุคสมัยอย่างดิจิตอลไอทีเองก็มีพระภูมิที่ต้องบูชาเช่นเดียวกันกับหลายวงการ โดยคุณสมบัติของพระภูมิในไอทีคือเทพผู้ปกปักษ์รักษาปราการของความปลอดภัยทางข้อมูล โดยหน้าที่หลักของพระภูมินั้นว่ากันว่าต้องเป็นพระภูมิที่กว้างขวาง ทันโลกและทันเหตุการณ์ ป้องกันอันตรายจากปีศาจนักเรียกค่าไถ่ บ้างก็ขโมยข้อมูลสำคัญ โดยการเข้ามาแอบแฝงในร่างของผู้อยู่อาศัยเป็นเวลาแรมปีโดยไม่แสดงอาการอะไรเลยจนกระทั่งพบว่าโดนดูดวิญญาณจนไม่เหลืออะไรเลยก็มีมามากแล้ว

ศาลพระภูมิ

 

สิ่งที่ต้องบูชา

แน่นอนว่าทุกศาลพระภูมิเรานั้นจำเป็นต้องมีเครื่องเซ่นไหว้ที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ต้องถวายของหวาน ผลไม้ หรือ น้ำอัดลม ตามความเชื่อของแต่ละตำรา ซึ่งพระภูมิของแผนกไอทีนั้นเราก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งศาลพระภูมิกันเลยดีกว่า

 • การตั้งศาล

  พิธีการตั้งศาลของแผนกไอทีคือการเริ่มจากการตรวจหาความต้องการของผู้อยู่อาศัย การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต้องการเข้ารหัสกี่ขั้นตอน รวมถึงการอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลส่วนไหน ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์อะไรบ้าง ขั้นตอนการตั้งศาลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด ถ้าหากขั้นตอนนี้มีความผิดพลาดแล้วจะทำให้การบูชา เซ่นไหว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ทำให้ควรต้องใช้โหรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดำเนินการให้ตามหลักพิธีที่ถูกต้องจะช่วยได้มากที่สุด

 • ของเซ่นไหว้

  หลังจากที่ตั้งศาลได้ถูกต้องตามรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สิ่งที่ต้องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิของไอทีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้ศาลพระภูมิแบรนด์ไหน ก็จำเป็นต้องมีการซื้อใบอนุญาตในการอัปเดตความศักดิ์สิทธิ์ให้ทันสมัยเป็นฐานความรู้ใหม่ตลอดเวลา

 • ผู้ดูแล

  นอกจากการตั้งศาลที่ดีและมีการอัปเดตที่ทันสมัยตลอดเวลา สิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันคือการมีผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการซัพพอร์ตระบบให้ถูกต้อง ทั้งการตรวจระบบ log ว่ามีอะไรเกิดขึ้น เห็นกิจกรรมของคนเข้าออกและรู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อมีกิจกรรมไม่ปกติขึ้น 

เปรียบเทียบ Firewall vs ศาลพระภูมิ

ถึงแม้ว่าการดูแลศาลพระภูมิ เจ้าที่ ตามความเชื่อของแต่ละศาสตร์นั้นมีความคาดหวังแตกต่างกันไป ทั้งโชค เงินทอง หรือความสุขของผู้อยู่อาศัย แต่การดูแลศาลพระภูมิทางไอทีนั้นมีความคาดหวังไปทางเดียวกัน คือการทำงานที่ปลอดภัย เข้าใช้งานได้ตลอดเวลา และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยบริการทั้งหมดอยู่ในบริการ Firewall as a Service

วิศวกรดูแลระบบ wifi organizer ตลอดการทำงาน

Firewall as a Service

Firewall subscription base โดยจัดการ Configuration หลังบ้านให้ทั้งหมด โดยมีทีม IT support ตลอดอายุสัญญา

 • ฟรี อุปกรณ์ Firewall BOX
 • ฟรี ต่อ MA ตลอดอายุ
 • ฟรี อัปเกรดอุปกรณ์เมื่อตกรุ่น

ปรึกษาการทำระบบ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ