Cyber security คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

Cyber Security คือ

Cyber security คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

Cyber security ในธุรกิจ ความสำคัญและการปกป้องข้อมูล

ในยุคดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber security ได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ธุรกิจทุกขนาดต้องให้ความสนใจ การป้องกันข้อมูลและระบบเทคโนโลยีจากการโจมตีทางไซเบอร์ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันข้อมูลลูกค้าและข้อมูลภายในองค์กรจากการถูกละเมิดเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของธุรกิจด้วย

Cyber security คือการป้องกันและการจัดการกับภัยคุกคามต่างๆ ในโลกไซเบอร์ รวมถึงการป้องกันการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลกระทบของการละเมิดข้อมูลสามารถนำไปสู่ความเสียหายทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเงินและชื่อเสียง

Cyber security คืออะไร? การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญ

อธิบายแนวคิดพื้นฐานของ Cyber security คืออะไร

   – Cyber security คือการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์, เครือข่าย, และข้อมูลจากการเข้าถึง, การเปลี่ยนแปลง, หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

   – มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดจากภายนอกหรือภายในองค์กร

   – รวมถึงการปกป้องต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ความผิดพลาดจากมนุษย์, ความล้มเหลวของระบบ, หรือภัยธรรมชาติ

 

ประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์

   – มัลแวร์ (Malware): ซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อทำลายหรือขโมยข้อมูล รวมถึงไวรัส, โทรจัน, สปายแวร์

   – ฟิชชิ่ง (Phishing):การส่งอีเมลหลอกลวงเพื่อหลอกให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน

   – การโจมตีแบบ DDoS (Distributed Denial of Service): การโจมตีที่ทำให้เว็บไซต์หรือระบบไม่สามารถให้บริการได้โดยการท่วมระบบด้วยจำนวนการเข้าถึงที่มากเกินไป

   – การโจมตีแบบ Ransomware: การล็อคระบบหรือข้อมูลและเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อปลดล็อค

   – การโจมตีผ่านช่องโหว่ของซอฟต์แวร์: การใช้ช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในซอฟต์แวร์หรือระบบเพื่อเข้าถึงหรือทำลายข้อมูล

ผลกระทบต่อธุรกิจ

   – การสูญเสียข้อมูลลูกค้าและความลับทางธุรกิจ อาจนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้า

   – การหยุดชะงักของการดำเนินงาน ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจทำให้การดำเนินงานของธุรกิจหยุดชะงักทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง

   – ความเสี่ยงทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับ  การละเมิดข้อมูลอาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความรับผิดชอบทางกฎหมายและการปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล

ความสำคัญของ Cyber security ต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความจำเป็นของ Cyber securityในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

   – ธุรกิจขนาดเล็กและกลางมักมีทรัพยากรจำกัดในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ทรัพยากรทางการเงิน ความรู้เฉพาะทางด้านเทคนิค หรือบุคลากรที่มีความชำนาญ

   – ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่หลากหลาย ตั้งแต่การโจมตีด้วยมัลแวร์ไปจนถึงการโจมตีแบบ DDoS

   – การป้องกันข้อมูลลูกค้าและข้อมูลภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูลสามารถนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

– ธุรกิจขนาดเล็กและกลางมีความเสี่ยงจากการโจมตีเพราะแฮคเกอร์รู้ว่าบริษัทเหล่านี้มีการป้องกันไม่รัดกุม ทำให้เขาสนใจที่จะโจมตีมากกว่า บริษัทขนาดใหญ่เพราะมีการป้องกันที่รัดกุมกว่า การเจาะระบบจึงทำได้ยาก

ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงและกรณีศึกษา

   – ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงของโรงพยาบาลสระบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วย Ransomware โดยถูกเรียกค่าไถ่ด้วยจำนวนมากถึง 200,000 บิตคอยน์ หรือประมาณ 63,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวอย่างของการโจมตีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจและบริการสาธารณสุขในประเทศไทย

ข่าวอ้างอิง 

   – กรณีศึกษาของธุรกิจที่ถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ เป็นตัวอย่างของความจำเป็นในการอัปเดตระบบและซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภัยคุกคาม

ในประเทศไทยมีกรณีที่บริษัทหรือองค์กรถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะที่ใช้ช่องโหว่บน VMware ESXi (CVE-2021-21974) ซึ่งเป็นตัวอย่างของการโจมตีที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เก่า การโจมตีเช่นนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
ข่าวอ้างอิง
   – กรณีศึกษาของการโจมตีแบบฟิชชิ่งที่ส่งผลให้ธุรกิจสูญเสียข้อมูลทางการเงินและข้อมูลลูกค้าสำคัญ

ถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยบริษัทโดยตรงแต่ในประเทศไทย การโจมตีแบบฟิชชิ่งได้ส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งต้องเผชิญกับการสูญเสียข้อมูลทางการเงินและข้อมูลลูกค้าสำคัญ ตัวอย่างเช่น การโจมตีที่มีผู้ใช้ในไทยถูกหลอกขโมยข้อมูลมากถึง 1.5 ล้านครั้ง โดยการโจมตีเหล่านี้มักจะอาศัยเหตุการณ์สำคัญ เช่น ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด เป็นโอกาสในการหลอกลวง และมีการใช้เว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้เหยื่อกรอกข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่าน ซึ่งสามารถนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลทางการเงินสำคัญของธุรกิจ

ข่าวอ้างอิง

การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางไม่ควรมองข้าม การลงทุนในมาตรการป้องกันและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการสูญเสียทางการเงินและชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

 1. การฝึกอบรมพนักงาน: การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการจดจำภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญ หลายครั้งความผิดพลาดจากมนุษย์เป็นช่องทางหลักที่ทำให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์
 2. การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์: ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ช่วยป้องกันภัยคุกคามที่อาจเข้ามาทางเครือข่ายขององค์กร การติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น
 3. การจัดการพาร์ติชันและการเข้าถึงข้อมูล: การจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่การงานช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. การสำรองข้อมูล: มีระบบสำรองข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือช่วยให้ธุรกิจสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์เช่นการโจมตีด้วยไวรัสหรือมัลแวร์

การปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลและการรับมือกับ Cyber security

ความจำเป็นของการปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

   – ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

   – การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น, เช่น การโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูล

การบูรณาการ Cyber security เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ

   – การรวม Cyber security เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความยั่งยืนและความปลอดภัยของธุรกิจ

   – รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร การอัปเดตระบบและซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ, และการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความรู้ด้านไซเบอร์ security

การปรับตัวในด้านเทคโนโลยีและการรวม Cyber security เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัล.

อนาคตของ Cyber security และการเตรียมตัวของธุรกิจ

นวัตกรรมและแนวโน้มใหม่ๆ ใน Cyber security

   – อนาคตของ Cyber security จะเน้นไปที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามอย่างอัตโนมัติ

   – การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพย์สินดิจิทัล

คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับอนาคตและการป้องกันธุรกิจ

   – ธุรกิจควรปรับกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและเทคโนโลยีใหม่ๆ

   – การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

สรุป

   – Cyber security เป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในการดำเนินธุรกิจ

   – ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและอัปเดตระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป

อ่านเพิ่มเติม : เทรนด์ใหม่ใน Network Security ปี 2024 สิ่งที่คุณต้องรู้

หรือหากคุณต้องการบริการผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Securities ที่ดูแลคุณแบบครบวงจร จ่ายเป็นรายเดือน  แนะนำบริการจาก Firewall as a Service จาก Prospace เลยครับ

Firewall as a Service

ช่วยออกแบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล​

 • Firewall subscription model
 • พร้อมพนักงานบริหารจัดการระบบหลังบ้าน
 • มีการตั้งค่า configuration ตามนโยบายบริษัท
 • มีที่ปรึกษาดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ปรึกษาการทำ Cyber Security

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Zero trust network access(ZTNA) คืออะไร

zero trust network access : ZTNA

Zero trust network access  เป็นเครื่องมือความปลอดภัยที่เอามาทดแทนการทำงานผิดพลาดของการตัดสินใจมนุษย์ โดยการใช้ระบบดิจิตอล ในการมายืนยันตัวตน และกระบวนการทำงานที่ใช้การตรวจสอบความปลอดภัยหลายอย่างมาร่วมกันทำงาน ทำให้ตัวระบบเองมีความน่าเชื่อถือ อะไรเป็นสิ่งที่น่ากังวล ข้อดี ข้อเสีย สรุปมาในบทความนี้แล้ว

Zero trust network access (ZTNA)

โดยตัว concept นั้นเกิดจากการพัฒนาระบบความปลอดภัยเดิม ที่ระบบเก่านั้นการเข้าระบบจะเน้นใช้ความเป็นมนุษย์เป็นหลัก มีการให้มนุษย์ต้องกรอก อีเมล รหัสผ่าน แล้วสามารถเข้าไปดูระบบหลังบ้านได้อย่างอิสระ ซึ่งวิธีการที่ง่ายและไม่ซับซ้อนนี่เองถ้าหากมีรหัสผ่านของผู้ใช้หลุดออกไปเพียงไม่กี่แอคเค้าท์ ก็อาจจะทำให้ระบบทั้งหมดถูกยกเค้าได้

การพัฒนาต่อยอดจากความปลอดภัยรูปแบบข้างต้น มีการต่อยอดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการกรอกรหัสหลายวิธีการ โดยการเข้ารหัสด้วยหลายขั้นตอน เช่น การเข้ารหัสด้วย OTP หรือเป็นการยืนยันการเข้าสู่ระบบด้วยแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจจะช่วยได้ หรือ ระบบเครือข่ายภายใน แต่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกบริษัท (เครือข่าย) การยืนยันตัวตนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวตัดสินใจจึงถูกเอามาใช้ 
zero trust is no trust for any incident

จุดเด่น

ระบบความปลอดภัย ซีโร่ทรัสต์ โดยระบบนี้เป็นแนวคิดด้านความมั่นคงแบบใหม่ ที่ถือว่าระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่เฉพาะการติดต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกเท่านั้น แม้แต่ระบบภายในทั้งหมดเองก็ด้วยเช่นกัน

การออกแบบระบบเครือข่าย โดยยึดข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data-centric Network) และมีการวางมาตรการควบคุมโดยรอบข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด ทำให้สามารถตรวจจับและป้องกันแฮกเกอร์ที่เข้ามาในระบบเครือข่าย และป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอกได้ดีกว่า ด้วยระบบที่ออกแบบมาเพื่อทำงานจากที่บ้าน พนักงานในบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลถึงแม้ไม่ได้อยู่ในบริษัทก็ตาม

zero trust network access diagram
ZTNA มีโครงสร้างภายในคือการพิสูจน์ความเป็นตัวตน จัดการนโยบายของข้อมูล และจัดการพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

รับเทคนิคความรู้ดีๆ เรื่อง "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

การแก้ปัญหา

ระบบนี้เข้ามาจัดการระบบความปลอดภัยโดยแยกแยะ Ransomware ได้อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบอย่างชัดเจน

  กระบวนการดังกล่าวใช้การยืนยันความเป็นตัวตนเอง อาจจะใช้ลายนิ้วมือ การขอรหัส OTP หรือ Authentication application เข้ากุญแจดิจิตอล ต่างๆเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าเป็นตัวเราจริงๆ

 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลน้อยที่สุด

  แน่นอนว่าด้วยพื้นฐานความไม่เชื่อมั่นว่าระบบมีความปลอดภัยนี่เอง ทำให้ต้องมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้เพียงเท่าที่จำเป็น มีเวลาเข้าถึงข้อมูลที่จำกัดเพื่อให้กลับมายืนยันตัวตนอีกครั้ง

 • ปลอมตัวเป็น Hacker เข้าระบบตัวเอง

  กระบวนการนี้ในหลายบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ มีการให้บุคคลภายนอกแข่งขันกันเพื่อแฮกระบบของตัวเองก็มี เพื่อพยายามตรวจจับหารูรั่วของระบบ ปัจจุบันนี้ในหลายบริษัทนั้นมีแนวทางป้องกันที่รัดกุม แต่การหลุดรั่วของข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดจากการให้สิทธิ์ของ Thrid party ในการเข้ามาซัพพอร์ตระบบ แล้วถูกเจาะระบบมาจากผู้ร่วมพัฒนาซอฟแวร์ภายนอกนั่นเอง
  Phishing and threat

การโจมตีและอุปสรรค

การโจมตีแบบ ransomware สามารถเข้าสู่เครือข่ายได้หลายวิธี เช่น การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ การโจมตีแบบฟิชชิง หรือการโจมตีทาง social engineering รวมถึงการพยายามขโมยข้อมูลของผู้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่เครือข่าย เช่น Remote Desktop Protocol หรือ RDP ฯลฯ ด้าน  Trend Micro Research  เคยเขียนอธิบายไว้ว่า ผู้โจมตีจะเจาะเครือข่ายเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีค่า และจะสร้างรังอยู่ในเครือข่ายนั้นนอกจากนี้ยังได้เสนอด้วยว่าองค์กรต่าง ๆ ควรนำซีโร่ทรัสต์มาใช้ภายใน เพื่อลดผลกระทบของมัลแวร์ประเภทนี้ ด้าน Brian Kime นักวิเคราะห์อาวุโสของ บริษัท Forrester กล่าวว่าระบบนี้ มีประสิทธิภาพมากพอที่จะป้องกันการเพิ่มขึ้นของ ransomware ได้

การนำ Zero trust network access (ZTNA) มาปรับใช้ในองค์กร

ด้วยแนวทางของการทำระบบนั้นจะเน้นการออกแบบระบบที่ให้มีการตรวจสอบ 2FA หรือ การเข้ารหัสด้วยสองชั้น จากนั้นจะเป็นการวางผังของระบบ IT ใหม่ ซึ่งแต่เดิมก่อนเกิดการระบาดของโรค การวางผังข้อมูลของบริษัทอาจจะไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็น เนื่องจากระบบ Intranet หรือเครือข่ายภายในนั้น มีการป้องกันรัดกุมและตรวจสอบกลับได้อย่างเร็วนั่นเอง

สมัครรับข่าวสาร "ความปลอดภัยไอทีในองค์กร"

วิศวกรดูแลระบบ wifi organizer ตลอดการทำงาน

Firewall as a Service

ระบบความปลอดภัยไอที พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมจัดการปัญหาด้านการใช้งาน ปรับปรุง Network ขององค์กร สอดคล้องตามหลัก PDPA พร้อมเก็บ Log ตามกฏมาย

 • ฟรีอุปกรณ์ Firewall BOX ที่ไซต์
 • ฟรีต่อ MA ตามสัญญา
 • ฟรีอัปเกรดอุปกรณ์ตกรุ่น

Cyber Security Mesh รูปแบบ ความปลอดภัยไอที ที่ใช้ทำงานจากที่บ้าน

cyber security mesh รูปแบบ

แน่นอนว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นมีมานานหลายสิบปีแล้ว โดยที่ภาพจำเดิมของเราการรักษาความปลอดภัยนั้นต้องผูกติดกับศูนย์กลาง เช่น ทำงานบริษัท ใช้อินเตอร์เน็ตบริษัท เปิดข้อมูลข้างใน แต่ในยุคปัจจุบัน แม้กระทั่งบริษัทระดับโลกหลายองค์กรชั้นนำ อนุญาตให้พนักงานทำงานจากริมชายหาด ชายทะเล หรือในที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยผ่านระบบความปลอดภัยแบบใหม่ที่ชื่อ Cyber security mesh รูปแบบ มีการทำงานแบบไหน สร้างความปลอดภัยยังไง มาติดตามกันดูเลย

ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นมาของ Network Security

ตั้งแต่มีการสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาในห้องทดลองขึ้นมา โดยสามารถออกคำสั่ง ทำสิ่งต่างๆตามที่ต้องการอยู่ภายในระบบเครือข่าย ถึงแม้ในการสร้างโค้ดคำสั่งนั้นขึ้นมาในตอนนั้น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำสิ่งที่อันตรายแต่อย่างใด แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิทยาการของแฮกเกอร์ ที่เห็นเส้นทางในการเติบโตของตัวเอง พร้อมๆกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการทางคอมพิวเตอร์นี้เอง มาพร้อมกับแฮกเกอร์ที่แสวงหาประโยชน์ ทำให้ต่อมาเริ่มมีเหยื่อจากการแฮกระบบเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งอาชญากรทางคอมพิวเตอร์จูงใจผู้แสวงหารายได้จากการหาช่องโหว่นี้จนกระทั่งการเติบโตของยุคอินเตอร์เน็ตเริ่มเพิ่มมากขึ้น จากที่แต่เดิมการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเพียงการช่วยให้ระบบคำนวน ใช้งานภายในครัวเรือนไม่ได้ติดต่อกับภายนอก หรือ การติดต่อกันภายนอกนั้นยังมีข้อจำกัดมากเกินไป ทำให้การมุ่งเป้าโจมตีคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีความรวดเร็ว และหลากหลายดังเช่นยุคนี้

ความปลอดภัยของ Network ในออฟฟิศ

ถ้าหลายคนได้ทำงานออฟฟิศที่อยู่ในสถานที่ มีโต้ะ มีระบบภายในมาตลอดชีวิต ก็คงเข้าใจดีถึงภาพของความปลอดภัย กล่าวคือ เราจะจินตนาการบริษัทเป็นเหมือนปราสาทสักหลัง ที่ทางเข้ามีผู้รักษาความปลอดภัย บนฐานกำแพงมีทหารคอยสอดส่องว่าใครเข้ามา หรือกำลังเดินทางเข้ามาบ้าง โดยทุกอย่างรวมศูนย์กลางอยู่ด้วยระบบเดียวที่เรียกว่า “Firewall” จากนั้นค่อยมีการกำหนดบทบาทของแต่ละคนว่า “ผู้บริหาร” เข้าถึงข้อมูล A B C D “ผู้จัดการ” เข้าถึงข้อมูล A B C “ผู้ดำเนินงาน” อาจจจะเข้าถึงแค่ข้อมูล “A” เพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าทุกวันนี้ระบบความปลอดภัยดังกล่าวยังคงปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่บังคับให้ผู้คนที่ทำงานในบริษัท “ห้าม” มารวมตัวกันในสถานที่เดียวกันทางกฏหมาย จะทำยังไงถ้าหากข้อมูลสำคัญทั้งหมด อาจจะถูกเข้าถึงได้จากทุกที่ที่พนักงานเชื่อมต่ออินเตอร์ได้จากภายนอกบริษัท จึงเริ่มมีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นการเข้าถึงด้วยระบบ “VPN”

 • การรีโมทผ่าน VPN

  การต่อยอดการเข้าถึงระบบด้วย VPN เป็นเสมือนการจำลองระบบที่เข้าจากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ที่มีอินเตอร์เน็ต ว่ากำลังอยู่ในวงเครือข่ายภายในบริษัท (กำแพงปราสาท) แล้วใช้ระบบความปลอดภัยที่อยู่ในปราสาทมาตรวจสอบว่าใครจริง ใครปลอมแปลงออกมา ซึ่งวิธีการนี้เป็นเสมือนการท้าทายระบบที่มีอยู่เดิม ว่ายังแข็งแกร่งทนทานอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าหากมีคนเจาะเข้าระบบได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรู้ Username หรือได้อุปกรณ์ของคนๆนั้นมา ก็เป็นเรื่องไม่ยากเลยถ้าหากแฮกเกอร์จะเข้าถึงข้อมูลภายในได้ จึงมีการพัฒนาความปลอดภัยไปอีกขั้นที่เรียกว่า “ความปลอดภัยด้วย Cyber security mesh”
  cyber security mesh รูปแบบ

 ความปลอดภัยด้วย Cyber security mesh รูปแบบ ไฮบริด

ถ้าเปรียบเทียบระบบ Network รูปแบบเดิมที่อยู่ในบริษัท การทำงานด้วยระบบนี้ก็จะมีความคล้ายกัน เพียงแต่ความปลอดภัยจะมีการเลือกใช้งานแตกต่างกันไปตามความต้องการ โดยที่ละจุดและอุปกรณ์จะมีการเชื่อมระบบความปลอดภัยจากฐานข้อมูลเดียวกันไว้  โดยจุดแข็งของความปลอดภัยระบบดังกล่าว จะแบ่งไปตามความเหมาะสม เช่น การใช้ระบบคลาวรักษาความปลอดภัย หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานด้าน Cyber security ด้วยแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ด้วยเพราะความจำเป็นในการทำงานของเรามีความหลากหลาย รวมถึงเราไม่สามารถเข้าสู่ออฟฟิศที่เป็นศูนย์กลางทางข้อมูล ความลับต่างๆ ที่โดยปกตินั้นก่อนจะเข้าถึงข้อมูลต้องมีการยืนยันตัวตนในระดับชั้นต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการจัดการความปลอดภัย ดังนี้

 • Network security

  ส่วนใหญ่การคุกคามทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นการฝังไวรัสเข้าสู่อุปกรณ์ การติดตั้งชุดคำสั่ง หรือการเจาะเข้าสู่ระบบนั้น แฮกเกอร์เองไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาเพื่อเจาะเข้าสู่ระบบได้เอง ช่องทางเดียวที่ง่ายและไม่มีตัวตนที่ทำกันคือการเข้ามาทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ก โดยการรักษาความปลอดภัยนั้นจะเป็นไปตามเคสที่เจอ โดยส่วนใหญ่การเข้ามาของแฮกเกอร์นั้นมุ่งเป้าไปที่การขโมยข้อมูล การลบข้อมูล การแอบแฝงเข้ามาเอาข้อมูลออกไป ทำให้วิธีการรับมือของ ระบบความปลอดภัยทางไอทีจะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย (DLP : Data loss protection) การสร้างความปลอดภัยในการเข้าสู่ข้อมูล (IAM : Identify access management) ซึ่งจะทำหน้าที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการกรอกรหัสผ่าน การยืนยันตัวตน และกฏเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 

 • Cloud security

  การมีคอมพิวเตอร์ที่แรงๆสักเครื่องมาช่วยเราประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เก็บข้อมูลโดยที่เราไม่ต้องแบกใส่กระเป๋าไปไหน เป็นจริงได้เมื่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเรานั้นรวดเร็วเพียงพอดังเช่นยุคปัจจุบัน ทำให้เราไม่ต้องมี CPU ที่แรงๆในคอมทุกเครื่องเพื่อที่จะมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล แต่เราใช้ซุบเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่บนคลาวในการคัดกรองข้อมูลเป็นล้านๆคำสั่งให้เราได้ในเวลาเดียวกัน โดยหลักของการใช้ cloud computing นั้นจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ของเราตลอดเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยที่ช่วยรักษาความปลอดภัยโดยไม่ทำให้เครื่องหน่วง อืด ช้า ได้
  cyber security mesh รูปแบบ

 • Endpoint security

  การรักษาความปลอดภัยแบบ Endpoint เป็นกระบวนการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ปลายทางของระบบ กล่าวคือโดยปกติระบบความปลอดภัยนั้นจะถูกควบคุมด้วยศูนย์กลางอย่างเครื่อง Firewall แล้วจากนั้นทุกอย่างที่อยู่ในเครือข่ายจะถูกคัดกรองด้วย Firewall ก่อนจะถึงเครื่องที่เชื่อมต่อในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เทอร์มินอล ปริ้นเตอร์และอื่นๆ แต่วิธีการนี้จะเป็นตัวแสกนข้อมูล ตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานให้กับผู้ที่เชื่อมต่อที่ทำตัวเหมือนกับโปรแกรม antivirus เพียงแต่ endpoint นั้นสามารถทำงานร่วมกับ Firewall ใช้ฐานข้อมูลและนโยบายการทำงานเดียวกัน

 • Application security

  การใช้ความปลอดภัยประเภทนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะ โดยปัจจุบันการใช้แอพพลิเคชั่นนั้นสามารถใช้ร่วมกันกับทุกอุปกรณ์ เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชี ที่แต่เดิมสามารถเข้าถึงได้เพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันเริ่มพัฒนาให้ใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายระบบ หลากหลายขนาดจอ เหตุนี้เองความปลอดภัยในการเข้าแอพพลิเคชั่นควรได้รับการดูแลด้วยระบบเดียวกัน โดยพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยจะเป็นการใช้งานอย่างผสมผสานไม่มีตายตัว อย่างเช่น การเข้ารหัสข้อมูล ร่วมกับการขออนุญาตสิทธิ์ในการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ จัดเก็บข้อมูล กล้อง หรืออัดเสียง เหล่านี้เองเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ
  พนักงานไอที

ความปลอดภัยที่เหมาะสมต้องเป็นยังไง?

ปัจจุบันเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนค่อนข้างจะรัดกุม จากทั้งอุปกรณ์สามารถใช้ลายนิ้วมือ ใช้ OTP มือถือของเจ้าของที่มีเวลา 5 นาทียืนยันตัว หรือ ใช้ระบบนาฬิกาสุ่มรหัส Authentication 30 วินาทีสามารถทำการป้องกันเข้าถึงสองชั้น หรือเข้ารหัสสามชั้น ได้ตามแต่นโยบายของบริษัท

 • ระดับการเข้าถึงข้อมูล

  การใช้ระบบ Cyber security mesh นั้นนอกจากจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นสถานี (node) ทำให้แต่ละอุปกรณ์ในสถานที่นั้นๆมีการตรวจสอบระหว่างกันเอง ผ่านระบบความปลอดภัยเดียวกันเมื่อเกิดเหตุมีการเจาะเข้ารหัสจากสถานี A ได้แล้วพอข้อมูลถูกส่งไป B C D ที่ไม่ได้ถูกเจาะเข้าระบบ จะยืนยันตัวตนได้ว่าสิ่งที่สถานี A ส่งออกมานั้นเป็นของปลอม

 • การตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน

  สิ่งที่ทำให้ระบบนี้มีความแข็งแกร่งคือการกระจายการตรวจสอบระหว่างกัน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่รวมไว้ที่อุปกรณ์และคนไม่กี่คน ยกตัวอย่างการตรวจสอบระหว่างกัน การ Login เข้าระบบด้วย IP Address ของประเทศไทย แต่ Location GPS ของอุปกรณ์อยู่อินเดีย ก็จะทำให้ระบบความปลอดภัยวิเคราะห์ออกมาว่ามันไม่สัมพันธ์กันนั่นเอง ยกตัวอย่างการนำมาใช้งานของระบบแอพพลิเคชั่นที่เราใช้คือ “เป๋าตัง” ถ้าหากเราจะโอนจ่ายค่าสินค้า แต่ถ้าโลเคชั่นของอุปกรณ์สองเครื่องห่างกันเกิน X เมตร ระบบตรวจสอบจะปฏิเสธการทำรายการ ถึงแม้ว่าจะมีความปลอดภัยใหม่ที่หลากหลายออกมาให้บริษัทที่ต้องการทำงานจากทุกที่ได้เลือกใช้งานแล้ว แต่ระบบไฟร์วอลล์เดิมก็ยังคงเป็นส่วนหลักของการรักษาข้อมูลจากส่วนกลางกระจายออกมา ทำให้เมื่อมีการพัฒนาต่อยอดจะผสมเอาการประมวลผลบนคลาว ร่วมกับการตรวจสอบตัวตน ตำแหน่ง สถานที่ตั้ง ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับนักพัฒนา และแบรนด์ต่างๆใช้กัน โดยสามารถปรึกษาทีมเทคนิคก่อนเลือกใช้งานเพื่อหาลักษณะการใช้งานที่ต้องการนั่นเอง

บริการ Firewall พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญดูแล

 • Firewall แบบ subscription model
 • ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์เอง
 • ไม่ต้องจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญ
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดอายุการใช้งาน

สนใจบริการของเรา

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราติดต่อกลับ